Share
Iran:

Løslat Narges Mohammadi!

Menneskerettighetsforkjemper Narges Mohammadi er dømt til 22 års fengsel basert på anklager knyttet til sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. Krev at hun settes fri!
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 8. februar 2018, KL. 10:52 -
SIST OPPDATERT: 16. juli 2018, KL. 15:43
Narges Mohammadi er en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Iran. I årevis har hun protestert aktivt mot syreangrep på kvinner, kjempet for kvinners rettigheter, rettighetene til minoriteter og vært aktiv i arbeidet mot dødsstraff.

Amnesty betrakter Narges Mohammadi som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Ble syk i fengsel

Narges ble fengslet første gang i 2012, etter å ha blitt dømt til 6 års fengsel. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

I 2015 ble småbarnsmoren på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer har påpekt at Narges er for syk til å sone. Dette tar ikke iranske myndigheter hensyn til.

Ny rettssak og nye anklager

I mai 2016 ble Narges Mohammedi dømt til ytterligere 16 års fengsel for nye "forbrytelser". Den nye dommen er tredelt: Ti år er for å «grunnlegge en ulovlig gruppe», fem år for å «konspirere for å begå forbrytelser mot rikets sikkerhet», og ett ekstra år for «å spre propaganda mot systemet». I henhold til Irans straffelov skal man sone den lengste dommen dersom man har blitt dømt i flere saker. Dette betyr at Mohammadi må sone minst 10 nye år i fengsel.

Som "bevis" brukte retten et intervju som Narges Mohammedi ga til internasjonale medier og et møte hun hadde med EUs daværende høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, i mars 2014.

Sultestreiket for å snakke med barna

Narges Mohammadi er mor til tvillingene Ali og Kiana. Det å være borte fra barna er den aller største sorgen, forteller hun. Tvillingene måtte flytte til utlandet og bo hos faren da Mohammadi ble arrestert på nytt i mai 2015. Etter fengslingen fikk hun snakke med barna bare noen få ganger på telefon. Dette var så nedbrytende for henne at hun påbegynte en sultestreik i juni 2016 i protest. Hun avbrøt sultestreiken etter å ha fått en skriftlig bekreftelse på at hun skulle få snakke med barna på telefon fast én gang i uken.

Kjemper videre i fengselet

I september 2017 skrev Mohammadi et brev til fengselsledelsen i Evin fengsel, der hun soner dommen sin. I brevet krever hun at den verbale mishandlingen hun og andre medfanger utsettes for må stanse. Spesielt psykisk syke insatte tar skade av slik behandling, skriver hun. For å styrke kravet overfor fengselsmyndighetene vil hun nekte å ta imot medisinsk behandling inntil disse forholdene endrer seg.

Amnesty krever at:
  • ​Narges Mohammadi løslates umiddelbart og uten betingelser.
  • Iranske myndigheter sikrer Narges Mohammadi regelmessig kontakt med familien sin, og en advokat etter eget ønske.
  • Narges Mohammadi får den nødvendige medisinske behandlingen og oppfølgingen hun trenger, så lenge hun fortsatt holdes fengslet.
  • Det blir slutt på trakassering og trusler rettet mot menneskerettighetsforkjempere i Iran, inkludert medlemmer av Senter for menneskerettighetsforkjempere.
Dette kan DU gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!

Det er gode solidaritetsmuligheter i saken til Narges Mohammedi. Er du interessert i å bidra med dette er det fint om du kontakter oss på kampanje@amnesty.no for mer informasjon.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani.

Del saken
His Excellency
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Aziz Street Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran

Your Excellency,

I am writing to call for the immediate and unconditional release of Narges Mohammadi, who has been sentenced to a total of 22 years imprisonment based on charges relating to her peaceful human rights work. This makes Narges Mohammadi a prisoner of conscience.

Narges Mohammadi was the Deputy Executive Chairperson for the Centre for Human Rights Defenders in Tehran. Iranian authorities forcibly closed the center in 2008, and several of its members have been harassed, arrested and sentenced to lengthy prison terms.

Narges Mohammadi was sentenced to six years imprisonment in 2011, solely for her peaceful human rights work. Shortly after she began her prison sentence on April 22, 2012, her pre-existing health condition worsened due to the prison conditions. After several seizures and temporary loss of sight, she was released on June 31, 2012, and hospitalized for medical treatment.

A mother of young twins, Ali and Kiana, Narges Mohammadi was again picked up in May 2015 by the police and brought back to prison. In prison, Ms Mohammadi has had several seizures, and a number of doctors and neurologists have pointed out that she is too sick to be in prison. This has not been taken into consideration by the authorities.

In 2015, new charges were brought against Narges Mohammadi, and she was sentenced to additional 16 years’ imprisonment in May 2016, of which she has to serve at least 10 years.

I appeal to you to immediately and unconditionally release Narges Mohammadi and reunite her with her children. Pending her release, I urge you to ensure that she receives full access to her family, a lawyer of her choice and all necessary medical care.

I also call for an end to the harassment and intimidation of human rights defenders in Iran.

Yours sincerely
Andre Aksjoner