Share
Økonomi
Økonomi
Amnesty er ikke en bistandsorganisasjon. Vi driver med etterforskning, lobby, undervisning og kampanjearbeid. Vi legger press på myndigheter og andre med makt for å skape endring. Vårt mål er en verden der alle nyter godt av menneskerettighetene.
Dette bruker vi pengene på:

AKTIVISME OG INFORMASJONSSPREDNING
Kjernevirksomheten i Amnesty er kampanjearbeidet vårt. Vi jobber for å spre våre budskap så bredt som mulig, mobilisere folk og legge press på beslutningstakere. Amnesty arbeider både på vegne av enkeltmennesker og for å skape strukturelle endringer.

STØTTE TIL DEN INTERNASJONALE BEVEGELSEN
Alle ressurssterke seksjoner i den internasjonale Amnesty-bevegelsen, sender en vesentlig del av inntektene til Amnestys internasjonale hovedkontor i London. Dette gjelder også Amnesty i Norge. Pengene brukes på etterforskning, undervisning i menneskerettigheter, kampanjearbeid og støtte til menneskerettighetsaktiviteter over hele verden.

ANSKAFFELSE AV MIDLER I NORGE
Vi vil være nøytrale og mottar ikke statsstøtte, med unntak av støtte til menneskerettighetsundervisning. Mesteparten av inntektene får vi fra medlemmer. Amnestys aktivister driver innsamling på frivillig basis og vi har profesjonelle ververe på gata og på telefon.

ADMINISTRASJON I NORGE
Det er nærmere 60 ansatte i Amnestys sekretariat i Norge, fordelt på hovedkontoret i Oslo og fem regionkontorer.
Del saken