Share
Norge:

#Metoo krever politisk svar

En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Men ikke ifølge norsk lov. Signer aksjonen og støtt lovending!
Skrevet av: Katinka Asplin
PUBLISERT: 1. mars 2018, KL. 10:14 -
SIST OPPDATERT: 5. juni 2018, KL. 13:27
Torsdag 5. april skal Stortinget avgjøre om straffeloven tydelig skal​ slå fast at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Nødvendig tiltak mot overgrep

#Metoo synliggjør at jenter og kvinner i Norge utsettes for omfattende seksuell trakassering og vold. Politikerne har så langt ikke foreslått ett eneste nytt tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep. Det første som bør på plass er en ny lovgivning om voldtekt som er i tråd med internasjonale standarder.

Trenger en samtykkelov

Norsk lov bør fastslå at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Amnesty International krever nå en tydeliggjøring av straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Voldtekt i Norge

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten hver tiende kvinne oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Også menn blir utsatt for voldtekt, men i langt mindre grad. Omfanget av voldtekt har ikke gått ned over tid.

Henlegger anmeldelser

Amnesty frykter at mange voldtekter forblir ustraffet i Norge fordi norsk lov ikke tydeliggjør at voldtekt er seksuell omgang uten samtykke.

Kripos har blant annet påpekt at politiet henlegger anmeldelser av festrelatert voldtekt fordi hendelsesforløpet faller utenfor den nåværende definisjonen av voldtekt. Her blir det gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand.

Norge får FN-kritikk

Senest høsten 2017 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven fremdeles ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett.

Amnesty International krever at:
  • Myndighetene må endre straffelovens voldtektsbestemmelse slik at den tydeliggjør at voldtekt er seksuell omgang uten oppriktig samtykke, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter.
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Signaturene sendes til alle politiske partiene på Stortinget.

Denne aksjonen støttes av Juridisk Rådgivning for Kvinner , Norske Kvinners Sanitetsforening og Dixi Ressurssenter.
Del saken
Arbeiderpartiet (A)
Høyre (H)
Fremskrittspartiet (FrP)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Senterpartiet (Sp)
Venstre (V)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Rødt (R)

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo
E-post:
Kjære politikere!

Straffelovens voldtektsbestemmelse bør stadfeste at ethvert menneske har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og tydelig fastslå at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Istanbulkonvensjon, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element. Norge ratifiserte Istanbulkonvensjonen i 2017, og er forpliktet til å følge dets bestemmelser.

Senest høsten 2017 fikk Norge krass kritikk av FNs Kvinnekomité fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven fremdeles ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norske myndigheter er også ved flere tidligere anledninger blitt anmodet av FN om å innføre en samtykkebasert voldtektsbestemmelse i overenstemmelse med Norges menneskerettslige forpliktelser.

Torsdag 5. april skal Stortinget avgjøre om straffeloven tydelig skal slå fast at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

Jeg vil oppfordre ditt parti til å støtte forslaget.

Med vennlig hilsen,
Andre Aksjoner