Share
Hva er god sex? Menneskerettigheter og tusenårsmål. Lærer Marie-Anne Ramuz Evensen har voldtekt og grensesetting på timeplanen. Foto: Rikke Agerup
Hva er god sex? Menneskerettigheter og tusenårsmål. Lærer Marie-Anne Ramuz Evensen har voldtekt og grensesetting på timeplanen. Foto: Rikke Agerup
Seksuell grensesetting:

Hva er god sex? Hvor går grensen?

Lærer Marie-Anne Ramuz Evensen mener at prat om sex i skolen er godt forebyggingsarbeid. Men da må læreren våge å ta den ærlige og seriøse debatten med elevene.
Skrevet av: Rikke Agerup
PUBLISERT: 14. mai 2016, KL. 14:44 -
SIST OPPDATERT: 28. september 2017, KL. 16:20
- Vi snakker ikke om voldtekt, grensesetting og seksualisert vold i vennegjengen. Det er mye tabu rundt det, spesielt blant gutta, sier Iver Welleron.

Han sitter i et klasserom på Sandvika videregående skole. Sammen med 16 andre elever diskuterer han seksuell grensesetting. Hvor går egentlig grensen? Hva er en voldtekt? Og hva er god sex?

- Når det tas opp i timen får vi en seriøs debatt rundt det, spesielt i forhold til hvordan man unngår tragiske hendelser der alkohol er involvert, og der signaler er avgjørende, sier han.


- Lærere må våge

Det anslås at det hvert eneste år er mellom 8 000 og 16 000 kvinner som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i Norge.

- Det å snakke om den gode sexen, og hva som er bra og hva som ikke er bra krever sitt mot av en lærer. Men det er viktig for at man skal kunne skape sunne holdninger til hva sex skal være, sier lærer på Sandvika skole, Marie-Anne Ramuz Evensen.

Hun har jobbet med seksualitet, gensesetting og holdninger i undervisningen i mange år og mener temaet er relevant i alle fagene på videregående skole.

- Historie, norsk, naturfag, mediefag og kroppsøving. Faglig sterke lærere kan drøfte disse temaene med utgangspunkt i alle fagene. I dag har vi for eksempel snakket om seksualitet som vare i Vest-Afrika, og voldtekt som et våpen i krigføring. Tusenårsmålene har vi også jobbet mye med i utviklingsgeografi. Det er et utrolig godt utgangspunkt for å la norske ungdommer se sammenhenger mellom fattigdomsbekjempelse og reproduktiv helse og rettigheter, sier hun.

- Jeg tror det er lite snakk om hva som er god sex, og det krever litt å våge det fra en lærers side. Men det å kunne gå inn i dette området på den måten er viktig. Å snakke om samspillet og erotikken og hvordan det burde være, for ellers blir det bare advarsler, og da er det ikke noe poeng, sier hun.

- Samtidig trenger det ikke å bli veldig eksplisitt, for jeg må jo favne ganske mange i et klasserom, og jeg kan jo ikke vite hva de ulike elevene har opplevd tidligere.

Amnesty.no's journalist var med i klasserommet da hun tok opp temaet på forsommeren. Da gikk debatten om hvor grensene går, og hvordan grensesetting for mange er tabu, friskt i klasserommet.

- Diskusjoner som dette skaper en større bevissthet, og synliggjør problemstillingene. Men jeg syntes ofte grensesetting er et litt for negativt ord, fordi det kun appellerer til jentenes ansvarlighet, og det syntes ikke jeg er rettferdig, sier Evensen.

- Nå vi snakker om sex på fest eller i parforhold i klasserommet blir det en helt annen stemning rundt samtalen. Det tas mer på alvor, og det preger våre samtaler om dette temaet også utenfor klasserommet. Vi drøfter seksualitet på en måte vi ikke ellers ville gjort, sier elevene.

Nødvendig for å bryte tabuer
De snakker om signaler. Å tolke den andre. Spillet mellom to parter. Når burde man sagt nei, når burde man forstått at det var et nei. Press. Noen mener det oppleves sterkere av gutter. De vonde følelsene av usikkerhet etterpå. De har mange kjent på.

I likhet med sine elever understreker Evensen at det i dag er mye tabu rundt temaene som hun mener bør mer eksplisitt inn i lærerplanen.

- Det intime og personlige er veldig tabu i dag. Vi skal være klar over hvor stor frykten for å tape ansikt oppleves. Å formidle at man kanskje ikke har erfaring, frykten for å avsløre dette, eller stigmatiseringen hvis du har erfaring på den andre siden.
Del saken
Andre Nyheter