Søk
Egypt
Egypt
FRA DIKTATUR TIL DEMOKRATI

Egypt er inne i en kaotisk overgangsfase fra et autoritært styre under president Mubarak som ble kastet i februar 2011, via et militærstyre, til et demokratisk valgt islamistisk styre som igjen ble avsatt i juli 2013 av militæret med støtte fra de største demonstrasjonene i Egypts historie.

Amnesty International overvåker situasjonen for menneskerettighetene tett i denne prosessen, offentliggjør dokumentasjon på overgrep og setter jevnlig i gang aksjoner for å støtte kampen for respekt for menneskerettighetene i Egypt. Amnesty aksjonerer også for mennesker som har blitt fengslet fordi de bruker som ytringsfrihet eller som forsamlingsfrihet.SITUASJONEN FOR MENNESKERETTIGHETENE FRA DIKATUR TIL DEMOKRATI

«25. JANUAR-REVOLUSJONEN»

25. januar 2011 startet de fredelige demonstrasjonene på Tahrir-plassen, Frigjøringsplassen, i Kairo.
Allerede 11. februar 2011 måtte Mubarak, Egypts diktator gjennom tretti år, gå av. I løpet av disse 18 dagene mistet 846 mennesker livet, og rundt 6000 ble skadet.
Det øverste militære rådet, SCAF, tok over makten etter Mubarak. Etter ett år ved makten har de avholdt et fritt parlamentsvalg, men de er også ansvarlige for overgrep som i flere sammenhenger er mer omfattende enn under Mubarak.

ETT ÅR MED MILITÆRT STYRE
•    Over 12.000 sivile er blitt stilt for militære domstoler for å ha brukt sin ytringsfrihet og sin forsamlingsfrihet. De militære domstolene bryter grunnleggende menneskerettigheter som retten til en rettferdig rettergang og retten til å kunne anke en dom.
•    Omtrent 8000 egyptere er dømt for forbrytelser som «å spre rykter», «hærverk» eller «å bryte portforbudet». Dommene varierer fra måneder til årevis i fengsel, selv dødsstraff er blitt idømt.
•    Hæren og sikkerhetsstyrkene har brukt omfattende vold for å stoppe protester og mange er drept.
•    Tortur under arrestasjon og i fengsel har fortsatt, og Amnesty har mottatt rapporter om voldtekt av både menn og kvinner.
•    Kvinner deltok aktivt i revolusjonen. Nå blir de utelatt fra institusjoner som bestemmer kursen videre.
•    En rekke egyptiske og internasjonale organisasjoner er blitt ransaket og stengt.

ETT ÅR MED ISLAMISTISK STYRE
30. juni 2012 ble Mohamed Mursi innsatt som Egypts første demokratisk valgte president. Han representerte Frihets og rettferdspartiet som er Det muslimske brorskapets politiske gren. Situasjonen for menneskerettighetene ble ikke bedret under hans styre.
•    Ingen reformer ble gjennomført av politi eller sikkerhetsstyrker. Myndighetene brukte den samme overdrevne voldsbruken mot demonstranter som under Mubarak.
•    Ytringsfriheten ble enda mer begrenset, blant annet ble mange stilt for retten anklaget for blasfemi.
•    Diskriminering og vold mot kvinner fortsatte. Kvinner ble skjøvet ut av de nye politiske institusjonene.
•    Det ble ikke tatt initiativ til å avskaffe tortur, verken i lovverket eller i praksis.
•    Volden mot religiøse minoriteter økte, både mot sjia-musilmer og mot kristne koptere.
•    Militære rettsprosesser mot sivile ble ikke avskaffet.
•    Den nye grunnloven forbød ikke eksplisitt kjønns- eller rasebasert diskriminering.

NYTT OVERGANGSREGIME
Etter de største protestene i Egypts historie på ettårsdagen for Mursis presidentperiode 30 juni 2013, avsatte militæret Mursi og innsatte en overgangsregjering som etter planen skal styre frem til nye valg.Her kan du lese mer om situasjonen i Egypt.
SITUASJONEN FOR MENNESKERETTIGHETENE FRA DIKATUR TIL DEMOKRATI

«25. JANUAR-REVOLUSJONEN»

25. januar 2011 startet de fredelige demonstrasjonene på Tahrir-plassen, Frigjøringsplassen, i Kairo.
Allerede 11. februar 2011 måtte Mubarak, Egypts diktator gjennom tretti år, gå av. I løpet av disse 18 dagene mistet 846 mennesker livet, og rundt 6000 ble skadet.
Det øverste militære rådet, SCAF, tok over makten etter Mubarak. Etter ett år ved makten har de avholdt et fritt parlamentsvalg, men de er også ansvarlige for overgrep som i flere sammenhenger er mer omfattende enn under Mubarak.

ETT ÅR MED MILITÆRT STYRE
•    Over 12.000 sivile er blitt stilt for militære domstoler for å ha brukt sin ytringsfrihet og sin forsamlingsfrihet. De militære domstolene bryter grunnleggende menneskerettigheter som retten til en rettferdig rettergang og retten til å kunne anke en dom.
•    Omtrent 8000 egyptere er dømt for forbrytelser som «å spre rykter», «hærverk» eller «å bryte portforbudet». Dommene varierer fra måneder til årevis i fengsel, selv dødsstraff er blitt idømt.
•    Hæren og sikkerhetsstyrkene har brukt omfattende vold for å stoppe protester og mange er drept.
•    Tortur under arrestasjon og i fengsel har fortsatt, og Amnesty har mottatt rapporter om voldtekt av både menn og kvinner.
•    Kvinner deltok aktivt i revolusjonen. Nå blir de utelatt fra institusjoner som bestemmer kursen videre.
•    En rekke egyptiske og internasjonale organisasjoner er blitt ransaket og stengt.

ETT ÅR MED ISLAMISTISK STYRE
30. juni 2012 ble Mohamed Mursi innsatt som Egypts første demokratisk valgte president. Han representerte Frihets og rettferdspartiet som er Det muslimske brorskapets politiske gren. Situasjonen for menneskerettighetene ble ikke bedret under hans styre.
•    Ingen reformer ble gjennomført av politi eller sikkerhetsstyrker. Myndighetene brukte den samme overdrevne voldsbruken mot demonstranter som under Mubarak.
•    Ytringsfriheten ble enda mer begrenset, blant annet ble mange stilt for retten anklaget for blasfemi.
•    Diskriminering og vold mot kvinner fortsatte. Kvinner ble skjøvet ut av de nye politiske institusjonene.
•    Det ble ikke tatt initiativ til å avskaffe tortur, verken i lovverket eller i praksis.
•    Volden mot religiøse minoriteter økte, både mot sjia-musilmer og mot kristne koptere.
•    Militære rettsprosesser mot sivile ble ikke avskaffet.
•    Den nye grunnloven forbød ikke eksplisitt kjønns- eller rasebasert diskriminering.

NYTT OVERGANGSREGIME
Etter de største protestene i Egypts historie på ettårsdagen for Mursis presidentperiode 30 juni 2013, avsatte militæret Mursi og innsatte en overgangsregjering som etter planen skal styre frem til nye valg.Her kan du lese mer om situasjonen i Egypt.
Aksjoner og nyheter
Egypt:
I et brev til utenriksminister Børge Brende ber Amnesty om at Norge styrker kritikken av egyptiske myndigheters krenkelser av...
21. desember 2015, kl. 9:52
Pave Francis holdt en bemerkelsesverdig tale i Kongressen i forbindelse med sitt besøk i USA. Han gikk der sterkt i mot bruken av...
2. november 2015, kl. 10:12