Share
Foto: Privat.
Foto: Privat.
Iran:

Dømt for sitt kunstneriske arbeid

Filmskaper, Hossein Rajabian, broren hans Mehdi Rajabian og Yousef Emadi, begge musikere, er alle dømt til seks års fengsel basert på anklager knyttet til deres kunstneriske arbeid. Krev at de løslates!

Skrevet av: Katinka Asplin
PUBLISERT: 10. mai 2016, KL. 9:38 -
SIST OPPDATERT: 28. juni 2017, KL. 16:11

26.06.2017: Vi har nylig fmottatt veldig gode nyheter om at begge brødrene Mehdi og Hossein Rajabian har blitt løslatt fra fengsel. Les mer under oppdatering.

Dette er saken:
28. februar 2016 bestemte ankedomstolen at de tre kunstnerne må sone tre av seks år i fengsel. Retten bestemte at de tre resterende årene blir omgjort til tre års betinget fengsel, avhengig av deres «gode oppførsel». Saken deres ble vurdert av straffegjennomføringskontoret (the Office for the Implementation of Sentences) og de ble fengslet 4. juni 2016. I tillegg til fengselsstraffen må de betale en bot på 200 millioner rials (omtrent 54 000 NOK).

Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi ble dømt for å «fornærme islam», «spre propaganda mot systemet» og «ulovlige audiovisuelle aktiviteter». Rettssaken mot dem varte i tre minutter i revolusjonsdomstolen i Teheran. Anklagene mot dem er knyttet til deres kunstneriske arbeid, blant annet Hossein Rajabians film om kvinners rett til skilsmisse i Iran, samt Mehdi Rajabian og Yousef Emadis distribusjon av ulisensiert musikk av iranske musikere som bor utenfor landet, hvor noen av sangtekstene er politiske og tar for seg tabubelagte temaer.

Torturert til å «tilstå»
De tre mennene ble arrestert 5. oktober 2013 og ble så løslatt mot kausjon i desember 2013. Før løslatelsen ble de holdt to måneder i isolasjon hvor de senere har fortalt at de ble utsatt for vold og elektriske sjokk for å få dem til å «tilstå» på video. Disse «tilståelsene» ble brukt mot dem i retten for å sikre at de ble dømt, til tross for at de fortalte dommeren at de hadde blitt innhentet under tortur. Mennene har ikke hatt tilgang til advokat, hverken da de ble arrestert, holdt i varetekt, under rettssaken eller ankerettssaken. Under ankerettssaken sa sågar dommeren at det var meningsløst for dem å ha advokat til stede.

I følge en nevrologisk spesialist er det mistanke om at Mehdi Rajabian har MS. Han trenger videre utredning og medisinsk behandling. Han lider dessuten av regelmessige anfall som startet etter at han ble slått av vakter ved arrestasjonen i 2013. Begge brødrene har dårlig helse og blir nektet den medisinske oppflgingen de trenger.

Iran har tilsluttet seg artikkel 19 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som beskytter retten til frie ytringer, også gjennom kunst. Amnesty International er svært bekymret for de tre fangene som er fengslet utelukkende på bakgrunn av fredelig utøvelse av sin ytrings- og forsamlingsfrihet gjennom musikk og film.

Amnesty International krever at:

  • Iranske myndigheter umiddelbart og betingelsesløst løslater Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi da de kun er knyttet til fredelig utøvelse av sin ytrings- og forsamlingsfrihet gjennom musikk og film.
  • Iranske myndigheter setter i gang en rask, uavhengig og upartisk etterforskning av torturanklagene, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak.
  • Iranske myndigheter sikrer at Mehdi Rajabian og Hossein Rajabian mottar nødvendig medisinsk behandling og oppfølging.
  • Norske myndigheter tar opp denne saken med iranske myndigheter og løfter kravene våre.

Signaturene sendes til Irans justisminister, Ayatollah Sadeq Larijani, samt norske myndigheter.

Det DU kan gjøre:

  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!


Del saken

Head of the Judiciary
Ayatollah Sadeq Larijani
c/o Public Relations Office Number 4, Deadend of 1 Azizi
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street
Tehran, Islamic Republic of Iran

E-post:


Your Excellency ,


I am writing to express my concern concerning the case against filmmaker Hossein Rajabian, his brother Mehdi Rajabian and Yousef Emadi, both musicians. They have been sentenced to six years’ imprisonment and fined 200 million Rials on charges related to their artistic work.

The men were told on 28 February that the appeal court had ruled they must serve three years of their six-year prison sentence. The court suspended the rest for a period of five years, conditional on their “good behaviour”. Their case was tried before the Office for the Implementation of Sentences, and they have now been imprisoned since 4 June.

Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian and Yousef Emadi had been convicted of “insulting Islamic sanctities”, “spreading propaganda against the system” and “illegal audio-visual activities”, after a three-minute trial on 26 April 2015 before Branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran. The charges had arisen from their artistic work.

The men have been out on bail since December 2013. Before that, they were held for two months in solitary confinement, where they have said they were subjected to beatings and electric shocks to make video “confessions”. Their “confessions” were used as evidence against them to secure their convictions even though they told the judge that they were obtained through torture and other ill-treatment. They have had no access to a lawyer at any stage of their arrest, detention, trial or appeal. At their appeal hearing, the judge told them that having a lawyer was “pointless”.

Following a magnetic resonance imaging (MRI) scan prior to his imprisonment, a neurology specialist told Mehdi Rajabian that he is suspected of having multiple sclerosis (MS) and needs ongoing care, including diagnostic tests. Until recently, he was denied medication that his doctor had told him is essential to delay the onset of MS symptoms. He also suffers from seizures, which began following beatings by security officials after his arrest in October 2013. He suffered another seizure on 10 September and was taken to the prison clinic. Hossein Rajabian was suffering with kidney problems prior to going into prison and has been experiencing severe fever-like symptoms.

I call on the Iranian authorities to:

  • To immediately and unconditionally release Mehdi Rajabian, Hossein Rajabian and Yousef Emadi as they are being punished solely for exercising their right to freedom of expression;
  • To ensure that they have access to adequate medical treatment in compliance with medical ethics, including any specialist care they require, and that Mehdi Rajabian is provided with his essential medication;
  • Order a prompt, independent, and impartial investigation into their torture and other ill-treatment allegations, and bring to justice, in a trial that meets international fair trial standards, anyone found responsible for their torture and ill-treatment.Yours sincerely,

Andre Aksjoner