Share
Foto: © REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Foto: © REUTERS/Darrin Zammit Lupi
EU/Libya:

Felles brev til EU-ledere

EU skal samarbeide med Libya for å stanse den irregulære migrasjonen over Middelhavet. Over 70 organisasjoner har signert et brev som sendes til alle statsoverhoder i EU i forbindelse med samarbeidet.
Skrevet av: Katinka Asplin
PUBLISERT: 22. februar 2017, KL. 11:02 -
SIST OPPDATERT: 21. mars 2017, KL. 14:45
Den 3. februar 2017 møttes statsoverhoder fra 28 EU-land til et uformelt toppmøte på Malta. Hensikten med møtet var å diskutere tiltak for å stanse tilstrømningen av irregulære migranter fra Libya til Italia. På møtet vedtok EU-landene den såkalte Malta-deklarasjonen som går ut på å styrke de libyske myndigheters evne til å hente opp flyktninger og migranter på sjøen og ta dem tilbake til Libya.

Nå har 70 organisasjoner gått sammen for å advare mot å inngå avtaler med land som ikke kan garantere at menneskerettighetene blir respektert. Beslutningen om å gi Libya ansvaret for å håndtere migrasjonen langs Middelhavet vil ikke redusere brudd på menneskerettighetene, eller stanse menneskesmugling. Snarere tvert imot vil det føre til mer skade og lidelse.

Les hele brevet her.

Svært usikre forhold i Libya
Den FN-støttede regjeringen i Tripoli er svært ustabil og de har begrenset makt i Libya. EU har tidligere beskrevet Libya som et usikkert land og det har blitt dokumentert systematisk vold mot flyktninger og innvandrere. Flere menneskerettighetsgrupper har beskrevet situasjonen i Libya som svært alvorlig, inkludert tilfeller av voldtekt, tortur, henrettelser og andre lidelser. Flyktninger og innvandrere blir hentet opp av sjøen av grupper som fungerer som kystvakt og internert i asylmottak. Her har det blitt dokumentert bruk av vilkårlig fengsling, tortur og annen mishandling.

I henhold til Malta-deklarasjonen skal EU samarbeide med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og International Organization for Migration (IOM) for å sikre gode mottaksforhold i Libya. Men de to organisasjonene har selv uttalt at de hindres fra å utføre arbeidet sitt på grunn av sikkerhetsårsaker i en felles uttalelse i forkant av det uformelle toppmøtet i Malta.

Omgår sine internasjonale forpliktelser
Europeiske regjeringer kan ikke selv returnere mennesker til Libya uten å bryte internasjonale prinsippet om non-refoulement, da de ville vært i fare for å bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Det blir dermed tydelig at EUs nye politikk er et klart forsøk på å omgå EUs internasjonale forpliktelser. Dette til tross for de alvorlige konsekvenser dette vil ha for tusenvis av menn, kvinner og barn.

Baseres på EU/Tyrkia-avtalen
I Malta-deklarasjonen blir EU/Tyrkia-avtalen referert til som en «suksess», men det eneste suksesskriteriet som nevnes er nedgangen i antall ankomster. De enorme menneskelige konsekvensene en slik avtale har blir ikke tatt i betraktning. Tusenvis av flyktninger og innvandrere er strandet på greske øyene og lever under umenneskelig og livstruende forhold i fare for å bli sendt tilbake til Tyrkia som en følge av EU/Tyrkia-avtalen.

For å stanse menneskesmuglere og hindre at flere mennesker mister livet på Middelhavet må det investeres bærekraftige løsninger i opprinnelseslandene og skape trygge og lovlige veier til Europa.
Del saken
Andre Nyheter