Share
Konvensjoner
Konvensjoner

Menneskerettighetserklæringen og sentrale menneskerettighetskonvensjoner

FN
Europarådet
 • Europeisk menneskerettighetskonvensjon (1950/1953), engelsk, norsk
 • Europeisk sosialpakt (1961/1965, revidert 1996), engelsk, norsk
 • Europeisk torturkonvensjon (1987/1989), engelsk
 • Europeisk pakt for regions- eller minoritetsspråk (1992/1998), engelsk, norsk, samisk
 • Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter (1995/1998), engelsk, norsk
 • Europeisk konvensjon mot menneskehandel (2005/2009), engelsk, norsk
Den afrikanske unionen
 • Det afrikanske charteret om menneskers og folks rettigheter (1981/1986), engelsk
 • Det afrikanske charteret om barnas rettigheter og velferd (1990/1999), engelsk
Organisasjonen av amerikanske stater
 • Den amerikanske menneskerettighetskonvensjon (1969/1978), engelsk
 • Den inter-amerikanske torturkonvensjon (1985/1987), engelsk
 • Den inter-amerikanske konvensjonen mot tvunget forsvinning (1994/1996), engelsk
I parentes årene da dokumentet ble vedtatt og da de trådte i kraft. Les mer om Norges MR-forpliktelser på hjemmesiden til Det norske utenriksdepartementet.
Del saken