Share
Golrokh Ebrahimi Iraee og ektemannen Arash Sadeghi. Foto: Privat
Golrokh Ebrahimi Iraee og ektemannen Arash Sadeghi. Foto: Privat
Iran:

Fengslet for historie om steining

Golrokh Ebrahimi Iraee (37) er dømt til seks års fengsel for å ha skrevet en historie om den grufulle straffemetoden steining. Krev at hun løslates umiddelbart.
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 26. oktober 2016, KL. 11:48 -
SIST OPPDATERT: 26. februar 2018, KL. 13:54
Gå til denne aksjonen for å signere for Golrokh Iraee og ektemannen Arash Sadeghi.

Dette har skjedd:
På morgenen den 25. oktober 2016 brøt myndighetspersoner seg inn hjemme hos den iranske forfatteren og menneskerettighetsaktivisten Golrokh Ebrahimi Iraee, og tok henne med til Evin-fengselet i Teheran. Der må hun nå sone seks år i fengsel, etter at hun i 2015 ble dømt for å ha skrevet en upublisert historie om den forferdelige iranske straffemetoden steining.

Ebrahimi er dømt for å ha «fornærmet en iransk hellighet». Ebrahimis historie beskriver den følelsesmessige reaksjonen til en ung iransk kvinne etter å ha sett filmen «The Stoning of Soraya M». I fortellingen reagerer kvinnen så sterkt følelsesmessig på denne filmen at hun brenner en utgave av Koranen. Filmen det vises til i denne historien er basert på en sann historie om en ung, iransk kvinne som ble steinet til døde for utroskap.

Historien til Ebrahimi ble oppdaget av myndighetene i forbindelse med en husransakelse i september 2014, da hun og mannen ble arrestert på bakgrunn av mannens fredelig menneskerettighetsarbeid. Han soner nå en dom på 15 år.

Fikk ikke forsvare seg i retten
Etter arrestasjonen i 2014 ble Golrokh Ebrahimi anholdt over natten på et hemmelig sted før hun ble overført til Evin-fengselet i Teheran. Der ble hun varetektsfengslet i 20 dager uten tilgang til advokat. Med bind for øynene ble hun avhørt og fortalt at hun risikerte å bli henrettet for å ha fornærmet islam. Samtidig hørte hun at ektemannen ble truet i fengselscellen ved siden av. Hun har senere fortalt at hun ble slått i hodet, sparket og kvalt mens hun satt i varetekt.

Golrokh Ebrahimi ble dømt til seks års fengsel etter to korte rettssaker i mai og juli 2015 der hun verken hadde forsvarere eller fikk lov til å forsvare seg selv. Den første advokaten hun utnevnte ble presset av myndighetene til å trekke seg fra saken. Den andre advokaten ble utestengt fra rettssalen og fikk heller ikke lov til å lese igjennom sakspapirene. Da den andre rettssaken ble avholdt var Ebrahimi på sykehuset etter å ha gjennomgått en større operasjon. Rettssaken ble avholdt på tross av at hun hadde bedt om en utsettelse slik at hun selv kunne være tilstede.

Alvorlig angrep på ytringsfriheten
- Golrokh Ebrahimi Iraee er den siste i rekken av unge iranske aktivister og skribenter som rammes av myndighetenes nådeløse angrep på fredelige ytringer og kunstneriske uttrykk. Det at hun fengsles for sin fredelige motstand mot steining er en fryktelig urett og et opprørende angrep på ytringsfriheten. Det er også uttrykk for en sjokkerende støtte til den grusomme og umenneskelige straffemetode steining er, sier Magdalena Mughrabi, assisterende direktør for Amnestys arbeid i Midtøsten- og Nord-Afrika.

Amnesty International krever at:
  • Iranske myndigheter løslater Golrokh Ebrahimi Iraee umiddelbart og uten betingelser da hun er fengslet kun for å ha benyttet sin ytringsfrihet.
  • Iranske myndigheter respekterer deres internasjonale forpliktelser som nedfelt i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (Artikkel 17, 19, 21 og 22) som beskytter retten til privatliv, frie ytringer og forsamling.
  • Iranske myndigheter umiddelbart stanser bruken av steining og sørger for at denne straffemetoden avskaffes i lovverket, og at seksuell aktivitet mellom samtykkende voksne mennesker avkriminaliseres, spesielt gjennom opphevelse av artikkel 225 i den islamske straffeloven av 2013.
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken
  • Del aksjonen på Facebook og på Twitter
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, via den iranske ambassaden i Oslo.

Del saken
His Excellency Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
For the care of: H.E. Mr. Majid Nili Ahmadabadi
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Drammensveien 88 E
0244 Oslo

Your Excellency,

I am deeply concerned about the case of Golrokh Ebrahimi Iraee. Despite the fact that no official summons has been issued, Golrokh Ebrahimi Iraee’s home was raided on the morning of October 24th 2016 by officials, who violently broke through her front door before taking her to Evin Prison in Tehran. It appears that she has been taken to the women’s ward to begin serving her six-year sentence. She has been convicted of charges including “insulting Islamic sanctities,” for writing an unpublished story about the horrific practice of stoning in Iran.

Golrokh Ebrahimi Iraee was tried and sentenced to six years`imprisonment in two brief sessions by a Revolutionary Court in Tehran. She had no legal representation at the trial. The first lawyer she appointed was put under pressure by intelligence and security officials to withdraw from the case, and the second was barred from reading her court case and representing her. She was not given the chance to speak in her own defense, because the first session was focused on her husband’s activism. At the second session she was in hospital recovering from major surgery and could not be present; she provided the court with her medical records, but her request to adjourn the hearing was rejected.

Golrokh Ebrahimi Iraee is the latest young writer and activist to be caught up in Iran’s relentless crackdown on artistic expression. Her imprisonment for peacefully voicing her opposition to stoning is a terrible injustice and an outrageous assault on freedom of expression. It is also a shocking and deeply disturbing display of support for the cruel and inhuman punishment of stoning.

I urge The Iranian authorities to:
  • Release Golrokh Ebrahimi Iraee immediately and unconditionally as she is a prisoner of conscience targeted solely for exercising her rights to freedom of expression and association;
  • Respect Iran’s international human rights obligations under Articles 17, 19, 21 and 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Iran is a state party, which protect the rights to privacy, and freedoms of expression and association;
  • Immediately cease imposing the penalty of stoning, and ensure that this penalty is abolished in law and that consensual sexual activity between adults is decriminalized, in particular by the repeal of Article 225 of the 2013 Islamic Penal Code.
Thank you for your attention to this serious matter.


Yours sincerely,
Andre Aksjoner