Share

Et stolt og mektig folk

Mari Boine er en norsk samisk sanger og musiker med utgangspunkt i joik og samisk musikk. Nå støtter hun MILPAH-bevegelsen og deres kamp for naturen i Honduras.
Publisert: 
11. desember 2017, kl. 14:22
Sist oppdatert: 
11. desember 2017, kl. 15:33
Jeg vokste opp i Sápmi på 60-tallet – en tid hvor fornorskningen pågikk for fullt. Vi skulle bli assimilert og bli norske, og jeg var full av overførte negative holdninger overfor alt det samiske helt opp til voksen alder.

Da musikken tok tak i meg begynte jeg å stille spørsmål ved skamfølelsen over det samiske – som både var i meg og rundt meg. Det vokste frem et sinne i meg over det at jeg hadde blitt fratatt noe. Mine sanger ble min personlige kamp mot mindreverdighetsfølelsen.

​Jeg tenkte aldri at jeg skulle være en talsperson for samefolkets rettigheter.

30 år senere er jeg glad over å se en større stolthet blant mitt folk. Jeg er stolt over at mine sanger har bidratt til det. Men det er likevel mye å kjempe for, også i 2017. I disse dager pågår f. eks en viktig prinsipiell rettsak mellom den unge reindriftssamen Jovsset Ante Sara og staten.

MILPAH-bevegelsen
I sørvestlige Honduras bor Lenca-folket, et urfolk som blir fratatt landeområdene sine av store selskaper. Jordbruk er selve livsgrunnlaget for Lenca-folket, som kjemper en hard kamp for å beskytte områdene sine. Men flere av disse selskapene skyr få midler for å få det som de vil.

MILPAH er en bevegelse som står i bresjen for Lenca-folkets kamp. De blir drapstruet, banket opp og utsatt for svertekampanjer i lokalmiljøet. Mange har også blitt drept. Dette til tross for at det er spesifisert egne menneskerettigheter som er knyttet til landrettigheter for urfolk.

Men MILPAH-bevegelsen nekter å gi opp kampen for naturen. Det er mange likheter mellom urbefolkningen i Honduras sin kamp for rettigheter og samefolkets kamp, selv om vi heldigvis er forskånet fra volden.

MILPAH-bevegelsen blir trakassert for å forsvare sine egne rettigheter til naturen. Det må vi si ifra om!

Jeg har signert Amnestys aksjon for MILPAH-bevegelsen og de fem andre sakene i årets "Skriv for liv"-kampanje, og håper du vil gjøre det samme.

Mari Boine

BLI AMNESTY-MEDLEM NÅ

Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
Som medlem mottar du Amnestys norske årsberetning og nyhetsbrev. Du vil også ha stemmerett på landsmøtet.
Andre Nyheter