Share
Foto: flickr.com/ johsgrd. Demonstrasjon for papirløses rettigheter utenfor Stortinget mandag 22. januar 2011
Foto: flickr.com/ johsgrd. Demonstrasjon for papirløses rettigheter utenfor Stortinget mandag 22. januar 2011

Norge: Ingen mennesker er ulovlige

Aksjonen er avsluttet.

Papirløse mennesker nektes helt grunnleggende rettigheter.

Skrevet av: Kampanjeavdelingen
PUBLISERT: 16. februar 2011, KL. 11:27 -
SIST OPPDATERT: 17. juli 2013, KL. 14:05
Dette er saken
Det er mennesker i Norge som lever uten papirer og dermed har svært vanskelig tilgang til helse, arbeid eller skole. Noen har levd her i opptil 17 år, nesten helt uten rettigheter, og ofte i stor nød.

Vi kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge hvor mennesker nektes grunnleggende rettigheter på ubestemt tid. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen også rammer barn.

Den norske regjeringen må finne rom for humanitet i spennet mellom den strenge norske tilnærmingen og de mer humanitære løsningene som er valgt i mange andre land.

Amnesty krever
at den norske regjeringen
  • setter en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra 2003.
  • gir barn som har levd lenge i Norge (for eksempel i fire år) og fått en sterk tilknytning til landet gjennom barnehage, skole og eget sosialt nettverk oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.
  • utarbeider bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn.
  • ivaretar sine internasjonale forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen og Barnekonvensjonen.

Hva kan du gjøre?

Du kan støtte de papirløse ved å
Del saken
Justisministeren
Justis- og politidepartementet
Pb. 8005 Dep.
0030 Oslo
Til justisministeren
Vi krever at den norske regjeringen sikrer rettighetene til de mange som lever som papirløse i Norge.

Vi kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at altfor mange av sakene som er til behandling avgjøres i barns disfavør.

Regjeringen må utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (eksempelvis fire år) og fått en sterk tilknytning til landet skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

Regjeringen må også om å utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra 2003.

I flere EU-land har man gjennomført ulike former for regulariseringer. Bakgrunnen for det er de sterke humanitære hensynene og det mer pragmatiske hensynet til kontroll over arbeidsmarkedet og ønsket om å motvirke en stor, svart arbeidssektor med høy grad av utnyttelse av sårbare mennesker. De samme hensynene bør også Norge ta og foreta en regularisering.

Vennlig hilsen
Andre Aksjoner