Søk
Aksjons-kalender
Date
Dette skjer
Region
Sted/By

1. august 2014 - 2. august 2014

16:00 - 20:00
Amnesty på Osfest
Vest
Amnesty region vest stiller med stand på Osfest! Amnestys globale kampanje Stopp tortur er i fokus. Ved standen skal vi engasjere festivalpublikum til å aksjonere for enkeltindivider, og til å utføre solidaritetshandlinger som synliggjør motstand mot tortur. Ikke minst skal vi bidra til god festivalstemning!

Er du mellom 18 og 25 år og kunne tenkt deg å stille som frivillig ved Amnestys stand på Osfest? Send en mail til lmyklebust [at] amnesty [dot] no for ytterligere informasjon.

8. august 2014 - 9. august 2014

10:45 - 17:00
Amnesty på Sildajazzen
Sør
Amnesty Haugesund står på stand på Sildajazzen og fronter Stopp Tortur-kampanjen

11. august 2014

11:00 - 17:00
Amnesty på Arendalsuka
Sør
Arendal
Amnestygruppene i Arendal vil være tilstede under Arendalsuka med stand som har fokus på torturkampanjen mandag til fredag fra kl 11.17. i tillegg vil generalsekretær John Peder Egenæs komme til Arendal og holde foredrag under Arendalsuka. 
 
John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45 
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle
 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.
 
Lokalgrupper i Arendal: Gruppe 83 og Gruppe 195
Amnesty har to grupper i Arendal som avholder månedlige møter. Gruppe 83 ble opprettet tidlig på 80-tallet, og har fortsatt medlemmer som har vært med i over 30 år. Gruppe 195 har eksistert siden slutten av 80-tallet.

Gruppene samarbeider om aksjoner og større prosjekter. Vi har stands i byen med underskriftsaksjoner, for eksempel under den politiske Arendalsuka, vi selger lys og julekort som markering på Menneskerettighetsdagen den 10. desember, vi holder foredrag og appeller, skriver avisinnlegg og sender solidaritetsbrev. Vi har også tatt initiativ til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og til en nasjonal forbedret oppfølging av torturofre.

Kontaktperson for Gruppe 83:
Ellen Rygh, tlf: 970 86 448
epost: ryghellen [at] gmail [dot] com
Kontaktperson for Gruppe 195:
Anne-Brit Dræge, tlf: 907 55 395
dregan [at] online [dot] no

12. august 2014

11:00 - 17:00
Amnesty på Arendalsuka
Sør
Arendal
Amnestygruppene i Arendal vil være tilstede under Arendalsuka med stand som har fokus på torturkampanjen mandag til fredag fra kl 11.17. i tillegg vil generalsekretær John Peder Egenæs komme til Arendal og holde foredrag under Arendalsuka. 
 
John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45 
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle
 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.
 
Lokalgrupper i Arendal: Gruppe 83 og Gruppe 195
Amnesty har to grupper i Arendal som avholder månedlige møter. Gruppe 83 ble opprettet tidlig på 80-tallet, og har fortsatt medlemmer som har vært med i over 30 år. Gruppe 195 har eksistert siden slutten av 80-tallet.

Gruppene samarbeider om aksjoner og større prosjekter. Vi har stands i byen med underskriftsaksjoner, for eksempel under den politiske Arendalsuka, vi selger lys og julekort som markering på Menneskerettighetsdagen den 10. desember, vi holder foredrag og appeller, skriver avisinnlegg og sender solidaritetsbrev. Vi har også tatt initiativ til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og til en nasjonal forbedret oppfølging av torturofre.

Kontaktperson for Gruppe 83:
Ellen Rygh, tlf: 970 86 448
epost: ryghellen [at] gmail [dot] com
Kontaktperson for Gruppe 195:
Anne-Brit Dræge, tlf: 907 55 395
dregan [at] online [dot] no

13. august 2014

11:00 - 17:00
Amnesty på Arendalsuka
Sør
Arendal
Amnestygruppene i Arendal vil være tilstede under Arendalsuka med stand som har fokus på torturkampanjen mandag til fredag fra kl 11.17. i tillegg vil generalsekretær John Peder Egenæs komme til Arendal og holde foredrag under Arendalsuka. 
 
John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45 
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle
 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.
 
Lokalgrupper i Arendal: Gruppe 83 og Gruppe 195
Amnesty har to grupper i Arendal som avholder månedlige møter. Gruppe 83 ble opprettet tidlig på 80-tallet, og har fortsatt medlemmer som har vært med i over 30 år. Gruppe 195 har eksistert siden slutten av 80-tallet.

Gruppene samarbeider om aksjoner og større prosjekter. Vi har stands i byen med underskriftsaksjoner, for eksempel under den politiske Arendalsuka, vi selger lys og julekort som markering på Menneskerettighetsdagen den 10. desember, vi holder foredrag og appeller, skriver avisinnlegg og sender solidaritetsbrev. Vi har også tatt initiativ til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og til en nasjonal forbedret oppfølging av torturofre.

Kontaktperson for Gruppe 83:
Ellen Rygh, tlf: 970 86 448
epost: ryghellen [at] gmail [dot] com
Kontaktperson for Gruppe 195:
Anne-Brit Dræge, tlf: 907 55 395
dregan [at] online [dot] no

14. august 2014

11:00 - 17:00
Amnesty på Arendalsuka
Sør
Arendal
Amnestygruppene i Arendal vil være tilstede under Arendalsuka med stand som har fokus på torturkampanjen mandag til fredag fra kl 11.17. i tillegg vil generalsekretær John Peder Egenæs komme til Arendal og holde foredrag under Arendalsuka. 
 
John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45 
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle
 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.
 
Lokalgrupper i Arendal: Gruppe 83 og Gruppe 195
Amnesty har to grupper i Arendal som avholder månedlige møter. Gruppe 83 ble opprettet tidlig på 80-tallet, og har fortsatt medlemmer som har vært med i over 30 år. Gruppe 195 har eksistert siden slutten av 80-tallet.

Gruppene samarbeider om aksjoner og større prosjekter. Vi har stands i byen med underskriftsaksjoner, for eksempel under den politiske Arendalsuka, vi selger lys og julekort som markering på Menneskerettighetsdagen den 10. desember, vi holder foredrag og appeller, skriver avisinnlegg og sender solidaritetsbrev. Vi har også tatt initiativ til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og til en nasjonal forbedret oppfølging av torturofre.

Kontaktperson for Gruppe 83:
Ellen Rygh, tlf: 970 86 448
epost: ryghellen [at] gmail [dot] com
Kontaktperson for Gruppe 195:
Anne-Brit Dræge, tlf: 907 55 395
dregan [at] online [dot] no
13:30 - 13:45
Amnestys foredrag under Arendalsuken
Sør
Arendal
Generalsekretær John Peder Egenæs holder foredrag under Arendalsuka.

John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle

I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.

15. august 2014

(Hele dagen)
Amnesty på Arendalsuka
Sør
Arendal
Amnestygruppene i Arendal vil være tilstede under Arendalsuka med stand som har fokus på torturkampanjen mandag til fredag fra kl 11.17. i tillegg vil generalsekretær John Peder Egenæs komme til Arendal og holde foredrag under Arendalsuka. 
 
John Peder Egenæs holder foredrag torsdag 14. august kl: 13:30 – 13:45 
Tema: Menneskerettigheter. Kampanje mot tortur.
Sted: Kanalplassen, scenen
Arrangør: Amnesty
Åpent for: Alle
 
I over 50 år har Amnesty International avslørt regjeringer som torturerer, og støttet torturoverlevendes kamp for rettferdighet. Disse tiårene med arbeid har ført til store forbedringer, inkludert det historiske øyeblikket for 30 år siden - da FN ble enige om å bekjempe tortur over hele verden med torturkonvensjonen.

Tortur er barbarisk og kan aldri rettferdiggjøres. Retten til frihet fra tortur er en grunnleggende menneskerettighet, og internasjonal lov forbyr tortur under alle omstendigheter. Likevel er tortur utbredt. De siste fem årene har Amnesty rapportert om tortur i 141 land.

Med kampanjen Stopp Tortur skal Amnesty fokusere på tortur under alle former for forvaring. For tortur kan stoppes, men da må myndighetene ta ansvar for å få bukt med grusomhetene. Amnesty krever derfor at alle regjeringer får på plass og praktiserer effektive beskyttelsesmekanismer mot tortur.

Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle.
 
Lokalgrupper i Arendal: Gruppe 83 og Gruppe 195
Amnesty har to grupper i Arendal som avholder månedlige møter. Gruppe 83 ble opprettet tidlig på 80-tallet, og har fortsatt medlemmer som har vært med i over 30 år. Gruppe 195 har eksistert siden slutten av 80-tallet.

Gruppene samarbeider om aksjoner og større prosjekter. Vi har stands i byen med underskriftsaksjoner, for eksempel under den politiske Arendalsuka, vi selger lys og julekort som markering på Menneskerettighetsdagen den 10. desember, vi holder foredrag og appeller, skriver avisinnlegg og sender solidaritetsbrev. Vi har også tatt initiativ til Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og til en nasjonal forbedret oppfølging av torturofre.

Kontaktperson for Gruppe 83:
Ellen Rygh, tlf: 970 86 448
epost: ryghellen [at] gmail [dot] com
Kontaktperson for Gruppe 195:
Anne-Brit Dræge, tlf: 907 55 395
dregan [at] online [dot] no

23. august 2014

11:00 - 15:00
Skeive Sørlandsdager
Sør
Kristiansand
Amnesty International deltar i feiringen av Skeive Sørlandsdager.
Amnesty vil delta med stand i Nedre torv i Kristiansand kl 11.00 - 14.00: Stand.
Kl 14 deltar Amnesty med egen parole i paraden. 

11. september 2014

18:00 - 19:45
Temamøte:Om diskriminering, hverdagsproblemer og manglende rettgheter for transpersoner i Norge
Midt
Trondheim
 I forelesningen "UTRYGG I EGET UTTRYKK" møter vi transaktivist John Jeanette Solstad Remø og forfatter Marion Arntzen som har gitt ut bøkene "MANN ER DA KVINNE" og "DE USYNLIGE KJØNN". De vil gi oss kunnskap om det å være transperson, om  identitet, om mangfold og inkludering.

Mens Marion Arntzen belyser situasjonen for transpersoner hun møter gjennom sitt arbeid på Stensveens Ressurssenter, vil John Jeanette i forelesningen
gi en unik, personlig beskrivelse av hvordan det er å vokse opp og leve med en skjult side i dagens Norge. John Jeanette vil også belyse hvordan hun som
åpen transkvinne blir møtt av norske myndigheter når hun ønsker å få forandret juridisk kjønn uten å måtte kastrere seg, og hvordan hverdagen oppleves når
hun ikke får ID dokumenter som samsvarer med opplevd kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Tid: Torsdag 11 september kl.18.00-19.45
Sted: Annas Kafé,Nedre Bakklandet 20 D