Share
Khudoberdi Nurmatov på en Amnesty-samling i desember 2015. Foto: Ivan Kondratenko, Amnesty International
Khudoberdi Nurmatov på en Amnesty-samling i desember 2015. Foto: Ivan Kondratenko, Amnesty International
Russland:

Stans tvangsreturen av Nurmatov

Journalist og Amnesty-aktivist Khudoberdi Nurmatov er i stor fare for å bli torturert dersom han blir tvangsreturnert til Usbekistan. Signer aksjonen og be russiske myndigheter sørge for at han får beskyttelse.
Skrevet av: Maren S. Rullestad
PUBLISERT: 24. juli 2017, KL. 15:19 -
SIST OPPDATERT: 21. februar 2018, KL. 13:35
Khudoberdi Nurmatov er en usbekisk journalist og asylsøker som bor og jobber i Moskva. Nurmatov jobber for den uavhengige avisen Novaya Gazeta, der han under pseudonymet Ali Feruz skriver om temaer som funksjonshemmedes rettigheter, og rettighetene til flyktninger og migranter fra Sentral-Asia. Siden 2015 har Khudoberdi Nurmatov også vært Amnesty-aktivist.

Flyktet fra tortur

Nurmatov er usbekisk statsborger født og oppvokst i Russland. Han flyttet i voksen alder til Usbekistan. Nurmatov flyktet fra Usbekistan etter å ha blitt pågrepet og torturert av politimenn fra den nasjonale sikkerhetstjenesten som følge av at han nektet å jobbe som hemmelig agent for sikkerhetstjenesten. Nurmatov søkte om midlertidig asyl i Russland, og har derfor full rett til å bli i landet frem til asylsøknaden hans er ferdigbehandlet.

Risikerer tvangsretur

Den 16. mars i år ble Nurmatov pågrepet av russisk politi og siktet for administrative lovbrudd i tilknytning til hans migrantstatus i Russland. Amnesty har dokumentert at det er vanlig prosedyre å tvangsreturnere asylsøkere til Usbekistan under påskudd av administrative lovbrudd.

Innlagt på sykehuset

Etter pågripelsen ble Nurmatov akutt dårlig og måtte fraktes til sykehuset. Samme kveld ble han løslatt fra varetekt under betingelsen om å møte opp på politistasjonen dersom han skulle bli innkalt til avhør.

Fare for bortføring

Personer som støtter Khudoberdi Nurmatov samlet seg utenfor politistasjonen dagen han ble arrestert fordi de fryktet at usbekiske sikkerhetsvakter ville forsøke å bortføre Nurmatov. Kort tid etter ambulansen kjørte Nurmatov til sykehuset, ble en uskiltet svart bil observert kjørende vekk fra området. Amnesty International har dokumentert en rekke tilfeller hvor flyktninger, asylsøkere og arbeidsmigranter har blitt bortført til Usbekistan av usbekike sikkerhetsstyrker, med medvirkning fra russiske sikkerhetsstyrker.

Arrestert og fengslet

Khudoberdi Nurmatov ble arrestert og fengslet i Moskva 1. august 2017. Samme dag besluttet Basmannyi-domstolen i Moskva at Nurmatov skulle tvangsutsendes til Usbekistan. Den 8. august vedtok byretten i Moskva å utsette tvangsutsendelse inntil Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol (EMD) har fått behandlet Nurmatovs sak. Dommeren vedtok likevel å internere Nurmatov mens saken hans er til vurdering i EMD.

Amnesty krever at russiske myndigheter:
  • Løslater Khudoberdi Nurmatov fra varetekt i påvente av at Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol behandler saken hans.
  • Iverksetter alle nødvendige tiltak for å sikre Nurmatov reell beskyttelse, og forhindre at han blir bortført til Usbekistan.
  • Sikrer at Khudoberdi Nurmatov ikke tvangsreturneres til Usbekistan, hvor han står i fare for å bli utsatt for tortur eller annen mishandling.
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Signaturene sendes til statsadvokat Yuriy Yakovlevich Chaika.
Del saken
Prosecutor General
Yuriy Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russian Federation


Fax:
+7 495 987 58 41Dear Prosecutor General,

I am writing to you to express my concern about the situation of Uzbekistani asylum-seeker and journalist Khudoberdi Nurmatov, also known as Ali Feruz, who is at risk of being forcibly returned from Russia to Uzbekistan. He is at risk of serious human rights violations, including torture, if returned to Uzbekistan.

Khudoberdi Nurmatov was born in Russia in 1986, and spent his childhood in Russia before moving to Uzbekistan. He was forced to flee Uzbekistan in 2009 after he allegedly was detained and tortured by officers of the Uzbekistani National Security Service for refusing to secretly collaborate with them. Khudoberdi Nurmatov applied for temporary asylum in Russia and consequently has the right to be in Russia until a decision has been taken on his status and all appeal processes exhausted.

Khudoberdi Nurmatov was arrested and detained on 1 August 2017. The same day the Basmannyi Court in Moscow ruled to forcibly return him to Uzbekistan. On 8 August 2017 the Moscow City Court judge overruled this decision and stated that the deportation of Nurmatov must be suspended pending review of his case by the European Court of Human Rights (ECtHR). The judge, however, also ruled that the journalist must stay in the Special Facility for Temporary Detention of Foreign Citizens (SUVSIG) while his case is being considered by the ECtHR. This could take several months or even years.

Khudoberdi Nurmatov remains at risk of forcible return, including abduction, to Uzbekistan while in detention. Amnesty International has documented numerous instances of refugees, asylum-seekers and labor migrants being abducted from Russia by Uzbekistani security forces with the complicity of Russian security services and I am aware of the fact that Khudoberdi Nurmatov is at such risk.

I urge you to immediately release Khudoberdi Nurmatov from detention, and to take all necessary steps to ensure Khudoberdi Nurmatov is not abducted and subjected to secret rendition, or in any other way forcibly returned to Uzbekistan, where he is at risk of prosecution, torture and other ill-treatment.

I also urge you to take all necessary steps to offer him effective protection to prevent him from being abducted to Uzbekistan;

Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,
Andre Aksjoner