Share

Egypt

Egypt

Amnesty International overvåker tett situasjonen for menneskerettighetene i Egypt, og offentliggjør dokumentasjon på overgrep og setter jevnlig i gang aksjoner for å støtte kampen for respekt for menneskerettighetene i Egypt. Amnesty aksjonerer også for mennesker som har blitt fengslet fordi de bruker sin ytringsfrihet eller forsamlingsfrihet.