Share
Amnesty International. Bildet er fra et nedbombet hus i Tripoli.
Amnesty International. Bildet er fra et nedbombet hus i Tripoli.

Libya: Livstid for å spre rykter

Myndighetene i Libya må ikke begrense ytringsfriheten under dekke av at de på den måten beskytter 17. februar-revolusjonen. 
Skrevet av: Laila Belle
PUBLISERT: 6. mai 2012, KL. 14:00 -
SIST OPPDATERT: 6. mai 2012, KL. 16:04
Dette mener Amnesty International, etter at landet har vedatt en ny lov som forbyr «forherligelsen» av den avsatte lederen Mu’ammar al-Gaddafi.

Onsdag godkjente den nasjonale overgangsregjeringen NTC lov 37 av 2012 om kriminalisering av forherligelse av diktatoren.
 
Kan komme i fengsel

Loven fastsetter fengselsstraff for å spre falske rykter, propaganda og informasjon i den hensikt å skade det nasjonale forsvaret, «terrorisere folket» eller «svekke innbyggernes moral» i krigstid. Lov 37 av 2012 hjemler for livsvarig fengsel dersom slike handlinger kan «skade landet».

Loven sier at Libya befinner seg i omstendigheter som kan sammenlignes med «krigstilstand».
 
Ifølge den nye loven anses forherligelse av «al-Gaddafi, hans politiske system, hans ideer eller barn» for å være «sensasjonspropaganda».
 
-Dyster påminnelse

Lov 37 av 2012 inneholder også vage bestemmelser om fengselstraff for alle som skader 17. februar-revolusjonen. Den samme straffen gjelder for dem som «fornærmer» Islam, staten og dens institusjoner eller «offentlig fornærmer den libyske folket». Loven sier ikke noe om strafferammene, men Libyas straffelov tilsier at den kan variere fra tre til 15 års fengsel.

- Den nye loven er en dyster påminnelse om den svært strenge lovgivningen som ble brukt for å utrydde dissidenter under al-Gaddafis førti år lange brutale regime. Libyerne tok til gatene i februar i fjor og betalte en høy pris for å bli kvitt nettopp slike undertrykkende lover, ikke for å se dem gjeninnført, sier Philip Luther, leder for Amnestys Midtøsten- og Nord-Afrika-program.
 
Bryter med grunnloven

En talsmann for NTC informerte Amnesty International om at lovens hensikt er å beskytte følelsene til dem som var ofre for al-Gaddafis forbrytelser og å fremme nasjonal forsoning. En annen talsmann pekte på at loven trengs fordi noen skolelærere har fortsatt å forherlige al-Gaddafis styre og dermed truer «17. februar-revolusjonen».

Loven strider ikke bare mot Libyas internasjonale forpliktelser, den representerer også et brudd på Libyas grunnlov av 3. august 2011 som garanterer ytringsfriheten.

- Å vedta en lov som kriminaliserer handlinger som kun består i fredelige ytringer er et steg tilbake på veien mot en nytt Libya som skal grunnleges på resepekten for menneskerettighetene. Ytringsfrihet for alle må garanteres, ikke bare for tilhengere av den nye regjeringen, sier Philip Luther. 
 
– Vi frykter at denne loven vil ha en dempende virkning på den fremvoksende mediavirksomheten i Libya og vil resultere i fengsling av samvittighetsfanger.

Fredelige ytringer må være lov

Selv om det noen ganger kan være legitime grunner for å begrense ytringsfriheten, som for eksempel for å beskytte offentlig ro og orden eller for å beskytte andres rettigheter, må enhver slik begrensing bare innføres når det er absolutt nødvendig, og selv da må det skje med minst mulig restriksjoner.
 
Fengsling for fredelige ytringer vil aldri være akseptabelt.

Paragraf 19 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Libya har ankerkjent, besktytter fredelige ytringer, også de meninger og holdninger som noen vil finne støtende.
 
Tusenvis fengslet

Siden al-Gaddafis fall har antatte tilhengere av ham blitt møtt med represalier og henvaksjoner, og ingen er blitt straffet for dette. Tusenvis av mennesker holdes fortsatt internert uten lov og dom, anklaget for å støtte eller kjempe for al-Gaddafi. Til dags dato er ingen blir siktet.

Retten til ytringsfrihet var svært begrenset under al-Gaddafis styre, både juridisk og i praksis, og libysk lovgivning foreskrev harde straffer, blant annet dødsstraff og livstidsdommer, for dem som kritiserte eller skadet al-Gaddafis politiske system.
 
Del saken
Andre Nyheter