Share
Foto: Sergio Ortiz/ Amnesty International.
Foto: Sergio Ortiz/ Amnesty International.
Usa:

Barn utsettes for grusom behandling

De siste månedene har mer enn 2000 barn blitt tatt fra foreldrene med tvang i det familiene har krysset grensen til USA for å søke asyl. Amerikanske myndigheter må så raskt som mulig gjenforener barna med familiene sine.
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 19. juni 2018, KL. 11:50 -
SIST OPPDATERT: 26. juli 2018, KL. 18:21
Oppdatering 21.06.2018: I går ble det kjent at president Trump signerte en presidentordre om at barn og foreldre ikke lenger skal skilles med tvang når de kommer inn over grensen til USA for å søke asyl. I stedet skal barna fengsles sammen med foreldrene sine. Det er bra at den grusomme behandlingen vi har vært vitne til de siste månedene opphører, men Amnesty mener likevel at praksisen med å fengsle familier som er på flukt fra forfølgelse og vold bryter med menneskerettighetene. Det er ikke en forbrytelse å søke asyl. Tvert imot er det en menneskerett. Det å fengsle familier over lang tid er ingen god løsning for å minske traumene barna vokser opp med. Amnesty fortsetter å kreve at familiene som har blitt separert umiddelbart gjenforenes og at praksisen med å fengsle asylsøkende familier opphører. Les mer her.

Dette er saken:
Familier som kommer til USA for å søke asyl blir separert med tvang av amerikanske myndigheter som møter dem på grensen. Mange av familiene har flyktet fra forfølgelse og vold i Mellom-Amerika.

Dette er tortur av barn

Barna tas fra foreldrene på grensen og settes i interneringsleire for mindreårige. Dette skjer selv om familiene har papirer som dokumenterer familierelasjonen. Til og med små barn plasseres vekk fra foreldrene i det som nærmest er overfylte bur. I mange tilfeller rives barna gråtende ut av armene til foreldrene. - Dette er intet mindre enn tortur, sier Erika Guevara-Ross som leder Amnestys avdeling i USA.

Mer enn 2000 barn

Den 6. april 2018 annonserte statsadvokat Jeff Session at myndighetene ville utøve nulltoleranse mot forsøk på å komme seg ulovlig inn i landet. Siden dette har mer enn 2000 barn blitt separert fra sine foreldre eller foresatte på grensen til USA. Mye tyder på at antallet er enda høyere. Barnas rettigheter brytes på utallige måter med denne praksisen, de blir anholdt, de blir tatt fra foreldrene med tvang og de utsettes for unødige traumer.

Nylig intervjuet Amnesty 17 familier som har fått barna tatt fra dem med tvang på grensen mot USA. 14 av disse familiene hadde tatt seg inn til USA på lovlig vis.

Vil hindre folk fra å søke asyl

USAs praksis med å splitte familier som søker asyl er et grovt brudd på menneskerettigheter. Den alvorlige lidelsen både foreldre og barna blir påført kan på ingen måte forsvares med målet om å avskrekke andre fra å benytte seg av sin rett til å søke asyl i USA.

Amnesty krever at:
  • Amerikanske myndigheter så raskt som mulig gjenforener familier som har blitt separert med tvang.
  • Umiddelbart stanser den tvungne separeringen av barn fra sine foresatte.
Signaturene sendes til Amnesty i USA før 30. juli til felles overlevering i møte med Trump-administrasjonen.

Del saken
Dear Secretary Nielsen,

I am outraged that the U.S. government would deliberately act to separate children from their parents or legal guardians. This practice damages families, traumatizes children and adults, and undermines their right to seek asylum from persecution and other ill-treatment. Separating children from their parents as they seek asylum is a flagrant violation of the human rights of the parents and their children and is also a violation of U.S. obligations under refugee law.

Entire families have been devastated by these unnecessary and cruel actions. Families deserve to be together as they seek asylum in the U.S.

I call on the US Administration to urgently end family separation.

Yours sincerely,
Andre Aksjoner