Share
Ina Tin holder appell foran den saudiske ambassaden, hvor Amnesty demonstrerer hver første fredag i måneden. Foto: Ina Strøm/Amnesty International
Ina Tin holder appell foran den saudiske ambassaden, hvor Amnesty demonstrerer hver første fredag i måneden. Foto: Ina Strøm/Amnesty International

Saudiske kvinner behandles som barn

Saudi-Arabias ambassadør kan ikke skylde på «beduinkulturen» for måten kvinner systematisk diskrimineres i Saudi-Arabia.
Skrevet av: Ina Tin
PUBLISERT: 28. april 2017, KL. 16:06 -
SIST OPPDATERT: 23. mai 2017, KL. 19:03
Ytring-kronikken "Virkelighetsfjernt om Saudi-Arabia" fra den saudiske ambassadør til Norge, Esam Abid Al Thagafi, er oppsiktsvekkende fordi han legger ansvaret for diskriminering av kvinner i Saudi-Arabia på den diffuse størrelsen "beduinkulturen". Han frikjenner religion og stat.

Alt fra forbudet mot kvinner bak rattet, menns forsørgerbyrde til tilsløringen av kvinner i det offentlige rom, tilskriver han beduin-tankegang. Ambassadøren lister opp goder saudiske kvinner har: Privatsjåfører og hushjelper (gjelder ikke fattige) og alt betalt av ektemannen (gjelder verken skilte, enker eller koner til menn med lav inntekt). Han nevner også reformer som har gitt kvinner større innpass i samfunnet: Utdanning, arbeidsliv (der det ikke utfordrer kjønnssegregeringen) og noen symbolske utnevnelser til høye stillinger (uten politisk makt). Han gir inntrykk av at saudiske myndigheter forsøker å styrke kvinners stilling, men blir motarbeidet av en konservativ befolkning.

Dessverre står ikke ambassadørens ord til troende. Myndighetene, det vil si kongehuset som styrer Saudi-Arabia eneveldig, har bare gjennomført de reformene som tjener egne interesser. I dag trenger kongehuset å komme ut av et økonomisk uføre. Kvinner må med, men uten å inspirere befolkningen til krav om sivile og politiske rettigheter.

Hvis de kongelige genuint ønsker å gi kvinner fulle rettigheter i Saudi-Arabia, må de avskaffe vergesystemet. Men det kan utløse krav om reell politisk innflytelse.

En saudisk kvinne kan ikke bestemme over sitt eget liv. Alle viktige beslutninger i livet må godkjennes av vergen, far eller ektemannen: Ekteskap, utdanning, jobb og mange typer helsehjelp.

I praksis nekter mange verger kvinnene å forlate hjemmet. Kvinner som trosser sine verger blir sendt til domstolene og straffet for "ulydighet mot sin verge". Ambassadørens skryteliste har en grunnleggende hake: En saudisk kvinne behandles som mindreårig livet ut. Hun er prisgitt sin verge.

Dette vergesystemet vil ikke ambassadøren røre. Han sier det skaper trygghet for kvinner. Realiteten er at vergesystemet gir menn kontroll over kvinner som en kompensasjon for at de er fratatt kontroll og medbestemmelse i samfunnet. Kongehuset har beleilig funnet begrunnelse for sitt autoritære styresett i en setning fra Koranen som sier at herskeren, det vil si kongen, er samfunnets øverste verge og at alle undersåtter skal adlyde vergen. Og menn styrer familien som kongen styrer samfunnet.

Saudiske kvinner og menn som våger å foreslå reformer eller kritisere kongehuset blir i dag dømt til lange fengselsstraffer for nettopp "ulydighet mot herskeren". Noen blir dømt til døden. De siste kvinnene som var modige nok til å utfordre kjøreforbudet, ble arrestert i desember 2014 og stilt for en terrordomstol underlagt innenriksministeren, som kan idømme de strengeste straffer.

Kvinnene ble straffeforfulgt fordi de utfordret diskriminerende lover. Ikke av "beduintankegangen", men av myndighetene selv.
Del saken