Søk
Undervisning i menneskerettigheter
Undervisning i menneskerettigheter

Gjennom menneskerettighetsundervisning skal mennesker tilegne seg kunnskap om sine egne og andres rettigheter. De vil få en bedre forståelse av menneskerettighetenes betydning og utvikle ferdighetene de trenger for å kunne fremme og forsvare disse rettighetene. For Amnesty International er menneskerettighetsundervisning et viktig virkemiddel i arbeidet for en verden der alle kan nyte godt av alle sine rettigheter.

I Norge fokuserer Amnesty særlig på menneskerettighetsundervisning på skolen. Amnesty søker å være en støttespiller for lærere på alle klassetrinn og i alle fag, bl.a. ved å tilby interaktive undervisningsopplegg, bakgrunnsmateriell og audiovisuelle hjelpemidler om forskjellige menneskerettighetstemaer. Amnesty-representanter besøker også skoler for å holde foredrag eller være med på prosjekter.
Nyheter
Vi har ingen aksjoner på dette temaet
In Chumbivilcas, Cusco, Amnesty Peru supports indigenous communities in their struggle for human rights.
15. desember 2015, kl. 16:17
The EEA and Norway Grants was founded in 1994 after the establishment of the EEA (European Economic Area) agreement. The grants which are a...
5. mai 2015, kl. 14:26