Søk
Undervisning i menneskerettigheter
Undervisning i menneskerettigheter

Gjennom menneskerettighetsundervisning skal mennesker tilegne seg kunnskap om sine egne og andres rettigheter. De vil få en bedre forståelse av menneskerettighetenes betydning og utvikle ferdighetene de trenger for å kunne fremme og forsvare disse rettighetene. For Amnesty International er menneskerettighetsundervisning et viktig virkemiddel i arbeidet for en verden der alle kan nyte godt av alle sine rettigheter.

I Norge fokuserer Amnesty særlig på menneskerettighetsundervisning på skolen. Amnesty søker å være en støttespiller for lærere på alle klassetrinn og i alle fag, bl.a. ved å tilby interaktive undervisningsopplegg, bakgrunnsmateriell og audiovisuelle hjelpemidler om forskjellige menneskerettighetstemaer. Amnesty-representanter besøker også skoler for å holde foredrag eller være med på prosjekter.
Aksjoner og nyheter
Resultater TV-aksjonen 2012:
Levende bøker i et menneskebibliotek er med på bekjempe diskriminering, rasmisme og ekstremisme i Tsjekkia.
24. januar 2014, kl. 15:33
Lars Vaular og Amnesty besøkte Elvebakken VGS:
Det er oppfordringen fra Lars Vaular til elevene som vil skrive hans neste låt om ytringsfrihetens helter. 
6. januar 2014, kl. 19:03