Share
Foto: Foto: Amnesty International
Foto: Foto: Amnesty International
Frivillig i Amnesty:

Hvordan har det vært?

Maren Susanna Rullestad (22) og Rami Tayeh (24) er to av de som har utgjort Team Øst denne høsten. De har jobbet som frivillige 2-3 dager i uka. Hvem er de, hva har de gjort og hva er det som gjør Amnesty til det beste stedet å jobbe som frivillig? 
Skrevet av: Maren Susanna Rullestad & Rami Tayeh
PUBLISERT: 17. januar 2017, KL. 14:36 -
SIST OPPDATERT: 7. februar 2017, KL. 9:42
Arbeidsmarkedet i dag er preget av at utdanning alene ikke alltid er nok når man søker jobber. Det er stor konkurranse, spesielt innenfor samfunnsfag og humaniora. Det er en av grunnene til at duoen bestemte seg for å jobbe som frivillige i høst.
 
Maren begynte å engasjere seg for menneskerettigheter da hun ble ansatt i Amnestys telemarketingteam i 2014. Hun fullførte en bachelor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo våren 2016, og fant da ut at hun ønsket å jobbe enda mer med menneskerettigheter. Hun begynte derfor å jobbe som frivillig i Amnesty.
 
Rami er en palestiner som er født i Irak og oppvokst i Syria. Etter at han kom til Norge i 2010 begynte han å studere midtøstenstudier på Universitetet i Oslo. Ved siden av studiene ønsket han å få mer relevant arbeidserfaring, og da fant han ut at å jobbe som frivillig i Region Øst ville være midt i blinken.
 
Hverdagen på regionkontoret
Duoen har tatt del i flere av Amnestys mange spennende arbeidsoppgaver. De har reist rundt på Østlandet og holdt en rekke skoleforedrag, både om Amnesty og menneskerettigheter, men også om Skriv for liv-kampanjen Amnesty arrangerer hvert år. Gjennom dette har de bidratt til å lage nye ungdomsgrupper og verve enda flere aktivister.
 
De har også tatt i del planleggingen og gjennomføringen av flere ulike arrangementer, som for eksempel den månedlige demonstrasjonen foran den saudiarabiske ambassaden og forskjellige workshops for aktivister. Samtidig har de også vært ansvarlige for sosiale medier, både Facebook og Snapchat.
 
- I tillegg til alt som må gjøres i Region Øst, har det også kommet inn arbeidsoppgaver fra andre avdelinger, som for eksempel oversettingsarbeid og skriving av nettartikler, forteller Maren.
 
Hva har vært det beste og verste?
- Noe av det beste med frivilligjobben har vært å bygge et stort nettverk gjennom å bli kjent med nye mennesker, lære mer om hvordan organisasjonen fungerer og at jeg får brukt mye av det jeg har lært gjennom studier i jobbsammenheng, forteller Rami.
 
- Jeg er enig med Rami, sier Maren og forteller at kanskje det verste de gjorde i høst var å laminere over 300 stemmesedler til landsmøtet vi hadde i november. - Til gjengjeld var det et utrolig spennende landsmøte, og jeg fikk ta del i mye av selve gjennomføringen av arrangementet, forteller Maren.
 
- Jeg er glad for at jeg valgte Amnesty da jeg først så etter frivilligjobber. Gjennom å samarbeide med så mange dyktige og hyggelige kollegaer har vi lært mye. Vi har fått mye ansvar og gjennom det vært en viktig del av å drive det lokale menneskerettighetsarbeidet på Østlandet, er de begge enige om.
 
Region Øst søker nye frivillige hver vår og høst. Regionleder Louise Myklebust forteller at det er en stor overvekt at kvinnelige søkere på frivilligstillingene, og hun oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

- Frivilligarbeid er en stor fordel i arbeidslivet på et seinere tidspunkt, og det er synd at mange gutter går glipp av en slik mulighet, forteller hun.
Del saken
Andre Nyheter