Share
Amnesty International. I Libya har er det usikkert hvor mange mennesker som er drept som følge av opprørene. Her er et nedbrent hjem i Tawargha.
Amnesty International. I Libya har er det usikkert hvor mange mennesker som er drept som følge av opprørene. Her er et nedbrent hjem i Tawargha.

Tusenvis drept i opprørene

Over ett år etter at den arabiske våren begynte å spire i Midtøsten og Nord-Afrika, er situasjonen fremdeles svært usikker i regionen. Dette har opprørene kostet i menneskeliv - og dette gjør Amnesty. 

Skrevet av: Laila Belle og Anne Fougner Helseth
PUBLISERT: 9. januar 2012, KL. 7:00 -
SIST OPPDATERT: 24. januar 2012, KL. 15:14
EGYPT
Antall drepte: Ifølge det egyptiske helsedepartementet ble 848 drept under opprørene i januar og februar. Amnesty vet om rundt 100 flere drap som følge av demonstrasjoner. 

Egypts militære ledere, det øverste militære råd (SCAF), har gjentatte ganger lovet at de skal etterkomme kravene fra ”25. januar-revolusjonen”, men Amnesty International har avdekket at de i virkeligheten er ansvarlige for en lang rekke overgrep som i mange henseende har vært verre enn under Hosni Mubarak.

Hæren og sikkerhetsstyrkene har brukt vold for å stoppe protester. Tortur i fangenskap har fortsatt, og i løpet av ett år ble flere sivile dømt av militære domstoler enn under Mubaraks 30-årige styre. Det virker som spesielt kvinner har vært målgruppen for nedverdigende behandling for å hindre dem i å delta i protestene. I desember ble kontorene til en rekke egyptiske og internasjonale NGO’er raidet av sikkerhetsstyrkene i det som ser ut som et forsøk på å dempe deres kritikk av myndighetene.

Amnesty International frykter at vi i 2012 vil oppleve at det militære rådet vil gjøre flere forsøk på å innskrenke egypternes mulighet til å protestere og ytre seg fritt.

Dette gjør Amnesty International:
- Krever at internasjonale våpeneksportører stanser leveransene av håndvåpen, ammunisjon og andre maktmidler som det egyptiske militæret og sikkerhetsstyrkene kan bruke til å undertrykke egen befolkning.
- Arrangerer underskriftskampanje med krav om at Egypts militærmakter løslater den profilerte bloggeren og samvittighetsfangen Maikel Nabil Sanad, som er idømt to års fengsel i en militærdomstol.
- Varsler om egyptiske aktivister som står i fare for tortur og andre overgrep.
- Dokumenterer at overgrepene fra Egypts nye militærmakter ved flere tilfeller overgår den tidligere presidentens undertrykkelsesmetoder, i rapporten Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights.

LIBYA
Antall drepte: På grunn av manglende informasjon og tilstedeværelse i deler av landet, er det vanskelig å komme med nøyaktige tall. Men flere tusen døde som følge av opprøret i februar.

I Libya stilte mange spørsmål ved de nye makthavernes evne til å kontrollere de væpnede brigadene som hadde bidratt til å fortrenge Gaddafis styrker, og til å hindre dem fra å gjenta det overgrepsmønsteret de var kjent med fra det gamle systemet.

Det nasjonale overgangsrådet har bedt alle sine støttespillere om å avstå fra hevnangrep, men overgrep fra anti-Gaddafi-styrker er sjelden blitt fordømt. I november uttalte FN at de anslo at minst 7.000 fanger befant seg i provisoriske fengsler under kontroll av revolusjonsbrigadene og at disse fangene sannsynligvis ikke vil bli gjenstand for regulær juridisk prosess.

Dette gjør Amnesty International:
- Krever at overgangsrådet etterforsker og straffer menneskerettighetsbrudd begått av egne tilhengere, og besørger en sikker og rettferdig rettsak for Gaddafis sønn Saif al-Islam al-Gaddafi og andre med tilhørighet til det styrtede regimet.
- Krever at tunisiske myndigheter tillater libyske asylsøkere å komme inn i landet via den libyske grensa, og at de gir dem tilgang til FN-utsendinger som kan fastslå deres flyktningestatus.
- Krever at Gaddafi-regimets ansvarlige stilles til ansvar og at menneskerettighetene integreres i det nye Libyas styresett.

SYRIA
Antall drepte: Ifølge FN har over 5000 personer mistet livet etter at protestene begynte i mars. Amnesty har dokumentert 4401 dødsfall, men tror tallet er mye høyere. 

I et forsøk på å avskrekke demonstranter og motstandere og tvinge dem til taushet og underkastelse har syriske militærstyrker og etterretning vært ansvarlig for drap og tortur i en utstrekning som grenser til forbrytelser mot menneskeheten. På slutten av 2011 ble det rapportert over 200 drap i fangenskap - over 40 ganger så mange som vanlig i Syria.

Dette gjør Amnesty International:
- Oppfordrer verdens stater til å agere etter at det i november ble bekreftet i en FN-rapport at syriske sikkerhetsstyrker begikk forbrytelser mot menneskeheten da de slo ned på demonstrasjonene på voldelig vis i 2011.
- Advarer om blodige følger av landets innføring av dødsstraff for å bevæpne det myndighetene ser på som "terrorister".
- Varsler om syriske aktivister som er arrestert eller savnet og fryktes å stå i fare for tortur, blant disse Mohamed Bachir Arab og Ahmed Omar Azoz.
- Oppfordrer til å aksjonere på aksjonssiden eyesonsyria.org

JEMEN
I perioden da presidentens stilling var uklar ble mange vanlige jemenitter utsatt for mye lidelse. Over 200 mennesker ble drept i forbindelse med demonstrasjonene, og ytterligere flere hundre døde i væpnede sammenstøt. Titusener ble hjemløse på grunn av volden, og dette førte til en humanitær krise.

Dette gjør Amnesty International:
- Fastslår at den angivelige innrømmelsen av immunitet til president Saleh og andre ansvarlige er et alvorlig overgrep mot ofrene for menneskerettighetskrenkelser, og kan virke ødeleggende på den overgangsprosessen landet nå er inne i..
- Følger med på behandlingen av opposisjonelle – Amnesty International arrangerte eksempelvis en Urgent Action for fredsprisvinner Tawakkul Karman da hun i januar i fjor indirekte skal ha mottatt drapstrusler fra en høytstående jemensk myndighetsperson.

BAHRAIN
Antall drepte: Amnesty vet om minst 48 personer som har blitt drept i forbindelse med demonstrasjoner siden februar. 

I Bahrain ble det skapt håp om at rapporten om overgrep i forbindelse med demonstrasjoner, som ble utgitt i november av en internasjonal ekspertgruppe, skulle føre til en ny start for landet. Men ved årets utgang hadde man enda ikke sett noe til regjeringens løfte om å implementere kommisjonens anbefalinger.

Dette gjør Amnesty International:
- Krever at bahrainske myndigheter frafaller tiltalen mot den profilerte aktivisten og bloggeren Zainab al-Khawaia, som påsatt håndjern ble slept vekk fra en fredelig protest 15. desember, men nå er løslatt - etter press fra bla. Amnesty International.
- Oppforder bahrainske myndigheter til å innføre sårt tiltrenge menneskerettighetreformer, etter at utbredelsen av tortur og overdreven maktbruk  i november ble kritisert i en uavhengig rapport utført av internasjonale eksperter, Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) report.
- Varsler om bahrainske aktivister som står i fare for tortur og andre overgrep.

SAUDI-ARABIA
I et forsøk på å forhindre ytterligere spredning av uro og protester i landet, lovte den saudiarabiske regjeringen budsjettutvidelser i 2011. Til tross for dette, men også på grunn av forslaget til en ny restriktiv antiterrorlov, fortsatte protestene ut året, spesielt i den østlige delen av landet.

Dette gjør Amnesty:
- Varsler om en undertrykkelsesbølge det siste året, hvor myndighetene har slått hardt ned på opprørere og reform-tilhengere og begrunnet det i sikkerhetshensyn. I rapporten Saudi Arabia: Repression in the Name of Security melder Amnesty International at hundrevis er arrestert for demonstrasjoner, mens myndighetene har skissert opp en anti-terror lov som vil definere opposisjon som en ”terroristforbrytelse”, og ytterligere frata de tiltalte deres rettigheter.
- Påpeker det bekymringsfulle i at 16 menn, heriblant profilerte reformpådrivere som har forsøkt å danne en menneskerettighetsforening i Saudi-Arabia, er idømt lange fengselsstraffer.

TUNISIA

Antall drepte: Ifølge offisielle tall, er minst 300 drept og minst 700 skadet etter opprøret i desember 2010 og januar 2011.

Oppstanden i Tunisia frembrakte betydelige forbedringer når det gjelder menneskerettigheter, men mange mener at det går for sakte, og mange av familiene til ofrene fra opprøret venter fremdeles på oppreisning.

Etter valget i oktober ble det dannet en samlingsregjering med Moncef Marzouki, menneskerettighetsaktivist - og tidligere definert av Amnesty International som samvittighetsfange-, som landets midlertidige president.

Dette gjør Amnesty International:
- Oppfordrer til å inkorporere fundamentale menneskerettighetsgarantier i landets nye forfatning, som skisseres i disse dager.

IRAN
Irans indre anliggender fikk ikke mye plass i media i 2011, men regjeringen fortsatte sin undertrykking av all opposisjon, og innførte ytterligere begrensninger for informasjons- og ytringsfriheten, noe som særlig rammet journalister, bloggere, uavhengige fagforeningsfolk og politiske aktivister.

Dette gjør Amnesty:
- Rapporterer om myndighetenes utstrakte bruk av henrettelser og krever at disse stanses.
- Arrangerer Write for rights-maraton for løslatelsen av den iranske menneskerettighetsforskjemper og journalisten Mohammad Sadiq Kabudvand, idømt 10 års fengsel for fredelig fremming av kurdernes rettigheter.
- Oppfordrer iranske myndigheter til å implemente anbefalingene fra FNs Menneskerettighetkomite, hvis konklusjoner følger to andre FN-rapporter som slår fast et presserende behov for juridisk og politisk reform for å reversere den nedadgående spiralen landets menneskerettgihetssituasjon nå befinner seg i.


Amnesty International-avdelinger i over 50 land og hundretusenvis av mennesker verden over har deltatt i aktiviteter i solidaritet med MENA-landenes befolkning og deres kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Amnesty International oppfordrer alle til å skape oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben eller på gaten.
    Del saken
    Andre Nyheter