Share

Russ 2018

Russ 2018

Er du russ i år? Eller kjenner du noen som er det?

Bli med på vår kampanje mot voldtekt!

Sex er deilig, når man har lyst.
Sex er voldtekt, når det foregår uten samtykke

Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er å frata et menneske denne retten.

En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt. Nær halvparten forteller de ble voldtatt før de fylte 18 år.

Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep.

Festrelaterte voldtekter utgjør ifølge Kripos den største andelen av anmeldte voldtekter i Norge.

Amnesty mener kunnskap og økt bevisstgjøring er den beste forebyggingen mot voldtekt. Derfor er det viktig å snakke om sex og samtykke,og om betydningen av respekt for egne og andres grenser.

Vi mener et nei er et nei, og skal respekteres - uansett!

Amnesty International vil bidra til at russen 2018 kan ta opp voldtektstematikken på skolen og i andre sammenhenger.

Vi kommer gjerne og presenterer #NeiErNei-kampanjen mot voldtekt for dere. Ta kontakt med Amnestys regionleder der du bor, og avtal tid for et infomøte.

Vi har også laget et undervisningsopplegg knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Dette finner du på vår undersvisningsside. Spør gjerne din lærer om han/hun kan sette av tid til dette i løpet av skoleåret!

Våre samarbeidspartnere distribuerer i år strykemerker og informasjonsmateriell for «nei er nei»-kampanjen. Strykemerket er inkludert i alle strykesett som du bestiller fra leverandører for russeklær. Vi håper du vil sette merket på din russedress!

Samarbeidspartnere for årets russekampanje er: Tryvann, Lillehammer, Landstreff Stavanger, Landstreff Telemark, Landstreff Fredriksten, Romerikstreffet, Vrengefesten, Invoe, Russeservice og Russedress.

Har du ikke mottatt strykemerket? Eller trenger du flere? Vil du har stort klistremerke til van eller buss? Send en e-post til info@amnesty.no med antallet du ønsker og adressen din, slik at vi kan sende det til deg!

Hva er en voldtekt?

Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme over sin egen kropp og seksualitet. En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke,og et alvorlig brudd på denne retten. Det er en av grunnene til at Amnesty de siste ti årene har prioritert arbeidet mot voldtekt i Norge.

Amnesty mener at nei er nei, og skal respekteres – uansett.

Hvor mange er utsatt?

En nasjonal undersøkelse om voldtekt og seksuelle overgrep i Norge bekrefter at voldtekt er utbredt og en kjønnet kriminalitet.

Undersøkelsen viser at nesten én av ti kvinner rapporterer at de har blitt utsatt for voldtekt. Halvparten av ofrene var utsatt for voldtekt før de fylte 18 år.

Det er viktig å være klar over at også menn og transpersoner blir utsatt for voldtekt og seksuelle overgrep.

Det reelle omfanget av voldtekt er antagelig langt høyere, da denne undersøkelsen ikke inkluderer såkalte sovevoldtekter, voldtekt av en person som er bevisstløs eller av andre årsaker ute av stand til å motsette seg handlingen.

Hvor og når skjer voldtekt oftest?


​Ifølge Kripos skjer de fleste anmeldte voldtektene i Norge i forbindelse med fest.

Mange festrelaterte voldtekter blir begått i forhold til en person som er for beruset til å samtykke. Det blir ofte ikke brukt vold, men overgriperen utnytter personens sårbarhet og manglende evne til å gjøre motstand.

Unge kvinner mellom 16 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt.