Share
Materiell
Tittel: Case Closed
Beskrivelse:

Rapporten Case closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries kartlegger årsakene til at kvinner som er utsatt for voldtekt i Norden i liten grad har mulighet til å få rettferd og oppreisning i rettsystemet.
 

Filtype: application/pdf
Størrelse: 5.42 MB
Tittel: Case Closed kortversjon
Beskrivelse:

En kortversjon av rapporten Case closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries som kartlegger årsakene til at kvinner som er utsatt for voldtekt i Norden i liten grad har mulighet til å få rettferd og oppreisning i rettsystemet.

Filtype: application/pdf
Størrelse: 423.47 KB
Tittel: Glansbildet slår sprekker
Beskrivelse:

Rapporten omhandler norske kommuners beskyttelse av kvinner som er utsatt for vold. Vold mot kvinner står slett ikke står på den politiske dagsorden, og det er langt igjen før lokale myndigheter i Norge oppfyller sin plikt til å sikre kvinner et liv uten vold.

Filtype: application/pdf
Størrelse: 405.21 KB
Tittel: Hvem bryr seg?
Beskrivelse:

En rapport fra 2007 om menns holdninger til vold mot kvinner. Annenhver mann mener en kvinne er helt eller ­delvis ansvarlig for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep dersom hun flørter åpenlyst. Det er ikke mulig å stanse menns vold mot kvinner før menn selv engasjerer seg aktivt mot denne volden.

Filtype: application/pdf
Størrelse: 230.3 KB
Tittel: Vold mot kvinner i asylmottak
Beskrivelse:

Rapport fra 2008 tar for seg vold mot kvinner i asylmottak i Norge. Rapporten er en del av Amnesty Internationals kampanje mot kjønnsbasert vold mot kvinner, særlig vold i nære relasjoner og vold i krig og konflikt.

Filtype: application/pdf
Størrelse: 543.79 KB