Share

Bli med på vårens kampanje!

Amnesty International mobiliserer nå over hele verden til støtte for frigjøring og en revolusjon for menneskerettighetene i Midtøsten og Nord-Afrika: I SOLIDARITET med de som kjemper for demokrati, frihet og respekt for menneskerettighetene, og i PROTEST mot de som undertrykker denne kampen.
 

Skrevet av: Tonje Kaada
PUBLISERT: 24. januar 2012, KL. 19:30 -
SIST OPPDATERT: 25. januar 2012, KL. 12:32
Våren 2012 feirer opprørene i Midøsten og Nord-Afrika ett år. Folk i regionen har reist seg og krevd diktaturenes fall, og enorme endringsprosesser er satt i gang.

Tahrir-plassen har blitt et symbol for de fredelige opprørene i Midtøsten og Nord-Afrika. Noen diktatorer har måttet gå, mens andre holder på makten med alle midler. I hele verdensdelen fortsetter kampen for en virkelig revolusjon for menneskerettighetene.

Tahrir betyr frigjøring.
Kampene er langt fra over; fremdeles kjempes det for en virkelig revolusjon for menneskerettighetene i hele regionen.

Vi håper du vil hjelp oss ved å vise solidaritet med de som kjemper for demokrati, frihet og respekt for menneskerettighetene, og protestere mot de som undertrykker denne kampen. - Hver eneste signatur, tweet og protest styrker demokratiforkjemperne og svekker militærets maktmisbruk!

Bli med!
Overalt i verden mobiliserer Amnesty nå for å sende et klart budskap til makthavere i Midtøsten og Nord-Afrika: Vi ser hva dere gjør og vi krever reelle reformer. Bli med å styrke budskapet fra Norge ved å bli med i vårens kampanje som starter 11. februar og varer fram til sommeren.

Vi har særlig valgt å fokusere på Egypt og Syria i vår. Her er oversikt over noen av aktivitetene vi mobiliserer til gjennom vårens kampanje:

11. februar: Verdensomspennende aksjonsdag - Tahrir-plassen i Norge
Vårens kampanje starter med en global aksjonsdag 11. februar, årsdagen for Mubaraks fall. Vi gjenskaper Tahrir-plassen, den egyptiske frigjøringsplassen, i mange byer i Norge. Vi aksjonerer for løslatelse av egyptiske aktivister og mot bruken av de militære domstolene.

8. mars: Kvinnedagen i solidaritet med arabiske kvinner
Kvinner har deltatt i protestene og kampen for menneskerettighetene overalt i Midtøsten og Nord-Afrika det siste
året, men lite tyder på at de får innflytelse på endringene i regionen. Mange kvinneaktivister i regionen arbeider
under svært vanskelige forhold. Vi kommer til å ha konkrete aksjoner - mot diskriminering av kvinner og for
respekt for kvinners rettigheter

18. mars: Til handling for Syria
På ettårsdagen for starten på protestene i Syria vil vi kreve at verdenssamfunnet handler: Sikkerhetsrådet må
be Den internasjonale straffedomstolen starte etterforskning av de ansvarlige for overgrepene i Syria. Det må
innføres en fullstendig våpenembargo mot Syria, og alle regimets midler i utlandet må fryses.

April til juni: Amnesty-turné i Norge
Har noen i ditt lokalsamfunn, din skole, en lokal bedrift, en organisasjon eller ordføreren i din kommune gjort
seg fortjent til et besøk av Amnesty? Hvilken aktivitet kan lokke Amnesty til din kommune? Generalsekretær John
Peder Egenæs vil stå i spissen for Amnesty-turneen som både er en fortsettelse av kampanjen for rettferdighet
i Midtøsten og Nord-Afrika og en oppvarming til verdens største dugnad til høsten, nemlig TV-aksjonen, som
skal gå til Amnestys arbeid for rettferdighet!

Kontakt Amnesty der du bor om du vil være med eller ønsker å vite mer om vårens kampanje!
Del saken
Andre Nyheter