Share

Saudi-Arabia

Saudi-Arabia

Det er blitt stadig farligere å være kritiker av myndighetene i Saudi-Arabia. Kritikere og menneskerettighetsaktivister har blitt rammet på ulike måter, både gjennom rettssaker og tiltak som forbud mot å forlate landet.

Rettssystemet i Saudi-Arabia holder ikke internasjonal standard for rettferdig rettergang. Tiltalte får sjelden rett til formell representasjon av advokat. En rekke forbrytelser straffes i Saudi-Arabia med døden, inkludert frafall fra islam. Det er i strid med retten til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet som er slått fast i artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.

DETTE GJØR AMNESTY:

  • Dokumenterer menneskerettighetproblemer og varsler om forfølgelse, der myndighetene bruker sikkerhetshensyn som begrunnelse for å slå ned på kritikere og reform-tilhengere. 
  • Aksjonerer for samvittighetsfanger i Saudi-Arabia. I Norge har vi månedlig demonstrasjon foran den saudiaraviske ambassaden i Oslo den første fredagen i hver måned. 
Les mer om Saudi-Arabia i Amnestys årsrapport.