Share
Eren Keskin Foto: Amnesty International
Eren Keskin Foto: Amnesty International
Tyrkia:

Advokat tiltalt for kritikk mot staten

Den tyrkiske advokaten Eren Keskin står i fare for å ende opp i fengsel og miste sin rett til å praktisere som advokat bare fordi hun har brukt sin ytringsfrihet. Krev at dommen blir omgjort!
Skrevet av: Herman Ringstad
PUBLISERT: 3. mars 2016, KL. 15:30 -
SIST OPPDATERT: 24. mars 2017, KL. 9:46
Dette er saken:
Den kjente tyrkiske menneskerettighetsadvokaten Eren Keskin har flere ganger blitt straffet for å ha brukt sin ytringsfrihet. Hun har blant annet måttet sone en seks måneders fengselstraff fordi hun brukte ordet ‘Kurdistan’ i en artikkel hun skrev. En annen gang ble hun straffet for å ha rapportert om overgrep mot kurdiske kvinner.

Hun står nå i fare for å miste sin advokatlisens og bli sendt i fengsel for brudd på artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven, som gjelder «ærekrenkelse av nasjonen Tyrkia».

Artikkel 301 - i strid med menneskerettighetene
Artikkel 301 i den tyrkiske straffeloven har lenge vært brukt av myndighetene for å begrense ytringsfriheten i landet. Den kriminaliserer alle som "ærekrenker nasjonen Tyrkia, staten og republikken Tyrkia, det tyrkiske parlamentet, Tyrkias regjering og alle institusjoner av staten".

Den siste siktelsen
I en tale hun holdt på et åpent menneskererettighetsmøte i februar 2005 anklaget Eren Keskin den tyrkiske staten for å ha forårsaket at en 12 år gammel gutt ble drept. I talen sa hun: "Staten er villig til å slakte et 12 år gammelt barn. Tyrkia må gjøre opp for seg. Tyrkias historie er en skitten historie". Eren Keskin benekter ikke at hun sa dette, men argumenterer med at hun legitimt kritiserte staten, og at hun var beskyttet av ytringsfriheten.

Eren Keskin snakket om drapet på Ugur Kaymaz, en 12 år gammel gutt som sammen med sin far ble drept i en militæraksjon i november 2004. I 2014 erklærte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at dette var et brudd på artikkel 2 i den europeiske menneskererettighetskonvensjonen som gjelder retten til liv.

Etter flere runder i retten er Eren Keskin idømt 10 måneders fengsel, det er to måneder lavere enn straffen hun først ble idømt. Retten unnlot å redusere dommen til en bot, da de mente at det ikke fantes "tilstrekkelig tro på at hun ikke ville gjøre lignende forbrytelser igjen, basert på hennes karakter og tidligere siktelser". I desember 2014 anket hun dommen til Høyesterett, hvor saken ennå ikke er ferdigbehandlet.

Amnesty International krever at :
  • Høyesterett omgjør dommen mot Eren Keskin, og at hun kan fortsette sitt menneskerettighetsarbeid uten å bli straffet for å bruke sin ytringsfrihet.
  • Tyrkiske myndigheter opphever Artikkel 301 og andre artikler i straffeloven og anti-terrorlover som urettferdig begrenser retten til ytringsfrihet.
Signaturene sendes til justisministeren i Tyrkia, Bekir Bozdag.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftlisten og ta den med på jobben eller på skolen
Del saken
Minister of Justice
Bekir Bozdağ
Ministry of Justice
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkey

Twitter: @bybekirbozdag
E-post:
Fax:
+90 312 417 71 13 / +90 312 419 33 70


Dear Minister,

Prominent lawyer and human rights defender Eren Keskin is currently appealing a conviction under Article 301 of the Turkish Penal Code for a speech she made at a public meeting on human rights in the Çerkezköy district of Tekirdağ province, in western Turkey on the 20th February 2005. From her speech, the indictment cites the following passage: “The state is capable of slaughtering a 12-year-old child. That is the savage framework of the state. Turkey has got to account for it. Turkey’s history is a dirty history.”

Eren Keskin was referring to the killing of Uğur Kaymaz, a 12-year-old boy and his father Ahmet Kaymaz during an army operation on the 21st November 2004 in Kızıltepe district of the eastern province of Mardin, Turkey. In February 2014, the European Court of Human Rights (ECtHR) found that there had been violation of Article 2 of the European Convention on Human Rights (ECHR): Right to life, in this case.

Eren Keskin does not deny that she used these words but argues that she was expressing legitimate criticism of the state, protected by her right to freedom of expression.

On 11 December 2014, the Çerkezköy court issued its reasoned judgment to convict Eren Keskin and sentence her to one year in prison, reduced to 10 months. The court ruled not to suspend the sentence or commute it to a fine on the basis of the “defendant’s character, insufficient belief in the fact that she would not commit the offence again and her past convictions”.

Eren Keskin has appealed the conviction, which is currently pending at the Supreme Court of Appeals.

Amnesty International considers Eren Keskin’s conviction under Article 301 to violate her right to freedom of expression. Should Eren Keskin be imprisoned, she would be considered a prisoner of conscience.

Amnesty International believes that Article 301, even in its amended form, represents an unfair restriction of the right to freedom of expression and should therefore be abolished.

If Eren Keskin’s conviction is confirmed at the Supreme Court of Appeals and that she is imprisoned, Amnesty International will declare her a prisoner of conscience.

Yours sincerely
Andre Aksjoner