Share
Nicaragua

Brev til Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen


PUBLISERT: 8. mars 2011, KL. 0:18 -
SIST OPPDATERT: 2. september 2013, KL. 14:26

Raymond Johansen
Partisekretær
Arbeiderpartiet
Postboks 8743 Youngstorget
0028 Oslo

Oslo, 23. februar 2011

Kjære Raymond Johansen,

I juni 2008 innførte Nicaragua et totalforbud mot terapeutisk abort som medfører at det ikke lenger er lov å ta abort etter incest og voldtekt, eller når graviditeten truer kvinners liv eller helse. Helsepersonell får ikke en gang behandle gravide med livstruende sykdommer som kreft, malaria og HIV/AIDS dersom behandlingen kan skade fosteret. Samtidig knebles ytringsfriheten. De som er imot loven tør ikke å si fra i redsel for å bli straffet.

Amnestys rapport Listen to their voices and act (se vedlagt) dokumenterer hvordan unge jenter rammes hardest av loven. Over halvparten av de som anmelder seksuelle overgrep og voldtekt i Nicaragua er under 18 år, og en stor majoritet av de som ble gravide som følge av registrerte tilfeller av voldtekt og incest er mellom 10 og 14 år.

Amnesty International mener totalforbudet mot abort i Nicaragua krenker jenter og kvinners rett til liv og helse. Amnesty krever at myndighetene i Nicaragua avskaffer loven som forbyr alle former for abort, og sikrer tilgang på gratis, trygg og lovlig abort for incest- og voldtektsoffer, og kvinner hvis liv og helse er i fare som et resultat av graviditeten.

Arbeiderpartiet i Norge og sandinistene i Nicaragua tilhører begge Den sosialistiske internasjonalen som organiserer sosialdemokratiske partiet verden over. Siden likestilling mellom kvinner og menn og ikke-diskriminering er bærende prinsipper for den internasjonale arbeiderbevegelsen har Amnesty International nå iverksatt en verdensomfattende aksjon for å mobilisere arbeiderbevegelsen i arbeidet for å sikre nicaraguanske kvinners rett til liv og helse. Arbeiderpartiet i Norge har en enestående mulighet til å bidra til å påvirke regjeringen i Nicaragua til å ta kvinners rett til liv og helse på alvor.

Amnesty oppfordrer nå Arbeiderpartiets ledelse om å sende vedlagte brev direkte til Nicaraguas president Daniel Ortega og Sandinistpartiets leder Edwin Castro Rivera. I tillegg vil vi be ledelsen i Arbeiderpartiet om å ta opp dette direkte med Sandinistpartiets ledelse i Nicaragua, og å bidra til at temaet settes på dagsorden i Den sosialistiske internasjonalen.

Jeg vil sette pris på om vi kunne få avtalt et møte i løpet av mars for å utdype temaet ytterligere, og drøfte nærmere hvordan Arbeiderpartiet kan bidra til å sikre kvinners rett til liv og helse i Nicaragua.

Med vennlig hilsen,

John Peder Egenæs


Generalsekretær
Amnesty International Norge


Del saken
Andre Nyheter