Share
Foto: Reuters/Charles Platiau
Foto: Reuters/Charles Platiau
Saudi-Arabia:

Den nye kronprinsen har nøkkelen

Saudi-Arabias nye kronpris må gjøre ord til handling. - Sett samvittighetsfanger fri og stans henrettelser.
Skrevet av: Ina Tin
PUBLISERT: 14. juli 2017, KL. 14:11 -
SIST OPPDATERT: 22. november 2017, KL. 15:08
Den aldrende kong Salman har nylig sikret seg at det saudiske eneveldet går i arv til sønnen. 21. juni 2017 utstedte Saudi-Arabias kong Salman et dekret som avsatte hans nevø Mohammed bin Naif Al Saud som kronprins og innsatte hans sønn, Mohammed bin Salman Al Saud i rollen som kronprins.

Amnesty International har merket seg at den nye kronprinsen Mohammed bin Salman har gitt uttrykk for kongehusets tilslutning til verdier som deltakelse i beslutningsprosesser, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Dette er verdier som det saudiske kongehuset ikke er kjent for. Det gjenstår å se om den nye kronprinsens uttalelse er godt nytt.

Saudisk ytringsfrihet?

Organisasjonen oppfordrer kronprinsen til å bruke sin nye autoritet til å omsette det uttalte engasjementet for menneskerettighetene til praktisk politikk: Respekt for ytringsfrihet innebærer at fengslede menneskerettighetsforkjempere og andre samvittighetsfanger må settes fri.

Siden 2012 har saudiske myndigheter systematisk forfulgt uavhengige menneskerettighetsaktivister og andre som har ytret seg kritisk. De har blitt straffeforfulgt og dømt til lange fengselsstraffer eller tvunget på flukt. Landets antiterrorlov fra 2014 har blitt brukt til å idømme menneskerettighetsforkjempere opp til 15 års fengsel etter rettsprosesser som på ingen måte tilfredsstiller prinsipper for rettferdig rettergang.

Tillat debatt

Amnesty krever at saudiske myndigheter umiddelbart og betingelsesløst løslater alle samvittighetsfanger inkludert Mohammad al-Qahtani, Abdullah al-Hamid, Fowzan al-Harbi, Abdulkareem al-Khoder, Abdulrahman al-Hamid, Saleh al-Ashwan og Sheikh Suliaman al-Rashudi fra menneskerettighetsorganisasjonen Saudi Civil and Political Rights Organization, ACPRA. Alle andre som har forsøkt å skape et saudisk sivilsamfunn gjennom å starte menneskerettighetsorganisasjoner eller rapportere om overgrep må settes fri, inkludert Waleed Abu al-Khair, Mohammed al-Otaibi, Fadhel al-Manasif, Issa al-Nukheifi, Essam Koshak og Ali Shaaban.

Sist, men ikke minst krever organisasjonen løslatelse av alle som har brukt sin ytringsfrihet for å bidra til å skape debatt, diskutere trosspørsmål eller reformere Saudi-Arabia. Det inkluderer Raif Badawi, Alaa Brinji, Ashraf Fayadh, Nazeer al-Majed og sjia-lederen Tawfiq al-Amr.

Slutt å halshugge

Bølgen av henrettelser må også stanses umiddelbart. I dag brukes dødsstraffen som et politisk våpen blant annet mot sjia-minoriteten i Saudi-Arabia. Et økende antall sjia-muslimer som har deltatt i protester under den arabiske våren, blir nå halshugget etter å ha blitt dømt til døden i rettsprosesser som ikke yter den tiltalte rettferdighet. Hvis kronprinsen skal ha troverdighet i sin tilslutning til menneskerettighetene, må alle henrettelser stanses og de dødsdømte må få sakene sine prøvd på nytt i rettferdige rettsprosesser.

Torturert til å tilstå

55 mennesker er henrettet hittil i år. I løpet av noen få uker etter Ramadan i juni 2017 har 15 blitt henrettet. 13 av dem i løpet av tre dager. Tobarnsfaren Yussuf Ali al-Mushaikass som deltok i demonstrasjoner under den arabiske våren, ble henrettet 11. juli uten at familien ble informert. De fikk vite om henrettelsen gjennom en offentlig uttalelse på TV. Han ble dømt til døden på grunnlag av en ‘tilståelse’ fremkommet under tortur.

Blant de som i dag sitter på dødsgangene i Saudi-Arabia er mennesker som er dømt for aktiviteter knyttet til demonstrasjoner de deltok i som mindreårige. Dødsdommer mot mindreårige lovbrytere er i strid med internasjonal rett.

Redd fire mindreårige fra sverdet

Den nye kronprinsen må markere sin tilslutning til rettsprinsipper ved å droppe dødsdommene mot fire mindreårige lovbrytere som har forklart retten at de ble torturert til ‘tilståelser’ knyttet til vold under demonstrasjoner. Det særlige antiterrortribunalet der de fire sto tiltalt, har ikke åpnet etterforsking av påstandene om bruk av tortur. Alle appellmuligheter er uttømt og de fire avventer bare at henrettelsene iverksettes på kongens befaling. Amnesty aksjonerer for å stanse henrettelsene av de fire, Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher, Dawood al-Marhoon og Abdulkareem al-Hawaj.
Del saken
Andre Nyheter