Share
Bota Kussaiyn viser frem bilde av faren som forsvant for snart et år siden. Foto: Amnesty International
Bota Kussaiyn viser frem bilde av faren som forsvant for snart et år siden. Foto: Amnesty International
Kina:

Hvor er våre kjære?

Opp mot én million mennesker fra etniske minoriteter holdes innesperret i omskoleringleire uten tiltale eller dom. De utsettes for tortur og er fullstendig avskåret fra kontakt med familiene sine. Krev at myndighetene stenger leirene og lar familiene gjenforenes!
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 25. september 2018, KL. 11:02 -
SIST OPPDATERT: 28. september 2018, KL. 11:26
Det anslås at det kan være opp mot én million mennesker som holdes i omskoleringsleire i Xinjiang-regionen nordvest i Kina - uten siktelse eller dom. Det er i all hovedsak muslimer som rammes, spesielt uigurer, men også kasakhere og medlemmer av andre etniske minoritetsgrupper. Mange blir arrestert og fraktet til leirene uten at familiene deres blir informert. Uten forvarsel forsvinner de bare.

Systematisk undertrykking

Kinesiske myndigheter har lenge drevet en systematisk undertrykking av landets uigurske minoritet. Deres mulighet til å snakke språket sitt eller utøve religionen sin blir stadig mer begrenset. Myndighetene fører offisielt en politikk for å oppnå «etnisk helhet». Nå har myndighetene nærmest etablert et terrorregime i Xinjinang-regionen. Bortføringene har økt i omfang og støttes av systematisk masseovervåkning av befolkningen i området.

Mange mistenkeliggjøres

En person som utviser "mistenkelig adferd" risikerer å bli arrestert og internert. Det kan være nok at du har "uvanlig" skjegg eller tildekt hode, at du har studert eller arbeidet i et muslimsk land eller har hatt kontakt med familie i utlandet. Myndighetene ser dette som tegn på ekstremisme. Omskoleringen skal sørge for at du blir en "god kineser" med lojalitet til staten og Det kommunistiske parti.

Botas far har forsvunnet

Bota Kussaiyn er en 26 år gammel kasakhstansk student. Hun flyttet med familien til Kasakhstan fra Kina i 2013. I november 2017 reiste faren hennes til Xinjiang for å motta legebehandling. Han kom aldri tilbake. Tre måneder senere fikk de vite via slektninger at han hadde blitt sendt til en omskoleringsleir. Bota og familien hennes vet ikke hvor faren befinner seg. Familiemedlemmer bosatt i Kina tør ikke lenger ha kontakt med Bota og moren i frykt for selv å bli tatt av myndighetene.

Tortur og mishandling

Dessverre er ikke Botas historie unik. Hun er en av 100 personer Amnesty har snakket med som frykter at nære familiemedlemmer holdes fanget i de fryktede omskoleringsleirene. Amnesty har også snakket med personer som har sluppet ut av leirene. De forteller om tortur og annen mishandling.

Omskoleringsleirene hemmeligoldes og dokumenteres ikke av kinesiske myndigheter. Derfor er det nærmest umulig å spore hvor de forsvunnene familiemedlemmene befinner seg. Bli med og krev svar fra kinesiske myndigheter - hvor er de?

Amnesty krever at:
  • Kinesiske myndigheter opplyser om hvor de forsvunnede personene befinner seg og sørger for at de gjenforenes med sine familier.
  • Kinesiske myndigheter sørger for at uigurer, kasakhere og andre muslimske minoriteter i Xinjiang blir beskyttet mot vilkårlig fengsling i omskoleringsleire.
  • Kinesiske myndigheter umiddelbart løslater alle som holdes fanget i omskoleringsleire. Personer som siktes og fengsles for en internasjonalt anerkjent straffbar handling, må anholdes på et offisielt arreststed og stilles for retten i en rettferdig og offentlig rettssak.
Signaturene sendes til den kinesiske ambassadøren i Norge, ​Wang Min.
Del saken
H.E. Wang Min
Chinese Embassy in Norway
PO Box 4058 AMB
0244 Oslo
E-post:


Your Excellency,

I am writing to voice my concerns about reports of human rights violations in the Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) and call on your government to take urgent and effective measures to protect Uighurs, Kazakhs and other predominantly Muslim people in the XUAR from being arbitrarily detained in “transformation-through-education" facilities in the name of “de-extremification”.

Amnesty International has spoken with more than 100 people across the world who report losing touch with relatives and friends inside the XUAR and fear that they have been detained in such facilities. There are credible reports that these facilities are being used to force people to repudiate their religious beliefs and aspects of their cultural identity and prove their political loyalty to the State and the Communist Party of China. The secretive and undocumented nature of the way people are going missing there makes it nearly impossible to trace or confirm the whereabouts of any particular individual.

The authorities justify the extreme measures as necessary for counter-terrorism purposes and to ensure national security. However, restrictive measures in fulfilment of a country’s responsibility to protect its citizens from attacks must be necessary and proportionate and as narrow and targeted as possible to address a specific threat.

I am writing to urge you to provide credible answers about what is happening in the XUAR. In accordance with China’s obligations under international law, Chinese autorities should end all arbitrary detention and immediately release all persons who are being held in “de-extremification”, “transformation-through-education” or other facilities in the XUAR unless they have been charged with an internationally recognized offence.

Yours sincerely,
Andre Aksjoner