Share
Dette bildet er tatt på den greske øya Chios under en av Amnestys etterforskningsreiser i Hellas. Amnesty mener Norge bør la 10 000 asylsøkere, som befinner seg i Hellas og Italia, få komme til Norge og søke om asyl her. Foto: Giorgos Moutafis/Amnesty International
Dette bildet er tatt på den greske øya Chios under en av Amnestys etterforskningsreiser i Hellas. Amnesty mener Norge bør la 10 000 asylsøkere, som befinner seg i Hellas og Italia, få komme til Norge og søke om asyl her. Foto: Giorgos Moutafis/Amnesty International

Norge sier ja til sårbare flyktninger

Et flertall i befolkningen sier de vil ta imot de mest sårbare flyktningene. Nå er det på tide at politikerne lytter.
Skrevet av: Kommunikasjonsavdelingen
PUBLISERT: 7. september 2017, KL. 11:48 -
SIST OPPDATERT: 21. september 2017, KL. 10:39
Da den sittende regjeringen kom til makten i 2013, slo de fast at de ville ta imot de kvoteflyktningene som var lettest å integrere. Men en fersk landsdekkende og representativ undersøkelse utført av Respons Analyse viser at de er i utakt med hva det norske folk mener.

Ifølge undersøkelsen er nemlig 55% av befolkningen imot regjeriungens politikk på dette området. Folk i Norge vil heller ta imot de mest sårbare. 29% er nøytrale, mens 11% er enige med regjeringen og 5% vet ikke. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Amnesty.

-Undersøkelsen viser at det er et tydelig flertall i folket for å gi de flyktningene som trenger det mest beskyttelse i Norge. Regjeringens politikk om å velge det mest integrerbare har liten støtte blant velgerne, sier generalsekretær i Amnesty International i Norge, John Peder Egenæs.

Barn og torturoverlevere

Det er FNs høykommisær for flyktninger som identifiserer hvem som hører innunder gruppen ekstra sårbare flyktninger. Det inkluderer alvorlig syke, torturoverlevere, enslige forsørgere, enslige mindreårige, funksjonshemmede, politisk forfulgte, kvinner utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold og personer som er lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner (LHBTI-personer).

Les mer om sårbare flyktninger her.


Hard retorikk

Egenæs mener den stadig hardere retorikken rundt flyktninger og asylsøkere kan gjøre at færre deler synspunktene sine.

-Resultatene av denne undersøkelsen og andre nylige undersøkelser kan tyde på at det finnes en taus majoritet ute i befolkningen. En majoritet som er langt mer liberal i flyktningspørsmål enn medier og spesielt sosiale medier kan gi inntrykk av. Vår frykt er at denne majoriteten er taus fordi det koster så mye å hevde disse synspunktene høyt. Tonen i debatten har blitt så hard at mange velger å holde munn framfor å bli sjikanert og æreskjelt, sier Egenæs.

Flyktningpartiet

Å sikre menneskerettighetene til folk på flukt er en hovedprioritet for Amnesty International på verdensbasis. 22. august lanserte Amnesty i Norge Flyktningpartiet, for å få løftet flyktningpolitikken opp som et tema i den norske valgkampen. Dette er ikke et politisk parti, men det er utarbeidet et grundig partiprogram for å vise politikerne hvordan Norge burde bidra for å løse flyktningsituasjonen i verden. Les mer om Flyktningpartiet her.
Del saken
Andre Nyheter