Share
Anja Naper/AI Norway. Amnestys generalsekretær i Norge, John Peder Egenæs, holdt appell under onsdagens støttemarkering for asylbarna kan bli tvangsutsendt fra Norge.
Anja Naper/AI Norway. Amnestys generalsekretær i Norge, John Peder Egenæs, holdt appell under onsdagens støttemarkering for asylbarna kan bli tvangsutsendt fra Norge.

Asylbarna må beskyttes av Barnekonvensjonen

Amnesty-sjef John Peder Egenæs mener norske myndigheter ikke kan løpe fra ansvaret for asylbarna. 
Skrevet av: Lene Christensen
PUBLISERT: 16. mai 2012, KL. 17:03 -
SIST OPPDATERT: 21. mai 2012, KL. 10:49
Flere organisasjoner samlet seg utenfor Oslo Domkirke i ettermiddag, for vise støtte til asylbarn som har vært lenge i Norge og som trues med hjemsendelse. Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs var blant appellantene under dagens støttemarkering.

- Det kan ikke være slik at barn bare er vedheng til sine foreldre. Når barn har skapt seg et liv i Norge over år må også barnas egen situasjon vurderes ved en retur til det som kalles deres hjemland, og ikke minst hva man tar fra barna ved å sende dem ut av Norge. I den vurderingen må deres stemme høres og tillegges vekt, sier Egenæs.

Skriv under på Amnestys Etiopia-aksjon: Ingen retur av utsatte grupper

Uholdbart

Amnesty kjøper ikke argumentet til norske myndigheter, som hevder at barnas skjebne er foreldrenes ansvar, og at det er foreldrene som har sviktet barna ved å forbli i Norge, selv om de har fått beskjed om å reise ut.

- Dette kan høres tilforlatelig ut, men det er en uholdbar ansvarsfraskrivelse fra norske myndigheters side. Hvis foreldrene har sviktet, faller ansvaret for barna og ansvaret for at deres rettigheter respekteres over på myndighetene, sier generalsekretæren.

Regjeringens ansvar

Det er regjeringen som har ansvaret for at barnets beste skal være det avgjørende for hva som skjer med dem, mener Amnesty i Norge.

- Det er derfor vi har menneskerettigheter. Når byråkratiet og eller foreldrene svikter, skal barna beskyttes av Barnekonvensjonen. Det ansvaret kan ikke norske myndigheter løpe fra eller skyve over på mødre og fedre, sier John Peder Egenæs.

Barna kan ikke lastes

Han trekker frem at her i Norge kommer man med jevne mellomrom opp i situasjoner som denne: Barn som har kommet til Norge uten å velge det selv, men som på ønsket vis gjennom flere år har lykkes i å bli integrert seg og få et sosiale nettverk i Norge.

- Det eneste de har gjort er det vi alle ønsker for dem: De har bygget seg et liv som alle norske barn tar som en selvfølge. Intet barn skal bære skylden for sine foreldres handlinger og straffes for det av norske myndigheter, avslutter Egenæs. 

 
Del saken
Andre Nyheter