Share

Ytringsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika

Ytringsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika

MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA I OMVELTNING

Siden begynnelsen av 2011 har folk i Midtøsten og Nord-Afrika stått opp mot undertrykking og urett.

Fire diktatorer og en folkevalgt president har falt. Nye krefter har fått makt og folk går fremdeles i gatene mot urett.

I Syria raser en grusom borgerkrig som har drevet millioner på flukt, de fleste er fordrevne inne i Syria, men flere millioner har også søkt tilflukt i nabolandene Tyrkia, Libanon, Jordan og Irak.

Kampen for menneskerettighetene i denne regionen fortsetter. Modige aktivister står fortsatt opp for demokrati, frihet og respekt for menneskerettighetene. Mange fengsles og forfølges fordi de bruker sin ytringsfrihet og sin forsamlingsfrihet.

BRUK DIN STEMME SLIK AT DE KAN BRUKE SIN

Amnesty International støtter og beskytter menneskerettighetsaktivister i Midtøsten og Nord-Afrika og vi aksjonerer når de forfølges. Organisasjonen dokumenterer overgrep som begås. Det er første skritt mot rettsoppgjør og rettferdighet. Amnesty sier fra til makthavere hva respekt for menneskerettighetene innebærer og vi gir råd når nye grunnlover blir skrevet.

  • Amnesty International står opp for kvinners rettigheter og full ytringsfrihet og mobiliserer over hele verden til støtte for den kampen for menneskerettigheter som foregår i Midtøsten og Nord-Afrika.
Les mer om menneskerettighetssituasjonen i hvert enkelt av landene i Midtøsten og Nord-Afrika.

Amnesty fokuserer særlig på utviklingen i tre toneangivende land:
  • Egypt som gjennomlever en vanskelig overgangsfase fra diktatur til demokrati.
  • Syria der sivilbefolkningen har blitt offer i en grusom borgerkrig.
  • Iran der myndighetene har økt undertrykkelsen for å kvele alle krav om endring og reformer.
Bli med på Amnestys kampanje for ytringsfrihet i Midtøsten og Nord-Afrika.
Du kan signere aksjoner for mennesker som blir kneblet og forfulgt på de ulike land-sidene.
Du kan også bli med i flere aktiviteter der du bor. Ta kontakt med din regionleder.