Søk
Undervisning i menneskerettigheter
Undervisning i menneskerettigheter

Gjennom menneskerettighetsundervisning skal mennesker tilegne seg kunnskap om sine egne og andres rettigheter. De vil få en bedre forståelse av menneskerettighetenes betydning og utvikle ferdighetene de trenger for å kunne fremme og forsvare disse rettighetene. For Amnesty International er menneskerettighetsundervisning et viktig virkemiddel i arbeidet for en verden der alle kan nyte godt av alle sine rettigheter.

I Norge fokuserer Amnesty særlig på menneskerettighetsundervisning på skolen. Amnesty søker å være en støttespiller for lærere på alle klassetrinn og i alle fag, bl.a. ved å tilby interaktive undervisningsopplegg, bakgrunnsmateriell og audiovisuelle hjelpemidler om forskjellige menneskerettighetstemaer. Amnesty-representanter besøker også skoler for å holde foredrag eller være med på prosjekter.
Aksjoner og nyheter
In Chumbivilcas, Cusco, Amnesty Peru supports indigenous communities in their struggle for human rights.
15. desember 2015, kl. 17:17
The EEA and Norway Grants was founded in 1994 after the establishment of the EEA (European Economic Area) agreement. The grants which are a...
5. mai 2015, kl. 15:26