Share

Dødsstraff

Dødsstraff

Amnesty International er i mot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål. 

Bruken av dødsstraff er den ultimate grusomme og nedverdigende straff, som bryter med retten til liv nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon.

Dødsstraff - utviklingen globalt 
Siden midten av 1970-tallet, da Amnesty startet sitt globale arbeid mot dødsstraff, har det vært en svært positiv utvikling i bruken av dødsstraff over hele verden. I 1977 hadde 16 land avskaffet dødsstraff. Nå er bildet snudd på hodet.
104 land har avskaffet dødsstraff i både fredstid og krigstid, og 141 land har avskaffet straffen enten i lovverket eller i praksis. Det siste betyr at de ikke har henrettet noen på minst 10 år.

Men det er fortsatt en lang vei å gå. 25 land gjennomførte henrettelser i 2015.

Dødsstraff i 2015 
I 2015 registrerte Amnesty International med sikkerhet 1634 henrettelser i 25 land. Dette er en økning på 54 % sammenlignet med tallene fra 2014.

I Pakistan ble mer enn 320 mennesker hengt i 2015. Dette er det største tallet Amnesty International noensinne har registrert i Pakistan. I Iran ble minst 977 mennesker henrettet i 2015, og et stort flertall ble henrettet for narkotikaforbrytelser. Iran er også ett av få land som henretter ungdomsforbrytere, noe som er klart i strid med internasjonale lover. Saudi-Arabia henrettet minst 158 mennesker i løpet av året. I tillegg finnes det grunn til å tro at flere tusen blir henrettet i Kina hvert år, men dette kan ikke bekreftes da informasjon rundt dette regnes som en statshemmelighet.

I 2015 ble det registrert minst 1998 dødsdommer i 61 land. Dette er en nedgang fra året før (2466 dødsdommer i 55 land). Det var henrettelser i 25 land i 2015. Dette er en økning fra 2014, men et langt lavere tall enn for 20 år siden. Da var det 39 land som gjennomførte henrettelser i verden. Halshugging, skyting, henging og giftsprøyte var henrettelsesmetoder som ble brukt i 2015.

Folk kan få dødsdom for en lang rekke ikke-voldelige lovovertredelser som ran, narkotikaforbrytelser eller økonomiske forbrytelser. Det kunne også idømmes dødsstraff for handlinger som ikke burde være forbrytelser i det hele tatt, som ekteskapsbrudd og blasfemi. Mange land har i straffeloven vage formuleringer om politiske "forbrytelser", der hensikten kan være å bli kvitt virkelige eller antatte dissidenter.

Les Amnestys rapport om bruken av dødsstraff i 2015 her.

Hva kan du gjøre?

  • Signer på disse aksjonene.
  • Spre dem i sosiale medier
  • Følg med på denne siden for informasjon om hvor du kan finne oss i sommer.
  • Bli Amnesty-medlem.
Ta del på markeringer i forbindelse med verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober eller Cities for Life 30 november hvert år - følg med på Amnestys kalender for oppdatert informasjon.

Den saudiarabiske Shia-aktivisten Ali Mohammed Baqir al-Nimr har brukt opp alle sine ankemuligheter og står i fare for å bli henrettet så snart kongen godkjenner dommen. Krev at henrettelsen stanses!

Som 18-åring ble Sharul Izani stoppet av politiet med 622 gram cannabis på seg. Det var nok til å dømme ham til døden. Stans henrettelsen!

47 mindreårige lovbrytere står i fare for å bli henrettet etter å ha blitt dømt til døden. Dette til tross for at forbrytelsene skjedde når de var under 18 år. Stans henrettelsene!

 

Amnesty har jobbet for å avskaffe dødsstraff i 40 år. Vi har vært i mange diskusjoner med tilhengere av denne grusomme straffemetoden. I lenkene til høyre kan du få alle argumentene.