Søk
Undervisning i menneskerettigheter
Undervisning i menneskerettigheter

Gjennom menneskerettighetsundervisning skal mennesker tilegne seg kunnskap om sine egne og andres rettigheter. De vil få en bedre forståelse av menneskerettighetenes betydning og utvikle ferdighetene de trenger for å kunne fremme og forsvare disse rettighetene. For Amnesty International er menneskerettighetsundervisning et viktig virkemiddel i arbeidet for en verden der alle kan nyte godt av alle sine rettigheter.

I Norge fokuserer Amnesty særlig på menneskerettighetsundervisning på skolen. Amnesty søker å være en støttespiller for lærere på alle klassetrinn og i alle fag, bl.a. ved å tilby interaktive undervisningsopplegg, bakgrunnsmateriell og audiovisuelle hjelpemidler om forskjellige menneskerettighetstemaer. Amnesty-representanter besøker også skoler for å holde foredrag eller være med på prosjekter.
Nyheter
Vi har ingen aksjoner på dette temaet
Lyst til å lære mer?
I løpet av høsten tilbyr region vest to ulike kurs for deg som har lyst til å fordype deg i menneskerettighetsarbeid.
18. august 2014, kl. 14:02
Høsten 2014:
Det blir en travel høst for deg som er engasjert i menneskerettigheter. Det store høydepunktet er selvsagt Amnestys landsm...
29. juli 2014, kl. 14:36