Share
Colombia

Innspill til EFTAs forhandlinger om handelsavtale med Colombia

Menneskerettigheter må spille en viktig rolle i forhandlingen om en handelsavtale mellom EFTA og Colombia. Dette krever Amnesty, Flyktninghjelpen, LO og Unio i et felles brev til Nærings- og handelsdepartementet.
PUBLISERT: 11. mars 2009, KL. 14:28 -
SIST OPPDATERT: 2. september 2013, KL. 14:58

Nærings- og Handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 Oslo

 

Amnesty, Flyktninghjelpen, LO og Unio er organisasjoner som har et engasjement for Colombia. Sammen har vi etablert et uformelt ”Colombia nettverk”.

 

I forbindelse med at EFTA og Colombia i begynnelsen av april innleder fjerde runde i forhandlingene om en handelsavtale, ber organisasjonene om et snarlig møte med representanter for den norske forhandlingsdelegasjonen. På møtet ønsker vi å bli orientert om prosessen og myndighetenes holdning til forholdene det vises til. Organisasjonene vil også komme med utdypende informasjon fra sitt Colombia-arbeid.

 

Amnesty, Flyktninghjelpen, LO og Unio ser handel og avtaler om handel som grunnleggende for utvikling og velstand. Organisasjonene er i utgangspunktet positive til at det inngås avtaler med Colombia, men ønsker samtidig å dele vår bekymring over forholdene i Colombia. Disse dreier seg om gjentatte brudd på sivile og politiske menneskerettigheter (inklusiv faglige rettigheter). Forholdene er så graverende at norske myndigheter gjennom EFTA, har et ansvar for å ta opp disse i forhandlingsprosessen.

 

I Colombia er det ca. 3,8 millioner som er internt fordrevne. Mer enn 200.000 colombianere blir tvunget til å forlate sine hjem pga interne væpnede konflikter. Mange tusen mennesker fra minoritetsgrupper blir tvunget til å flykte fra sine hjem på grunn av store investeringsprosjekter som ikke tar hensyn til lokalbefolkningen. Dette er i strid med ILO- konvensjon 169 og sivile menneskerettigheter. Investorene har i mange tilfeller alliert seg med paramilitære grupper. En slik praksis er i strid med grunntanken bak utviklings- og næringssamarbeid. Samtidig er det presserende at myndighetene følger opp sine forpliktelser innenfor internasjonal humanitær rett. Det er ikke uvanlig at soldater tar del i overgrepene, blant annet gjennom selektive henrettelser av sivile. Det har blitt dokumentert 908 slike saker de siste årene.

 

Menneskerettighets- og fagforeningsaktivister forfølges, trues på livet og mange blir drept. Senest 28. januar i år ble leder for forbundet for fengselsansatte, drept. Colombia er regnet som verdens farligste land å drive fagforeningsaktivitet i. Svært få av drapene blir etterforsket på en skikkelig måte. Straffefrihet og frihet for straffeforfølgelse bidrar til å ytterligere svekke menneskerettighetsaktivistenes situasjon. Når slike overgrep og forbrytelser ikke blir straffet, er terskelen for å begå nye overgrep lavere for de som står bak trusler og drap.

 

Private bedrifter og offentlige institusjoner stenges og åpner under nytt navn. Fagorganiserte arbeidere blir sagt opp og blir bedt om å danne kooperativer som leier ut arbeidskraft, mot et vederlag. Disse arbeiderne har ikke lenger rett til trygd, feriepenger eller pensjon. Betalingen er ofte under minstelønn.

 

Colombianske myndigheter har et stort ansvar for denne situasjonen. De har ratifisert flere ILO-konvensjoner som bla.: nr. 87 (om organisasjonsfrihet og retten til å organisere seg), nr. 98 (om retten til å organisere seg og kollektive forhandlinger) og nr. 154 (om retten til forhandlinger). Disse forpliktelsene blir ikke fulgt opp på en tilfredsstillende måte, noe som blant annet har medført at Colombia er en ”gjenganger” på ILOs årlige arbeidskonferanse med anklager om brudd på sentrale konvensjoner.

 

Ønsket om å inkludere sosiale klausuler i handelsavtaler er tatt opp på generelt grunnlag i forbindelse med møter i EFTAs konsultative komité, samt komiteens møter med statsråden. Arbeidstakerorganisasjonene vil i det videre arbeidet følge opp dette spesielt i tilknytning til avtalen med Colombia.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Karin Beate Theodorsen

Leder internasjonal avdeling

LO

 

Richard Skretteberg

Fungerende leder politisk seksjon

Flyktninghjelpen

 

Ingjerd Hovdenakk

Sekretariatssjef

Unio

 

Gerald Kador Folkvord

Rådgiver

Amnesty International Norge

Del saken
Andre Nyheter