Share
En offentlig høring i California kan føre til at bruken av dødsstraff gjenopptas i den amerikanske staten med flest mennesker på dødscelle. Foto: © APGraphicsBank
En offentlig høring i California kan føre til at bruken av dødsstraff gjenopptas i den amerikanske staten med flest mennesker på dødscelle. Foto: © APGraphicsBank
USA:

California kan gjenoppta bruken av dødsstraff

California er staten med høyest antall fanger på dødscelle i USA, 745 personer per desember 2015. Den siste henrettelsen ble gjennomført i 2006, men siden da har ingen blitt henrettet på grunn av juridiske utfordringer knyttet til giftsprøyten. Nå kan bruken av henrettelser bli gjenopptatt. 

Skrevet av: Katinka Asplin
PUBLISERT: 15. januar 2016, KL. 8:51 -
SIST OPPDATERT: 18. juli 2016, KL. 16:51

Dette er saken:
California har lansert en offentlig høring om sitt forslag til ny giftsprøyteprotokoll. Innbyggerne i California har frem til 22. februar til å sende inn sine kommentarer. Den nye protokollen gir mulighet for gjenopptagelse av henrettelser.
 
Den 6. november 2015 startet California Department of Corrections and Rehabilitation (CDRC) en offentlig høring angående en ny giftsprøyteprotokoll. Blant annet introduserer den nye protokollen en forskrift som tillater at hvilken som helst av fire preparater kan velges som kjemikalien brukt i giftsprøyten. Protokollen etablerer også kriterier for utvelgelsen, rekruttering og opplæring av personene som setter giftsprøyten.

Tre legemidler ved henrettelser
Tidligere har California brukt tre legemidler ved henrettelser. Først et barbiturat (medikament) som skulle få fangen til å miste bevisstheten, deretter et curareliknende stoff som skulle lamme muskulaturen, deriblant åndedrettsmusklene, og til sist kaliumklorid som skulle stoppe hjertet. Legestanden har vært kritiske til denne metoden da man ikke er helt sikker på om fangen faktisk kan være delvis bevisst når det siste dødelige stoffet sprøytes inn. Da vil fangen oppleve å bli kvalt, og på grunn av lammelsen vil han/hun ikke kunne si fra om det.

Amnesty er bekymret for at den nye protokollen er en måte å unngå denne kritikken på slik at henrettelsene i delstaten gjenopptas. 
 
USA er blant en liten gruppe av verdens land som fortsatt tyr til dødsstraff. I løpet av de siste fem årene er USA et av få land – i gjennomsnitt 10 – hvor Amnesty International har registrert henrettelser hvert år. Amnesty International er i mot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål. Det finnes ingen human måte å drepe på.
 
Amnesty International krever at:

  • California Department of Corrections and Rehabilitation umiddelbart stanser planene om å vedta den nye giftsprøyteprotokollen, og arbeider med andre statlige myndigheter for å avskaffe dødsstraff.
  • Myndighetene etablerer et offisielt moratorium på alle henrettelser som et første skritt mot avskaffelse av dødsstraff, i tråd med internasjonale og nasjonale trender og fem resolusjoner fra FNs generalforsamling vedtatt siden 2007.

Signaturene sendes til sjefen for politiets Regulation and Policy Management Branch, Timothy M. Lockwood. 

Det DU kan gjøre:

  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Del saken

 Chief, Regulation and Policy Management Branch
Timothy M. Lockwood          
California Department of Corrections and Rehabilitation – Regulation and Policy Management Branch
P.O. 942883 Sacramento, CA
94283-0001, USA
 

E-post:
Fax:
+1 916 324 6075

 


Dear Mr. Lockwood,
 
 
I am concerned about the proposed new lethal injection protocol launched by The California Department of Corrections and Rehabilitation. The adoption would allow for the resumption of executions in the US state with the highest death row population.
 
I urge you:

 

  • To immediately halt any plans to adopt the new lethal injection regulation and work with other state authorities to abolish the death penalty; and
  • to establish an official moratorium on all executions as a first step towards abolition of the death penalty, in line with the international and national trend and five UN General Assembly resolutions adopted since 2007.

 
I would also like to respectfully remind The California Department of Corrections and Rehabilitation that the USA is among the minority of countries that still executes, and that there is no humane way to kill.
 
Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances of the crime; guilt, innocence or other characteristics of the individual; or the method used by the state to carry out the execution.
 
Thank you for your attention to this serious matter.
 
Sincerely,

Andre Aksjoner