Share

Syria

Syria

ET LAND I KRIG
I Syria raser en grusom krig som har drevet nær halve befolkningen på flukt. Krigen startet etter at fredelige protester mot Assads styre i 2011 ble brutalt slått ned av sikkerhetsstyrker. Etter et knapt år startet opposisjonsgrupper å bevæpne seg for å beskytte sivile og en borgerkrig utviklet seg. De siste årene har denne borgerkrigen blitt en krig der mange andre land også er involvert. Noen land er direkte inne med styrker, som Iran og Hizbollah fra Libanon på Assads side og "fremmedkrigere" fra en rekke land på opposisjonsgruppenes side. I tillegg leverer mange land våpen eller finansiell støtte til de ulike partene. 

BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETENE
Sivilbefolkningen er de fremste ofrene i krigen. Et kjennetegn ved denne krigen er krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og omfattende brudd på menneskerettighetene, i tillegg til en sjokkerende mangel på respekt for sivilebefolkningens liv og sikkerhet. De mest omfattende overgrepene er begått av styrker som er lojale til president Bashar al-Assad.

Alle parter har i områder under deres kontroll ikke fulgt regler for rettferdig rettergang. Det omfatter overgrep begått under arrest og fengsling, særlig bruken av tortur og mishandling som har ført til dødsfall i varetekt. I tillegg har regjeringsstyrker benyttet tvungne forsvinninger. Menneskerettighetsforkjempere og fredelige politiske aktivister er blant de som har vært utsatt for dette.

DOKUMENTASJON OG AKSJON
Amnesty International har fortløpende etterforsket og dokumentert overgrep som begås av alle sider i konflikten. Dette vil senere kunne danne grunnlag for et rettsoppgjør og rettferdighet på sikt. Organisasjonen krever at situasjonen i Syria overføres til Den internasjonale straffedomstolen ICC, at våpen ikke selges til Assad eller andre grupper som begår overgrep, og at Assad-regimets midler i utlandet fryses. I tillegg aksjonerer Amnesty i en rekke enkeltsaker og i 2015 driver organisasjonen en internasjonal kampanje for flyktninger fra Syria.

Les mer om Syria i Amnestys årsrapport. 

 

BRUDD PÅ KRIGENS FOLKERETT
Både regjeringshæren og ikke-statlige aktører har

 • Brukt ulovlige våpen.
 • Utført angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål.
 • Direkte angrepet sivile og sivile objekter.
 • Utført summariske henrettelser.
 • Tatt sivile som gisler.


KRIGSFORBRYTELSER OG FORBRYTELSER MOT MENNESKEHETEN
Regjeringsstyrker har

 • Holdt sivile under beleiring i lengre perioder. Det har ført til at mange sivile har dødd av sult og ,mangel på helsehjelp.
 • Systematisk bombet hovedsakelig sivile områder. Det har ført til omfattende ødeleggelser og tap av liv i tillegg til at det har drevet nær halve befolkningen på flukt.
 • Systematisk brukt tortur i forvaringsanstalter og fengsler som antas å ha ført til mange tusen dødsfall.  
 • Både regjeringsstyrker og pro-regjeringsstyrker har seksuelt trakassert og voldtatt kvinner i fengsler og forvaringsanstalter.

Ikke-statlige aktører har

 • Utført angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål.

Gruppen som kaller seg Den islamske staten, IS, har

 • Utført summariske henrettelser av hundrevis, eller tusenvis, av mennesker, både tilfangetatte krigere/soldater og sivile. 
 • Utsatt individer, inkludert barn, for tortur og mishandling.
 • Utført omfattende voldtekt, seksualisert vold og påført kvinner tvungne graviditeter.