Share
AP Graphics. Her, i FNs hovedkvarter i New York, kan Norge påvirke viktige menneskerettighetssaker i år.
AP Graphics. Her, i FNs hovedkvarter i New York, kan Norge påvirke viktige menneskerettighetssaker i år.

Dette bør Norge gjøre i FN i år

Norge har en unik mulighet til å påvirke viktige menneskerettighetssaker i FN som medlem av FNs menneskerettighetsråd i år.

Skrevet av: Gerald Kador Folkvord
PUBLISERT: 15. februar 2012, KL. 14:00 -
SIST OPPDATERT: 15. februar 2012, KL. 23:12
Norske myndigheter kan nå påvirke saker som diskriminering på grunn av seksuell identitet og retten til å trosfrihet i Nord-Afrika.

Noen menneskerettighetssaker vil det være spesielt viktig å fokusere på i Norges arbeid overfor FN i 2012. 

I et felles dokument som ble oversendt til utenriksministeren 13. februar 2012, fremhever det norske NGO-forum for menneskerettigheter fem temaer og fem land som Norge bør fokusere spesielt sterkt på i FN og andre internasjonale organisasjoner i 2012.

De 5 viktige temaene
  • Kastediskriminering
  • Barnas rettigheter, særlig styrking av FNs barnekomité
  • Trosfrihet etter revolusjonene i Nord-Afrika
  • Retten til mat og individuell klagemulighet overfor FN
  • Diskriminering på grunn av seksuell identitet

De 5 viktige landene
Amnesty og de andre organisasjonene mener at FN bør fokusere på menneskerettighetssituasjonen i:
 

Allerede det neste møtet i FNs menneskerettighetsråd, som begynner om to uker, vil være en viktig anledning til å ta opp flere av disse sakene. Norge er medlem i menneskerettighetsrådet ut 2012.

NGO-forum for menneskerettigheter er et samarbeidsplattform for 27 norske organisasjoner, deriblant Amnesty International.
Del saken
Andre Nyheter