Søk
Næringslivets samfunnsansvar
Næringslivets samfunnsansvar

NÆRINGSLIVETS SAMFUNNSANSVAR

 

Amnesty stiller krav til både norsk og internasjonalt næringsliv om at de skal drive virksomheten i henhold til menneskerettighetene.
 

MAKT FORPLIKTER


Mange norske selskaper har ikke retningslinjer eller systemer på plass for å sikre at de selv ikke, direkte eller indirekte, bryter menneskerettighetene i de landene de er tilstede i, eller at deres partnere gjør det.

 

Et stort antall norske selskaper har virksomhet i land der det foregår alvorlige menneskerettighetsbrudd.

 

Det finnes dessverre flere eksempler på hvordan norske selskaper hjemme og i utlandet ikke respekterer menneskerettighetene.

 

SITUASJONEN I DAG

 

Det er positivt at det nå er høyere bevissthet omkring bedriftenes samfunnsansvar, og at det finnes frivillige ordninger som selskaper kan tilslutte seg der de forplikter seg til å respektere menneskerettighetene.

 

Det er imidlertid en stor svakhet at det ikke finnes bindende ordninger med standarder selskapene er nødt til å følge og der brudd blir sanksjonert.

AMNESTYS POSISJON


Amnestys mener at selskapene har et eget ansvar for å sørge for at de ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Selskapene bør dessuten aktivt fremme respekt for menneskerettighetene.

 

Selskapene bør sørge for å ha en egen policy på menneskerettigheter som kommuniseres til alle ansatte, ha et monitoreringssystem for å sikre at gjeldende policy følges i praksis, alltid gjennomføre risikoanalyser som inkluderer menneskerettighetsdimensjonen, og sørge for at respent for menneskerettighetene er nedfelt i alle kontrakter man inngår.


Myndighetene har det overordnete juridiske ansvaret for å sikre at menneskerettighetene ikke brytes, og bør derfor opprette nasjonale bindende retningslinjer og en Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar.

 

OLJEFONDET

 

Amnesty er kritiske til om Oljefondets mange investeringer i utenlandske selskaper faktisk er i samsvar med Oljefondets etiske retningslinjer. Amnesty har derfor blant annet oppfordret daværende finansminister Sigbjørn Johnsen til å foreta en ny vurdering av Oljefondets investering i selskapet Royal Dutch Shell.

Det finnes i dag en rekke ordninger for samfunnsansvar for næringslivet. I lenkene til høyre kan du lese mer om hvilke internasjonale standarder som allerede er på plass. Problemet er imidlertid at ingene av disse er bindene. 
 
Amnesty samarbeider også med et knippe større næringslivsaktører for å bistå dem i å ta sitt samfunnsansvar på alvor.
 
Vi i Amnesty jobber også på vår side med å drive organisasjonen på en åpen og samfunnsbevisst måte. Hvert år legger vi ut regnskapet vårt, og alle strategier og planer ligger tilgjengelig på nettsiden. Vi etterstreber å praktisere samme gjennomsiktighet som vi ønsker at alle bedrifter skal ha.

 
Aksjoner og nyheter
Kronikk om Panama Papers:
Felles kronikk fra Tax Justice Network - Norge, Transparancy International Norge og Amnesty International Norge om hva Panama Papers...
5. april 2016, kl. 16:03
FIFA-presidentvalget:
Ingen av FIFA-presidentkandidatene ser ut til å ville ta tiltrekkelige grep for å hindre korrupsjon og brudd på menneskerettighetene.
24. februar 2016, kl. 15:24