Share
Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee er begge fengslet for sitt menneskerettighetsarbeid. Foto: Privat
Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee er begge fengslet for sitt menneskerettighetsarbeid. Foto: Privat
Iran:

Myndighetene forsøker å knekke dem

Signer aksjonen for å kreve at ekteparet Arash Sadeghi og Golrokh Irae løslates, og at Arash får den medisinske hjelpen han trenger for å berge livet.
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 16. mars 2017, KL. 13:41 -
SIST OPPDATERT: 23. februar 2018, KL. 10:40
Den iranske menneskerettighetsforkjemperen Arash Sadeghi soner en straff på 15 års fengsel for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.

Sultestreiket for sin kjære

Fra oktober 2016 til januar 2017 sultestreiket han i 72 dager i protest mot fengslingen av kona Golrokh Ebrahimi Iraee. Hun er dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha skrevet en upublisert fortelling om straffemetoden steining. Sadeghi lovet å sultestreike helt til kona hans ble løslatt. Løftet holdt han, men han ble svært svekket av sultestreiken og situasjonen hans blir stadig verre ettersom den iranske revolusjonsgarden fortsatt nekter ham nødvendig medisinsk hjelp.

Kjemper mot dødsstraff

Arash Sadeghi er dømt for å ha "truet rikets sikkerhet". Dommen lister opp mer enn 50 fredelige handlinger som legges til grunn. Blant annet hans deltagelse i en fredelig demonstrasjon mot fengslingen av menneskerettighetsforkjemper Narges Mohammadi, kritiske poster på Facebook om massehenrettelsen av politiske fanger i Iran på 1980-tallet og for fredelige deltagelse i en kampanje mot dødsstraff.

Hørte kona rope om hjelp

Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee ble arrestert samtidig den 6. september 2014. De ble begge fengslet i Evin-fengslet i Teheran, i en avdeling som er styrt av Revolusjonsgarden. Sadeghi ble holdt i isolasjon i 6 måneder før han ble løslatt mot kausjon. Han har fortalt hvordan han ble torturert og ydmyket under dette første fengselsoppholdet. Han ble utsatt for belteslag, kvelning, seksuell ydmykelse og trusler om at kona, som han hørte rope om hjelp i cellen ved siden av, ville bli henrettet.

Urettferdig rettssak

Arash Sadeghi ble fremstil for en revolusjonsdomstol i mai og juni 2015, og dømt til fengselsstraff etter en urettferdig rettssak der advokaten som skulle representere ham i retten ble presset til å trekke seg. Den 7. juni 2016 startet Sadeghi soningen av dommen.

Straffes av revolusjonsgarden

Fengslingen av ekteparet fikk stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet i desember 2016, noe som førte til at myndighetene løslot Golrokh Ebrahimi Iraee mot kausjon 3. januar 2017. Når oppmerksomheten rundt saken stilnet tok Revolusjonsgarden i bruk nye metoder for å straffe dem. Blant annet lovet de Sadeghi medisinsk hjelp dersom Iraee returnerte frivillig til fengsel, og de hindrer fortsatt Høyesterett i å gjennomgå saken til paret på nytt ved å trenere overføringen av sakspapirene fra Revolusjonsdomstolen. Den 22. januar ble Iraee på nytt arrestert og fengslet av Revolusjonsgarden.

En form for tortur

Helsetilstanden til Sadeghi er svært kritisk. Han har alvorlige problemer med nyrer, respirasjon og blodtrykk. Et blødende magesår og store smerter i mageregionen gjør at han ikke kan ta til seg fast føde. Ifølge legene har han et prekært behov for sykehusinnleggelse. Påtalemyndighetene skal ha beordret overføring til sykehuset, men Revolusjonsgarden blokkerer overføring. Det at Sadeghi nektes medisinsk behandling under disse forholdene er å betrakte som tortur.

Amnesty krever at:
  • Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee blir løslatt umiddelbart og uten betingelser da de er samvittighetsfanger fengslet utelukkende på bakgrunn av sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.
  • Iranske myndigheter slutter å straffe Arash Sadeghi ved å nekte ham medisinsk hjelp og at de umiddelbart sørger for at han får medisinsk hjelp utenfor fengselet.
  • Iranske myndigheter sørger for en uavhengig etterforskning av torturen Arash Sadeghi har vært utsatt for, og at de ansvarlig straffes uten å ty til dødsstraff.
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken
  • Del aksjonen på Facebook og på Twittera
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, med kopi til den iranske ambassaden i Oslo.
Del saken
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, Deadend of 1 Azizi
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street
Tehran
Iran


Your Excellency

I am deeply concerned about the situation of prisoner of conscience and human rights defender Arash Sadeghi, who is critically ill and is being subjected to torture by Revolutionary Guard officials who are blocking his access to urgent medical care outside Evin prison. He is currently suffering from respiratory problems and a stomach ulcer that has led to internal bleeding, abdominal pain and digestive complications.

Arash Sadeghi is serving a 15-year prison sentence for peacefully exercising his right to freedom of expression, association and assembly. The court verdict cited over 50 peaceful human rights activities as “evidence” of his involvement in “actions against national security". They include: participation in peaceful gatherings protesting the detention of human rights defender Narges Mohammadi and the 2014 execution of Gholamreza Khosravi Savadjani;

Arash Sadeghi’s trial was grossly unfair; it consisted of two brief sessions in May and June 2015 before a Revolutionary Court in Tehran. He had no legal representation during his trial; the first lawyer was put under pressure by intelligence officials to withdraw from the case, and the second was barred from reading the court files and eventually representing him.

By denying Arash Sadeghi necessary medical care he is being punished for staging a 72-day hunger strike between October 2016 and January 2017, in protest at the imprisonment of his wife Golrokh Ebrahimi Iraee, who is also a human rights defender.

I urge the Iranian authorities to:
  • Release Arash Sadeghi and Golrokh Ebrahimi Iraee immediately and unconditionally, as they are prisoners of conscience, imprisoned solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association and assembly through their human rights work;
  • Stop using the denial of medical care as a form of additional punishment against Arash Sadeghi and ensure that he is immediately granted access to specialized medical care outside prison;
  • Investigate those responsible for denying Arash Sadeghi medical care, which amounts to torture given his medical needs, and bring them to justice in proceedings that meet international fair trial standards.

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,
Andre Aksjoner