STÅ OPP FOR MENNESKER PÅ FLUKT

Europa er nesten ikke til å kjenne igjen. Det bygges murer, grenser stenges og lover endres for å hindre at mennesker på flukt kan søke om beskyttelse i Europa. Ikke siden annen verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig, forfølgelse og nød, mens Norge strammer inn asylpolitikken for å holde dem vekk.

I fjor omkom over 3700 mennesker på flukt over havet. De dør i forsøket på å nå Europa, fordi det ikke finnes trygge og lovlige veier for å søke asyl.

Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Dersom vi fratar mennesker muligheten til å søke asyl bryter vi menneskerettighetene.

Vi må våge å se realiteten i øynene og ikke vende blikket bort. Norge og Europa må være med og dele ansvaret for å ta imot mennesker på flukt og gi dem beskyttelse. Vi må unngå at flere dør på veien til trygghet.

Krev trygge og lovlige veier til Europa

FN kaller Middelhavet verdens dødeligste sjøvei.

Mennesker som har overlevd krig og forfølgelse risikerer livet for å søke om beskyttelse.

Slik kan det ikke være. Norske myndigheter må gjøre sitt for å hindre at flere dør på flukt på vei til Europa.

Støtt Amnestys aksjon: Krev at retten til å søke asyl respekteres og at det blir trygge og lovlige veier til Europa. Signer aksjonen her.

Les mer her

ARTIKKEL 14

VI KREVER RESPEKT FOR RETTEN TIL Å SØKE ASYL

Artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter slår fast at det er en menneskerett å søke og ta imot asyl.

Krigen i Syria har drevet mer enn 12 millioner mennesker på flukt. Dette er nå verdens største humanitære krise. 7,6 millioner er på flukt inne i Syria, mens over 4,6 millioner har flyktet til Syrias naboland.

En million flyktninger og migranter ankom Europas grenser i 2015. Over 75 % av disse er flyktninger fra konflikt og forfølgelse i Syria, Afghanistan eller Irak.

De europeiske landene lager fysiske og juridiske stengsler for å hindre flyktningene i å komme til Europa og reise gjennom Europa. Dette innebærer at man i praksis fratar flyktningene deres rett til å søke asyl og til å få beskyttelse.

Si ifra til dine lokale politikere at du ønsker et Norge og et Europa som respekterer rettighetene til mennesker på flukt.

Les mer her

Nyheter

3. august 2016
Australske myndigheter svikter sitt ansvar, og lar forferdelig mishandling av flyktninger foregå på stillehavsøya Nauru.
26. juli 2016
19. september møtes FNs generalforsamling for å finne en løsning på flyktningkrisen. Amnesty ber deltakende land om å ta ansvar fremfor å fremme egne nasjonale interesser.
7. juli 2016
Røde Kors og Amnesty inviterer til debatt om dagens flyktningsituasjon under Arendalsuka.
27. juni 2016
Amnesty ber Norge være en sterk og tydelig støttespiller i arbeidet med å få på plass et internasjonalt system for å fordele ansvaret for verdens 24 millioner flyktninger.
2. juni 2016
​Jeg tar kontakt med deg i forbindelse med Amnesty Internationals kampanje #ForsvarArtikkel14, for rettighetene til mennesker på flukt.
7. april 2016
Flyktninger blir internert under grusomme forhold i hastverket etter å implementere avtalen mellom EU og Tyrkia. Norge finansierer en av leirene hvor menneskerettighetene brytes. 

Videoer

Mayada overlevde et bombeangrep i Syria. Nå trenger hun desperat medisinsk hjelp.
Yara (23) er alene på flukt med fire barn. Mannen er drept i fengsel i Syria.
Qasim er palestinsk flyktning fra Syria. Han har elefantsyke som gjør at beina hans hovner opp.
Ghassan (26) flyktet fra krigen i Syria fordi han nektet å bruke våpen. Han er imot vold.

Fakta

Klikk på kartet for lese fakta om landet
Syria Irak Tyrkia Jordan Libanon Egypt
Klikk på kartet for lese fakta om landet

SYRIA

 • Innbyggertall: 22,5 millioner før krigen.
 • Ifølge Syrian Centre for Policy Research (SCPR) har 470,000 mennesker mistet livet som en følge av krigen (per 31. januar 2016). 400.000 er drept som en direkte følge av krigshandlingene, 70.000 er døde på grunn av mangel på mat og medisiner. FNs offisielle tall er at minst 250.000 er drept i krigen, men FN sluttet å telle antall drepte for 18 måneder siden.
 • 7,6 millioner mennesker er på flukt inne i Syria (internt fordrevne), og 4,6 millioner har flyktet over grensene til nabolandene. Flere tusen risikerer livet i forsøket på å nå Europa ved å krysse Middelhavet og Egeerhavet.
 • Flertallet av flyktningene befinner seg i Syrias naboland Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.
 • 12,2 millioner mennesker i Syria har akutt behov for humanitær hjelp. 500.000 mennesker lever i beleirede områder som har vært uten tilgang til mat og medisiner. FN har nå fått noe tilgang til å komme inn med humanitær hjelp.
 • Et ukjent antall mennesker er eller har vært arrestert, og tortur er vanlig.
 • Minst 50.000 er døde i fengsel.

Tyrkia

 • Innbyggertall: 75,7 millioner.
 • Omkring 2,6 millioner flyktninger fra Syria.
 • Offisielt åpne grenser, men kun et fåtall slipper over. Flyktninger som forsøker å krysse grensen i skjul risikerer å bli skutt på av grensevakter.
 • 22 offisielle flyktningleirer, hvor det bor totalt 220.000 flyktninger. Disse har tilgang til mat og grunnleggende fasiliteter.
 • Mange flyktninger mangler tilgang til et skikkelig sted å bo, utdanning og helsehjelp.
 • Svart arbeid er vanlig for å få penger til å overleve. Mange risikerer dermed å bli utnyttet, og står helt uten rettigheter.
 • Flere hundre syriske flyktninger er blitt sendt til øde deportasjonsentre sør-øst i landet hvor de er blitt holdt fanget, fratatt mobiltelefoner og vært uten mulighet til å kommunisere med noen utenforstående. Mange av flyktningene er blitt tvangsreturnert til Syria. Amnesty er imot enhver tvangsretur til Syria, fordi det setter menneskeliv i fare. Deportasjonssentrene er delvis finansiert av EU.
 • EU har inngått en avtale med Tyrkia som innebærer at landet får 3 milliarder euro samt visumfrihet til EU-land for tyrkiske borgere. Betingelsene er at Tyrkia hindrer flyktninger som befinner seg i Tyrkia i å reise videre til Europa.

IRAK

 • Innbyggertall: 31,5 millioner.
 • Ca 250.000 flyktninger fra Syria. De aller fleste er i det kurdiske selvstyrte området, hvor det er åtte flyktningleirer.
 • Den væpnede gruppen IS’ herjinger gjør at det er stadig vanskeligere å komme seg over grensen fra Syria. Store deler av grenseområdene mellom Syria og Irak er for tiden under IS-kontroll.
 • På grunn av IS har noen sett seg nødt til å flykte tilbake til Syria igjen. Dermed er de virkelig fanget i kryssilden.
 • I flyktningleirene går 55 % av barna på skole, mens tilsvarende tall er kun 22 % for de som bor utenfor disse leirene. Kutt i bistand kan ytterligere forverre den humanitære situasjonen. Det vil si dårligere mattilgang, helsetilbud og leirene vil bli enda mer overbefolket.

EGYPT

 • Innbyggertall: 85,4 millioner.
 • Over 133.000 registrerte flyktninger fra Syria.
 • Fra juli 2013 ble det krav om både visum og sikkerhetsklarering før de når Egypt. Det er nå svært vanskelig å slippe inn i landet.
 • Siden president Morsis fall sommeren 2013 har situasjonen stadig forverret seg for flyktningene fra Syria. Den nasjonale pressen og representanter for myndighetene fyrer oppunder den vanskelige situasjonen med verbale angrep og trusler. Flere flyktninger har blitt vilkårlig arrestert og anholdt, og noen har blitt deportert til Syria.
 • Nesten halvparten av flyktningene sliter med å få tilgang til nødvendig hjelp.
 • Myndighetene har lovet flyktningene tilgang til skole og offentlige helsetjenester. Men overfylte klasserom, registreringsavgifter og kostnader ved helsehjelp som ikke gjelder akutte medisinske behov hindrer flere flyktninger tilgang til dette.

LIBANON

 • Innbyggertall: 4,5 millioner før krisen i Syria.
 • 1,2 millioner flyktninger fra Syria.
 • Lenge var grensen til Syria åpen, og i snitt krysset 10.000 flyktninger grensen hver uke. Men i oktober 2014 ble grensen stengt.
 • Ingen offisielle flyktningleirer. Omtrent 1700 uformelle bosettinger.
 • Minst 40 % av flyktningene bor under utilfredsstillende forhold. Mange blir kastet ut av steder de leier fordi de ikke har mulighet til å betale for seg.
 • Nesten en tredjedel står uten arbeid, og de som jobber er underbetalte. Få har tilgang på nødvendig helsehjelp grunnet dyr privatisert helsetjeneste. Kun 20 % av flyktningbarna fra Syria går på skole.
 • Mange flyktninger er blitt tvangsreturnert til Syria. Amnesty er imot enhver tvangsretur til Syria, fordi det setter menneskeliv i fare.

JORDAN

 • Innbyggertall: 6,5 millioner.
 • Mer enn 650.000 flyktninger fra Syria.
 • De fleste bor i urbane strøk. Noen bor i landets fem offisielle flyktningleirer. Den største, Za’atari, huser minst 80.000 mennesker.
 • Det kreves visum for å komme ut av flyktningleirene og bo lovlig i Jordan. Det er kostbart og vanskelig. Mange papirløse flyktninger står i fare for å bli utnyttet.
 • Mer enn 80 % av de syriske flyktningene lever under den lokale fattigdomsgrensen. Økt husleie og vanskeligheter med å skaffe arbeidstillatelse gjør at mange sliter med å få mat på bordet.
 • Det er registrert tilfeller av barnearbeid og barneekteskap.
 • Det er begrensninger på hvem som slipper inn i landet. Flere flyktninger er fanget på grensen - de slipper ikke inn og kan ikke reise tilbake til krigen.
 • Hundrevis av flyktninger kan ha blitt tvangsreturnert til Syria, inkludert barn. Amnesty er imot enhver tvangsretur til Syria, fordi det setter menneskeliv i fare.