Share
Ildar Dadin Foto: Aleksandr Baroshin
Ildar Dadin Foto: Aleksandr Baroshin
RUSSLAND:

Torturert i russisk fengsel

Samvittighetsfangen Ildar Dadin (34) vil bli løslatt etter at høyesterett i dag opphevet dommen mot ham. Dadin var den første i Russland som ble dømt for brudd på straffelovens artikkel 212.1 som kriminaliserer fredelige demonstrasjoner og han ble utsatt for grov tortur i fengselskolonien Segezha. 
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 6. desember 2016, KL. 16:40 -
SIST OPPDATERT: 27. februar 2017, KL. 13:23
Siste nytt 22.02.2017:
I dag har vi fått fantastiske nyheter om at Ildar Dadin blir løslatt! Høyesterett har slått fast at det ikke foreligger noe kriminelt i handlingene han er dømt for og at dommen derfor frafaller i sin helhet. Beslutningen kan ikke ankes. Retten har også slått fast at han har rett til rehabilitering

Samvittighetsfange: 
Ildar Dadin er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin rett til å delta i fredelige demonstrasjoner. I et brev til sin kone, Anastasiya Zotova, skriver han hvordan han har blitt torturert på det groveste i fengselskompleks Segezha nordvest i Russland. Han forteller også om den grufulle torturen andre medfanger utsettes for.

Dette føyer seg inn i en rekke troverdige bevis som vitner om at tortur og annen mishandling blir systematisk tatt i bruk i det russiske straffesystemet, med sikte på å stanse enhver form for dissens. 

Dette har skjedd:
Ildar Dadin ble arrestert 15. januar 2015 da han holdt en enmanns-demonstrasjon i solidaritet med det terrorrammede franske satiremagasinet Charlie Hebdo. I Russland er det ikke lov til å være mer enn én person på en demonstrasjon, med mindre myndighetene har godkjent annet på forhånd. Selv om Ildar Dadin forholdt seg til loven, ble han beskyldt for å ha deltatt i ulovlige gateaksjoner og ble varetektsfengslet i 15 dager. Han ble deretter satt i husarrest og tiltalt for flere andre "ulovlige" demonstrasjoner.
 
Ildar Dadin er den første personen i Russland som har blitt dømt for brudd på straffelovens artikkel 212.1 som kriminaliserer fredelige demonstrasjoner. Loven sier at dersom man bryter loven mer enn to ganger i løpet av 180 dager skal man straffeforfølges. Strafferammen er fem års fengsel.

7. desember 2015 ble Ildar Dadin dømt til tre års fengsel. Dommen ble senere anket og redusert til to og et halvt år. Den 10. september ble han overflyttet til fengselskolonien Segezha nord-vest i Russland.

Det viktige brevet
Ildar Dadin gjorde flere forsøk på å skrive brev til sin kone uten at de kom frem. Først ved å diktere et brev til advokaten sin lyktes han. I brevet forteller han sin kone om den grusomme tiden etter at han ankom fengselskomplekset. Brevet ble publisert av nettavisen Meduza 1. november og har fått mye oppmerksomhet i Russland. Mange tidligere innsatte har kontaktet Anastasiya Zotova i etterkant for å fortelle om egne opplevelser med trusler og tortur.

Tortur og drapstrusler
Ildar Dadin forteller hvordan han ble plassert i en straffecelle umiddelbart etter ankomst til Segezha fordi vaktene angivelig fant to barberblader blant eiendelene hans. Påfølgende dag ble han slått og sparket flere ganger av en gruppe på 10-12 fengselsvakter, hvor også fengselsdirektøren deltok i mishandlingen. Etter at han hadde blitt utsatt for slag og spark ble hodet hans tvunget ned i toalettskålen. Den 12. september fortsatte torturen. Armene hans ble vridd og bakbundet med håndjern før han ble hengende i en krok etter armene. Deretter ble han truet med voldtekt. Han fikk beskjed om at han ville bli drept om han våget å klage.

Ildar Dadin har blitt plassert på straffecelle syv ganger siden han ankom Segezha. Hver gang har han fått samme type behandling. Han forteller også at andre fanger blir torturert på tilsvarende måte.
 
Amnesty krever at:
  • Russiske myndigheter løslater Ildar Dadin umiddelbart og betingelsesløst, da han er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet og forsamlingsrett. Fengslingen av Ildar Dadin er i strid med Russlands internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.
  • Russiske myndigheter sørger for at verken Ildar Dadin eller noen annen innsatt utsettes for tortur eller annen mishandling, og at alle fengslede i Russland behandles i samsvar med FNs standard minimumsregler for behandlingen av fanger.
  • Russiske myndigheter iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv etterforskning av påstandene om tortur og annen mishandling av Ildar Dadin og andre innsatte ved fengselskomplekset Segezha, og at de ansvarlige stilles for retten i en rettferdig rettergang. 
Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
​Signaturene sendes til statsadvokaten i Karelia-regionen, Karen Karlenovich Kabrileyan med kopi til den russiske ambassadøren i Oslo.
 
Del saken
Prosecutor of Karelia Region
Karen Karlenovich Kabrileyan
Prosecutor’s Office of Karelia
ul. Germana Titova d. 4
185910 Petrozavodsk


 
Fax:
Fax: +7 142 717 810

Dear Prosecutor
 
I am extremely concerned about the situation of Ildar Dadin, a prisoner of conscience imprisoned solely for exercising his right to freedom of expression and peaceful assembly.
 
On 7 December 2015 Ildar Dadin was sentenced to three years’ imprisonment by a Moscow court for anti-government street protests. He is the first person to be jailed using Article 212.1 of the Russian Criminal Code. His sentence was reduced on appeal to two-and-a-half years on 31 March 2016.
 
Since Ildar Dadin was transferred to Segezha prison colony on 11th September 2016 he has reportedly been beaten, humiliated ant threatened with rape on several occasions.
 
The reports about the torture and ill-treatment Ildar Dadin has suffered in Segezha prison colony are just the latest in a string of credible reports indicating that torture and other forms of ill-treatment are used with impunity in the Russian penal system, with the aim of silencing any form of dissent.
 
I urge Russian authorities to: 
  • Release Ildar Dadin immediately and unconditionally as he has been imprisoned in contravention of Russia’s human rights obligations for exercising his rights to freedom of expression and peaceful assembly;
  • To ensure that neither Ildar Dadin nor any other inmate at Segezha prison colony are subjected to torture or other ill-treatment, and that all prison inmates in Russia are treated in accordance with the UN Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners;
  • To investigate promptly and effectively the allegations of torture and other ill-treatment of Ildar Dadin and other inmates at Segezha prison colony, and bring the perpetrators to justice in fair trials. 
Thank you for your attention to this serious matter.
 
 
Sincierly,
 
Andre Aksjoner