Share
Saudi-Arabia:

Løslat Saudi-Arabias aktivister!

Disse åtte mennene er til sammen idømt 72 års fengsel. "Forbrytelsen" er deres fredelige kamp for verdighet og menneskerettigheter for alle i Saudi-Arabia. Krev at de løslates!
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 4. april 2018, KL. 12:07 -
SIST OPPDATERT: 19. juli 2018, KL. 23:58
Myndighetene i Saudi-Arabia er ansvarlig for noen av de mest systematiske og omfattende bruddene på menneskerettighetene i verden. De som forsvarer menneskerettighetene er aller mest utsatt for forfølgelse.

Dømt som terrorister

Grunnleggerne av ACPRA (Saudi Civil and Political Rights Association) har fått føle dette på kroppen. De har alle blitt stilt for en spesialdomstol for terrorsaker (Specialized Criminal Court) og dømt som terrorister på bakgrunn av sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. De er dømt til alt fra fem til elleve års fengsel.

Overvåkes og forfølges

Ved hjelp av systematisk overvåkning risikerer alle som kommuniserer bekymring for forfølgelse, tortur og diskriminering å bli tatt inn til avhør og truet med fengsel eller tvunget til taushet. En av ACPRAs grunnleggere, Abdulaziz al-Shubaily, ble dømt til åtte års fengsel bl.a. fordi han hadde sendt en epost til Amnesty International. Andre av ACPRA-folkene er dømt fordi de åpent har kritisert myndighetenes forfølgelse.


Ofrer egen frihet

Likevel finnes det modige stemmer som nekter å gi opp kampen. Flere av de fengslede medlemmene av ACPRA har fått tilbud om å bli løslatt dersom de avslutter aktivismen sin. Dette har de alle avvist. De er villige til å ofre sin egen frihet i kampen for et bedre samfunn for alle mennesker i Saudi-Arabia.


ACPRA stengt av myndighetene

​ACPRA ble grunnlagt i oktober 2009 av elleve fremtredende saudiarabiske menneskerettighetsforkjempere. Myndighetene svarte aldri på grunnleggernes søknad om tillatelse til å registrere organisasjonen i overensstemmelse med NGO-loven. I 2013 oppløste saudiske myndigheter organisasjonen og stemplet den som en ulovlig organisasjon.

Dokumenterte menneskerettighetsbrudd

Medlemmene i ACPRA dokumenterte brudd på menneskerettigheter og har blant annet engasjert seg for rettighetene til samvittighetsfanger og vært kritiske mot fengslingspraksis i landet. Organisasjonen utfordret myndighetenes tolkning av islamsk rett. De tok til orde for en forening av islam og en kultur bygget på respekt for menneskerettigrettigheter.

Dømt til lange fengselsstraffer

Nå er alle de elleve ACPRA-grunnleggerne enten blitt tiltalt eller dømt til fengsel. Mange av dem har allerede sonet lange fengselsstraffer, og vi vet at flere av dem har blitt utsatt for tortur og annen mishandling i fengsel.

Åtte av ACPRAs medlemmer sitter fortsatt fengslet. De er samvittighetsfanger, arrestert kun for å ha benyttet seg av sin ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.


Amnesty krever at saudiske myndigheter:
  • Umiddelbart løslater Issa al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Shubaily, Dr Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid and Dr Abdulrahman al-Hamid. Videre må alle anklager mot dem droppes og reiseforbudene de er idømt opphøre.
  • Slutter å arrestere og forfølge aktivister på bakgrunn av at de benytter seg av sin ytringsfrihet.
  • Slutter å stille menneskerettighetsforkjempere for terrordomstolen (SCC)
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Fortell de du kjenner om aksjonen! Del den gjerne på Facebook og Twitter.
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
Signaturene sendes til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.
Del saken

King and Prime Minister
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Fax:
+966 11 403 3125


Your Majesty,

I am deeply concerned about the case of 8 human rights defenders and ACPRA members, namely: Issa al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Shubaily, Dr Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid and Dr Abdulrahman al-Hamid.

They are all prisoners of conscience, held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and they should be released immediately and unconditionally. I ask that all charges against them be dropped, and that their sentences and travel bans are quashed.

I also call on you to stop arresting, charging, prosecuting and sentencing human rights activists for simply exercising their rights to freedom of expression, association and assembly.

Furthermore, I urge you to stop sending cases of human rights defenders on trial to the Specialized Criminal Court, which was set up to deal with terrorism-related cases.

Finally, I ask that you allow the founding and setting up of human rights organizations, and that you ensure greater respect for freedom of expression, association and assembly.

Thank you for your attention regarding this serious matter.

Sincerely,
Andre Aksjoner