Share

Derfor sier Amnesty nei er nei

Skrevet av: Patricia Kaatee
PUBLISERT: 10. mars 2017, KL. 9:29 -
SIST OPPDATERT: 8. september 2017, KL. 16:04
Amnestys kampanje mot voldtekt har følgende enkle budskap: Nei er nei. Voldtekt = sex uten samtykke.

Det er en grunnleggende menneskerett å bestemme over sin egen kropp og seksualitet. Nei er nei, og skal alltid respekteres, uansett. Men samtykke er mer enn fraværet av et nei. Et samtykke er en bekreftelse gjennom ord, blikk eller handling. Et samtykke er et tydelig ja.

Mange er utsatt for voldtekt i Norge, men få anmelder. Nesten hver tiende kvinne i Norge oppgir å ha vært utsatt for voldtekt en eller flere ganger i livet. Halvparten opplevde en voldtekt før de fylte 18 år. Men bare én av ti anmeldte voldtekten til politiet. Halvparten av kvinnene som anmeldte voldtekten opplevde at politiet ikke etterforsket anmeldelsen deres.

Politiets kriminalstatistikk viser at festrelaterte voldtekter utgjør den desidert største andelen av antallet anmeldte voldtekter i Norge. Her blir det ofte ikke brukt vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt.

I dag mangler kvinner i Norge dessverre et effektivt rettslig vern mot voldtekt og seksuelle overgrep. Det skyldes blant annet at etterforskning av voldtekt ikke alltid prioriteres hos politiet, og at fordommer og forutinntatte holdninger kan prege rettens vurdering av skyldspørsmålet i voldtektssaker. Resultatet er at over 80 prosent av alle voldtektsanmeldelsene henlegges, de aller fleste etter bevisets stilling, mens hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten.

Voldtektslovgivningen er en del av problemet. Selv om internasjonal rett er klar, stiller norsk lov dessverre fremdeles krav om at bruk av vold eller truende adferd må bevises for å kunne dømme til voldtekt. Amnesty International har i mange år oppfordret norske myndigheter til å endre straffeloven i tråd med anbefalingene fra FN. Straffelovens voldtektsbestemmelse må entydig fastslå at voldtekt er seksuell omgang uten samtykke, og at et nei er et nei, og må respekteres, uansett.

Det er viktig at samfunnet formidler gode og tydelige normer som bygger på respekt for egne og andres grense. Derfor har Amnesty International siden 2013 gjennomført en holdningsskapende kampanje mot voldtekt, i samarbeid med arrangørene av russetreff og russens utstyrsleverandører om. Kampanjen oppfordrer til å ta ansvar og vise omsorg for hverandre under russetiden.

Hvis dere vil støtte Amnestys kampanje mot voldtekt kan dere sette strykemerket vårt på russedressen. Vi har også klistremerker som dere kan sette på russebussen eller russebilen. Har dere ikke mottatt strykemerke, trenger dere flere eller vil bestille klistremerker til russebussen så send e-post til info@amnesty.no.

Del saken