Søk
Syria
Syria

ET LAND I BORGERKRIG


I Syria raser en grusom borgerkrig som har drevet millioner på flukt, de fleste er fordrevne inne i Syria, men flere millioner har også søkt tilflukt i nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak. Sivilbefolkningen er de fremste ofrene i denne krigen. Regjeringshæren har gjort seg skyldig i de grusomste overgrep, inkludert krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Opprørere som har organisert seg i Den frie syriske hæren og andre væpnede grupperinger, står også bak alvorlige overgrep, inkludert krigsforbrytelser.

 

DOKUMENTASJON

 

Amnesty International følger situasjonen i Syria tett og dokumenterer overgrep som begås av alle sider i konflikten. Dette vil senere kunne danne grunnlag for et rettsoppgjør og rettferdighet på sikt. Organisasjonen mobiliserer også til aksjoner i tilfeller der man har tro på å kunne oppnå resultater.

 

BAKGRUNNEN FOR BORGERKRIGEN

 

I flere tiår har Syrias sikkerhetsstyrker brutt menneskerettighetene ved utenomrettslige drap, bortføringer og tortur.

Den 18. mars 2011 tok folk i byen Dera’a til gatene. De krevde at arresterte barn skulle løslates. Demonstrasjonen spredte seg raskt, og etter kort tid var det massedemonstrasjoner over hele landet.

Opprørerne krever president Bashar al-Assads avgang, at andre partier enn det styrende Ba’athpartiet må bli tillatt, stans i henrettelser og tortur, like rettigheter for Syrias etniske og religiøse grupper, samt presse-, ytrings- og møtefrihet.

President Bashar al-Assad har ikke gitt etter for protestene, men har møtt alle fredelige protester med massiv undertrykkelse, arrestasjoner, tortur og drap. Etter åtte måneder tok noen av demonstrantene til våpen for å beskytte sivile. Rgejeringshæren svarte med bombing av landsbyer og nabolag i byene. Mange soldater har dessertert og nå er landet inne i en full borgerkrig.
 

Aksjoner og nyheter
ØKER MED 500 KVOTEFLYKTNINGER:
Regjeringen, Krf og Venstre har blitt enige om å øke neste års syriske flyktningkvote til 1500. - En symbolsk markering...
21. november 2014, kl. 10:36
Flyktninger fra Syria i Libanon
Med krigens sår fortsatt i minnet og på kroppen samler syriske Ali barn og unge i flyktningleire i Libanon for å huske...
20. november 2014, kl. 11:55