Share

Iran

Iran

SYSTEMATISK UNDERTRYKKELSE
Iran har et valgt parlament og en folkevalgt president, men i praksis er landet et religiøst diktatur hvor presteskapet sitter med den avgjørende makten. Opposisjon og forslag om reformer blir brutalt brakt til taushet ved bruk av fengsel, tortur og henrettelser.

DOKUMENTASJON OG AKSJON
Amnesty International følger utvikling i Iran tett og dokumenterer brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen jobber kontinuerlig for løslatelse av samvittighetsfanger og stans i henrettelser.

Les mer om Iran i Amnestys årsrapport.

DOKUMENTASJON OG AKSJON
Amnesty International følger utvikling i Iran tett og dokumenterer brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen jobber kontinuerlig for løslatelse av samvittighetsfanger og stans i henrettelser.

Les mer om Iran i Amnestys årsrapport.