Share
Sakris Kupila (20) kjemper for transpersoners rettigheter i Finland. Foto: Amnesty International
Sakris Kupila (20) kjemper for transpersoners rettigheter i Finland. Foto: Amnesty International
Finland:

Kjemper for retten til å være seg selv

Sakris Kupila (20) ønsker å endre juridisk kjønn uten å bli påtvunget en psykiatrisk diagnose og irreversibel sterilisering. Signer aksjonen for å støtte Sakris' kamp om å få leve sitt liv som den han er.
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 22. juni 2017, KL. 10:34 -
SIST OPPDATERT: 23. mars 2018, KL. 16:09
Sakris Kupila er en 20 år gammel medisinstudent som kjemper for sin egen og andre transpersoners rett til å endre juridisk kjønn uten å bli tvunget til å gjennomgå kirurgiske inngrep og psykiatrisk testing.

Umenneskelig valg

Helt siden tidlig i tenårene har Sakris skjønt at han er transperson og at kjønnet han fikk tildelt ved fødselen ikke samsvarte med kjønnsidentiteten hans. Det var forvirrende og skremmende å forholde seg til, og han forsto etter hvert at han måtte gjøre endringer. Enkelt fortalt ønsker Sakris at det skal stå i identifikasjonspapirene hans at han er en mann.

Finland kan man ikke endre juridisk kjønn uten først å få en psykiatrisk diagnose og gjennomgå irreversibel sterilisering. Dermed tvinges transpersoner til å ta et umenneskelig valg: Enten å bli tvunget til å gjennomgå uønsket psykiatrisk- og medisinsk behandling, eller å risikere å bli utsatt for daglig diskriminering og fremmedgjøring.

Trakassering og trusler

Til sammenligning møtte transpersoner i Norge lignende krav i flere tiår. Men i Norge ble det vedtatt en historisk lovendring sommeren 2016, hvor transpersoner endelig fikk lovfestet rett til enkelt å kunne endre juridisk kjønn. Det er den samme kampen Sakris nå står i bresjen for i Finland.

Amnesty mener kravene om sterilisering og psykiatrisk diagnose strider mot grunnleggende menneskerettigheter, som retten til kropplig integritet og retten til beskyttelse mot nedverdigende og umenneskelig behandling. På grunnen av sin kamp for transpersoners rettigheter utsettes Sakris for trakassering og direkte trusler om vold. Han har tatt permisjon fra studiene på grunnen av denne trakasseringen.

Stor påkjenning

Som nittenåring begynte Sakris prosessen med psykiatriske undersøkelser.

- Prosessen er tung, stressende og skremmende. De psykiatriske undersøkelsene føltes som om jeg la min egen verdighet, identitet og fremtid i hendene på leger, sykepleiere og offentlige personer som skulle undersøke meg og vurdere om min selvforståelse var virkelig eller ikke, sier Sakris om undersøkelsene han har blitt påtvunget.

Sakris drømmer om å få fullføre medisinstudiene og leve et liv i fred, som den han er, uten en stadig kamp mot myndighetene.

En daglig kamp

Sakris er et finsk mannsnavn og et navn Sakris ikke lovlig kan ta uten først å gjennomgå de medisinske kravene. Kampen om endring av juridisk kjønn er viktig for å få pass og andre offentlige identitetspapirer som samsvarer med den kjønnsidentiteten en person selv føler. En offentlig kjønnsidentitet som ikke stemmer overens med den man er og hvordan man ser ut skaper daglig problemer og nedverdigende situasjoner. Sakris føler seg ikke trygg når han reiser eller når han blir bedt om å identifisere seg offentlig. Han må alltid forklare seg og må daglig håndtere reaksjoner og fordommer fra omverden.

Amnesty krever at:

 • Finske myndigheter anerkjenne og støtter Sakris i sin kamp for transpersoners rettigheter i Finland.
 • Finske myndigheter sørger for at personer som ønsker å endre juridisk kjønn i samsvar med egen oppfatning av kjønnsidentitet, kan gjøre dette enkelt og uavhengig av alder, økonomi og medisinsk eller økonomisk status.
 • Finske myndigheter sikre et lovforslag som avskaffer steriliseringskravet og andre krav til psykiatrisk og medisinsk behandling som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn.
 • Finske myndigheter sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gjennomgå psykiatriske tester og få en psykiatrisk diagnose.
Dette kan DU gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
 • Del aksjonen med familie, venner og bekjente via sosiale medier som Facebook og Twitter!
 • Skriv leserbrev i avisen om transpersoners rettigheter, eller skriv om det i bloggen din!
 • Delta i en Pride-parade nær deg, og aksjoner for transpersoners rettigheter!
Signaturene sendes til Finlands statsminister, Juha Sipilä.
Del saken
Prime Minister Juha Sipilä
Finnish Government
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Finland
E-post:
Dear Prime Minister,

I would like to bring your attention to the situation regarding Sakris Kupila, a 21 year-old medical student, youth activist and a defender of transgender rights, who is being denied legal gender recognition because he refuses to fulfill the requirements of the current process – which requires a diagnosis of mental disorder and enforced sterilization.

Because of his work advocating for the rights of Trans people, Sakris has faced harassment, intimidation, threats of violent beatings, and open hostility, forcing him to take a year away from his education. Despite this, Sakris is determined to continue his work, so that all transgender persons may enjoy their rights.

The current procedure to obtain legal gender recognition in Finland is humiliating and violates the rights of transgender persons to be free from cruel, inhuman or degrading treatment, to the highest attainable standard of health, to privacy, and to recognition as a person before the law.

I urge the Finnish authorities to:
 • Recognized and supported Sakris Kupila in his fight for transgender rights in Finland;
 • Revise the Trans Act by abolishing the need for sterilization, other medical treatment, and a mental health diagnosis, as requirements for a person’s legal recognition of their gender identity;
 • Develop a gender recognition procedure that is quick, transparent, based on self-determination, and available irrespective of age, medical or financial status;
 • Recognize and support transgender rights and those who, like Sakris, defend transgender rights in Finland.

Sincerely,
Andre Aksjoner