Share
Foto: Evelyn Hockstein/Polaris
Foto: Evelyn Hockstein/Polaris
Sudan:

Tobarnsmor dømt til pisking og dødsstraff

OPPDATERING 21.06.2014: Meriam er løslatt, etter at en ankedomstol fant henne ikke skyldig for "frafall fra Islam" og heller ikke skyldig for utroskap

Kristne Meriam er dømt for "frafall fra Islam" og straffes med hundre piskeslag før dødsstraffen fullbyrdes ved henging. 

Skrevet av: Karoline Krogsæter Rønning
PUBLISERT: 15. mai 2014, KL. 9:13 -
SIST OPPDATERT: 25. juli 2014, KL. 7:44
Dette er saken:
Meriam Yehya Ibrahim er en 27 år gammel kristen kvinne fra Sudan. Hun ble dømt for "utroskap" og "frafall fra Islam" i en rett i Khartoum 15. mai. Ved fengsling var Meriam 8 måneder på vei med sitt andre barn og fikk tre dager på seg til å frasi seg sin kristne tro. Dommen falt på dødsstraff og hundre piskeslag.
 
Hun sitter nå i forvaring sammen med sin snart to år gamle sønn og en nyfødt jente som kom til verden tirsdag 27. mai. Meriam er en samvittighetsfange fengslet utelukkende på grunn av sin kristne tro. 
 
Meriam ble arrestert og siktet for utroskap i august 2013 etter at et familiemedlem mente at hun begikk utroskap ved å være gift med en kristen sørsudansk mann. I følge Shari'a, som praktiseres i Sudan, har ikke en muslimsk kvinne lov til å gifte seg med en ikke-muslimsk mann. Et slikt ekteskap blir sett på som utroskap. Retten la til frafallenhet i siktelsen i februar 2014, da Meriam presiserte at hun var kristen og ikke muslim. Ifølge Meriam selv ble hun oppdratt etter morens religion, ortodoks kristendom, da hennes muslimske far ikke var tilstede i barndommen hennes. 
 
Siktelsen bryter med internasjonal rett
 
Å anse utroskap og frafallenhet som kriminelt er i strid med internasjonal menneskerettighetslov - inkludert den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter - som Sudan har sluttet seg til. Kriminalisering av utroskap bryter retten til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og er diskriminerende mot kvinner. Kriminalisering av frafallenhet er uforenlig med retten til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
 
Meriam er dømt til dødsstraff under sudansk straffelovs paragraf 126 og 100 piskeslag for utroskap etter paragraf 146. Pisking som straff bryter med det absolutte forbud mot tortur og annen mishandling under internasjonal menneskerettighetslov. Amnesty International anser dødsstraff for å være grusom, umenneskelig og nedverdigende, og et brudd på retten til liv. Amnesty er mot bruken av dødsstraff i alle tilfeller og uten unntak, uansett lovbrudd.
 
Amnesty International krever at:
  • Myndighetene i Sudan løslater Meriam Yehya Ibrahim umiddelbart og ubetinget da hun er en samvittighetsfange fengslet utelukkende på grunn av sin religiøse tro og identitet.
  • Myndighetene i Sudan opphever paragrafene 126 og 146 som kriminaliserer henholdsvis frafall og utroskap, fordi dette strider imot Sudans forpliktelser under internasjonal menneskerettighetslov.
  • Myndighetene avskaffer straff som pisking og dødsstraff. 
 
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Skriv et brev eller postkort til Meriam! Se mer informasjon til høyre i aksjonen.  
  • Del aksjonen i sosiale medier som Facebook og Twitter!
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
Signaturene sendes til justisministeren i Sudan 24. juni.

Del saken
Minister of Justice
Mohamed Bushara Dousa
Ministry of Justice
Sudan
E-post:
Your Excellency,
 
I am writing to you to express my deep concern about the case of Meriam Yehya Ibrahim. 

I urge the Sudanese authorities to ensure that Meriam is released immediately and unconditionally because she is a prisoner of conscience, convicted solely because of her religious beliefs and identity.

I also call on the authorities to repeal Articles 126 and 146 that criminalise apostasy and adultery respectively, in conformity with Sudan's obligations under international human rights law.

Finally, I call on the authorities to abolish the punishment of flogging and the death penalty. 

I thank you for your consideration in this matter.

Sincerely, 
Andre Aksjoner