Søk
Jemen
Jemen

PRESIDENTEN TVUNGET TIL AVGANG

 

Til tross for Jemens tilsynelatende flerpartisystem, er landet regnet som et autoritært regime.

 

De tre siste tiår har landets sikkerhetsstyrker vært ansvarlig for alvorlige menneskerettighetsbrudd som utenomrettslige drap, tortur, bortførelser og vilkårlige fengslinger.

Hele 2011 har det pågått massedemonstrasjoner mot regimet til president Ali Abdullah Saleh. Disse er blitt møtt med vold og undertrykkelse.

 

Samtidig har året vært preget av uroligheter og splittelse mellom ulike grupperinger, klaner og religiøse retninger.

President Saleh var fast bestemt på å klamre seg til makten, men på slutten av året gav han etter for presset om å gå av. Saleh vil imidlertid beholde presidenttittelen frem til valget, som er forventet å finne sted i februar 2012.

Om Nobels Fredspris 2011 som er blitt gitt til demonstrantenes frontfigur, Tawakkul Karman, kan virke samlende, er foreløpig et åpent spørsmål.
 

MANGE SIVILE TAP

 

I perioden da presidentens stilling var uklar, ble mange vanlige jemenitter utsatt for mye lidelse.

 


   

 

Totalt har over 200 mennesker blitt drept og tusenvis blitt skadet i forbindelse med presidentens forsøk på å kvele pro-reformprotester.

 

Hundrevis har også blitt drept i andre væpnede sammenstøt.

 

 

IMMUNITET MOT RETTSFORFØLGELSE

 

Den 21. januar 2012 ble det vedtatt en lov som vil gi president Saleh og hele hans administrasjon full immunitet mot rettsforfølgelse i forbindelse med «politisk motiverte handlinger» utført i offentlig tjeneste.

 

Denne loven er i strid med FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, som forplikter Jemen å etterforske og eventuelt straffeforfølge enhver mistenkt for denne typen forbrytelser.


 

Totalt har over 200 mennesker blitt drept og tusenvis blitt skadet i forbindelse med presidentens forsøk på å kvele pro-reformprotester.

 

Hundrevis har også blitt drept i andre væpnede sammenstøt.

 

 

IMMUNITET MOT RETTSFORFØLGELSE

 

Den 21. januar 2012 ble det vedtatt en lov som vil gi president Saleh og hele hans administrasjon full immunitet mot rettsforfølgelse i forbindelse med «politisk motiverte handlinger» utført i offentlig tjeneste.

 

Denne loven er i strid med FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, som forplikter Jemen å etterforske og eventuelt straffeforfølge enhver mistenkt for denne typen forbrytelser.


Aksjoner og nyheter
Jemen:
I Jemen lider sivilbefolkningen etter angrep fra koalisjonen ledet av Saudi-Arabia og fra grupper som kjemper for og mot Houthiene. Angrep...
18. august 2015, kl. 14:13
JEMEN:
Militærkoalisjonen ledet av Saudi-Arabia og deres allierte gjør lite for å unngå sivile tap når de bomber Jemen. Amnestys...
2. juli 2015, kl. 13:14