Søk
Menneskerettigheter
Menneskerettigheter

MENNESKERETTIGHETENE- grunnlaget for alt av Amnestys arbeid

Menneskerettigheter bygger på respekt for menneskeverdet. De skal sikre tale- og trosfrihet og frihet for frykt og nød for alle mennesker. Alle menneskerettigheter gjelder uten unntak for alle mennesker, uansett hvem de er og helt uavhengig av deres kulturelle bakgrunn eller det politiske systemet de lever i.


HVA ER MENNESKERETTIGHETER?

  • Menneskerettigheter bygger på respekt for menneskeverdet.
  • De skal sikre tale- og trosfrihet og frihet for frykt og nød for alle mennesker.
  • Alle menneskerettigheter gjelder uten unntak for alle mennesker, uansett hvem de er og helt uavhengig av deres kulturelle bakgrunn eller det politiske systemet de lever i.


UTVIKLING

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948 definerte for første gang universelle og udelelige rettigheter for alle mennesker uten unntak. Da Verdenserklæringen ble laget, fastslo den også for første gang at det å respektere og forsvare menneskerettighetene er et felles ansvar for alle stater, alle mennesker og alle samfunnsaktører. Siden har menneskerettighetene blitt mer konkret forankret i en rekke internasjonale lover, kalt konvensjoner.

 

MENNESKERETTIGHETENE I DAG

Siden grunnleggelsen av FN har verden gjort betydelige fremskritt. I et globalt perspektiv er bevisstheten om, og respekten for menneskerettighetene større enn noen sinne. Likevel finnes det ikke et eneste land i verden der alle innbyggerne kan nyte godt av alle sine rettigheter. Alvorlige menneskerettighetsbrudd som fattigdom, diskriminering eller politisk undertrykkelse rammer fortsatt mange hundre millioner mennesker. 

 

AMNESTYS ROLLE

Amnesty International er verdens største uavhengige menneskerettighetsorganisasjon. Amnesty overvåker respekten for menneskerettighetene verden rundt, avslører menneskerettighetsbrudd og mobiliserer millioner mennesker for å stoppe disse overgrepene. Men Amnestys 3 millioner medlemmer er bare en liten del av en enorm global menneskerettighetsbevegelse som kjemper for rettferdighet og en bedre verden.


HANDLING

Det er ingen grunn til at ikke alle mennesker skulle kunne nyte godt av sine rettigheter. Hvis det ikke skjer, er det på grunn av konkrete politiske handlinger eller unnlatelser. Diskriminering, korrupsjon og undertrykkelse kan stoppes. Forutsetningen er at bevisstheten og kunnskapen om menneskerettighetene spres over hele verden, og at mennesker verden rundt lever opp til sitt ansvar for å respektere og beskytte disse rettighetene.

Aksjoner og nyheter
Norge må hjelpe:
Fra næringslivet, politikken og grasrota vokser kravet fram og blir stadig sterkere: Norge må ta imot flere flyktninger fra Syria. Nå sier...
30. april 2015, kl. 18:04
Stans piskingen av Raif Badawi:
For 16. fredag på rad demonstrerte Amnesty med nær 60 standhaftige aktivister foran Saudi-Arabias ambassade. Det ble en fin demonstrasjon...
24. april 2015, kl. 11:42