Share

Menneskerettighetsforkjempere

Hva vil det si å være modig? Møt menneskene som har viet livene sine til å kjempe for andre.
Publisert: 
18. januar 2018, kl. 14:42
Sist oppdatert: 
28. mai 2018, kl. 10:53
Over hele verden risikerer enkeltpersoner alt for å stå opp for sine egne og andres rettigheter. De har ulike liv. Noen er lærere eller studenter, noen politiske aktivister og journalister, andre er jurister, butikkansatte eller bønder. De er vanlige folk. Det kunne vært deg, en venn, eller noen i familien din.

Det er disse modige menneskene som får verden til å gå fremover i riktig retning.

Men de blir trakassert, fengslet, og til og med drept for å si sin mening. Vi må stå sammen med disse menneskerettighetsforkjemperne verden over – og gjøre alt vi kan for at de skal få arbeide videre med å gjøre verden til et bedre sted.

Vi kan også finne motet i oss selv til å si ifra. Vi kan tvitre, vi kan protestere, vi kan skrive brev, og vi kan være et vitne. Sammen kan vi bidra til kampen for en mer rettferdig verden.

Bli med å beskytte de som står opp for andre:

Saudi-Arabia:
Løslat Saudi-Arabias aktivister!
Disse åtte mennene er til sammen idømt 72 års fengsel. "Forbrytelsen" er deres fredelige kamp for verdighet og menneskerettigheter for alle i Saudi-Arabia. Krev at de løslates! 
Myndighetene i Saudi-Arabia er ansvarlig for noen av de mest systematiske og omfattende bruddene på menneskerettighetene i verden. De som forsvarer menneskerettighetene er aller mest utsatt for forfølgelse.
 
Dømt som terrorister
 
Grunnleggerne av ACPRA (Saudi Civil and Political Rights Association) har fått føle dette på kroppen. De har alle blitt stilt for en spesialdomstol for terrorsaker (Specialized Criminal Court) og dømt som terrorister på bakgrunn av sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. De er dømt til alt fra fem til elleve års fengsel.
 
Overvåkes og forfølges 
 
Ved hjelp av systematisk overvåkning risikerer alle som kommuniserer bekymring for forfølgelse, tortur og diskriminering å bli tatt inn til avhør og truet med fengsel eller tvunget til taushet. En av ACPRAs grunnleggere, Abdulaziz al-Shubaily, ble dømt til åtte års fengsel bl.a. fordi han hadde sendt en epost til Amnesty International. Andre av ACPRA-folkene er dømt fordi de åpent har kritisert myndighetenes forfølgelse.
 
 
Ofrer egen frihet
 
Likevel finnes det modige stemmer som nekter å gi opp kampen. Flere av de fengslede medlemmene av ACPRA  har fått tilbud om å bli løslatt dersom de avslutter aktivismen sin. Dette har de alle avvist. De er villige til å ofre sin egen frihet i kampen for et bedre samfunn for alle mennesker i Saudi-Arabia.
 

ACPRA stengt av myndighetene

​ACPRA ble grunnlagt i oktober 2009 av elleve fremtredende saudiarabiske menneskerettighetsforkjempere. Myndighetene svarte aldri på grunnleggernes søknad om tillatelse til å registrere organisasjonen i overensstemmelse med NGO-loven. I 2013 oppløste saudiske myndigheter organisasjonen og stemplet den som en ulovlig organisasjon.
 
Dokumenterte menneskerettighetsbrudd
 
Medlemmene i ACPRA dokumenterte brudd på menneskerettigheter og har blant annet engasjert seg for rettighetene til samvittighetsfanger og vært kritiske mot fengslingspraksis i landet. Organisasjonen utfordret myndighetenes tolkning av islamsk rett. De tok til orde for en forening av islam og en kultur bygget på respekt for menneskerettigrettigheter.
 
Dømt til lange fengselsstraffer
 
Nå er alle de elleve ACPRA-grunnleggerne enten blitt tiltalt eller dømt til fengsel. Mange av dem har allerede sonet lange fengselsstraffer, og vi vet at flere av dem har blitt utsatt for tortur og annen mishandling i fengsel.
 
Åtte av ACPRAs medlemmer sitter fortsatt fengslet. De er samvittighetsfanger, arrestert kun for å ha benyttet seg av sin ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.


Amnesty krever at saudiske myndigheter:
 • Umiddelbart løslater Issa al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Shubaily, Dr Abdulkareem al-Khoder, Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid and Dr Abdulrahman al-Hamid. Videre må alle anklager mot dem droppes og reiseforbudene de er idømt opphøre.
 • Slutter å arrestere og forfølge aktivister på bakgrunn av at de benytter seg av sin ytringsfrihet. 
 • Slutter å stille menneskerettighetsforkjempere for terrordomstolen (SCC)
Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Fortell de du kjenner om aksjonen! Del den gjerne på Facebook og Twitter.
 • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
Signaturene sendes til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.
 
18114 har signert
Signer Aksjon
Iran:
Løslat Narges Mohammadi!
Menneskerettighetsforkjemper Narges Mohammadi er dømt til 22 års fengsel basert på anklager knyttet til sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. Krev at hun settes fri!
Narges Mohammadi er en fremtredende menneskerettighetsforkjemper i Iran. I årevis har hun protestert aktivt mot syreangrep på kvinner, kjempet for kvinners rettigheter, rettighetene til minoriteter og vært aktiv i arbeidet mot dødsstraff.

Amnesty betrakter Narges Mohammadi som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid. 

Ble syk i fengsel 

Narges ble fengslet første gang i 2012, etter å ha blitt dømt til 6 års fengsel. Fengselsoppholdet førte til at hun fikk store helseproblemer. Etter flere anfall og midlertidig tap av synet ble hun, etter to måneder, løslatt og innlagt på sykehus.

I 2015 ble småbarnsmoren på nytt hentet av politiet og brakt til fengsel for videre soning. Dette på tross av at en rekke leger og nevrologer har påpekt at Narges er for syk til å sone. Dette tar ikke iranske myndigheter hensyn til. 

Ny rettssak og nye anklager

I mai 2016 ble Narges Mohammedi dømt til ytterligere 16 års fengsel for nye "forbrytelser". Den nye dommen er tredelt: Ti år er for å «grunnlegge en ulovlig gruppe», fem år for å «konspirere for å begå forbrytelser mot rikets sikkerhet», og ett ekstra år for «å spre propaganda mot systemet». I henhold til Irans straffelov skal man sone den lengste dommen dersom man har blitt dømt i flere saker. Dette betyr at Mohammadi må sone minst 10 nye år i fengsel.

Som "bevis" brukte retten et intervju som Narges Mohammedi  ga til internasjonale medier og et møte hun hadde med EUs daværende høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Catherine Ashton, i mars 2014.

Sultestreiket for å snakke med barna

Narges Mohammadi er mor til tvillingene Ali og Kiana. Det å være borte fra barna er den aller største sorgen, forteller hun. Tvillingene måtte flytte til utlandet og bo hos faren da Mohammadi ble arrestert på nytt i mai 2015. Etter fengslingen fikk hun snakke med barna bare noen få ganger på telefon. Dette var så nedbrytende for henne at hun påbegynte en sultestreik i juni 2016 i protest. Hun avbrøt sultestreiken etter å ha fått en skriftlig bekreftelse på at hun skulle få snakke med barna på telefon fast én gang i uken.

Kjemper videre i fengselet

I september 2017 skrev Mohammadi et brev til fengselsledelsen i Evin fengsel, der hun soner dommen sin. I brevet krever hun at den verbale mishandlingen hun og andre medfanger utsettes for må stanse. Spesielt psykisk syke insatte tar skade av slik behandling, skriver hun. For å styrke kravet overfor fengselsmyndighetene vil hun nekte å ta imot medisinsk behandling inntil disse forholdene endrer seg. 

Amnesty krever at:
 • ​Narges Mohammadi løslates umiddelbart og uten betingelser.
 • Iranske myndigheter sikrer Narges Mohammadi regelmessig kontakt med familien sin, og en advokat etter eget ønske.
 • Narges Mohammadi får den nødvendige medisinske behandlingen og oppfølgingen hun trenger, så lenge hun fortsatt holdes fengslet. 
 • Det blir slutt på trakassering og trusler rettet mot menneskerettighetsforkjempere i Iran, inkludert medlemmer av Senter for menneskerettighetsforkjempere.
Dette kan DU gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!

Det er gode solidaritetsmuligheter i saken til Narges Mohammedi. Er du interessert i å bidra med dette er det fint om du kontakter oss på kampanje@amnesty.no for mer informasjon.

Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani.

21538 har signert
Signer Aksjon
Russland:
Fengslet etter falske anklager
Oyub Titiev risikerer 10 års fengsel etter å ha blitt falskt anklaget for å ha oppbevart marihuana i bilen sin. Krev at han løslates!
Amnesty mener at «bevisene» mot Oyub Titiev er fabrikkerte, og at myndighetene har fengslet Titiev utelukkende for å bringe Memorial til taushet.

Anholdt for "narkotikabesittelse"

Oyub Titiev leder menneskerettighetsorganisasjonen Memorial i Tsjetsjenia. Den 9. januar 2018 ble Titiev stanset av trafikkpolitiet i Grozny, hovedstaden i den russiske republikken Tsetsjenia. Vitner så bilen hans bli ransaket. Senere ble bilen observert utenfor politistasjonen.

Det tok mange timer før familie og venner fikk vite hva som hadde skjedd med Titiev. Da Titievs advokat oppsøkte politistasjonen for å kontakte ham, nektet myndighetene for at han var arrestert. Først etter mange timer ble det klart at Oyub Titiev var fengslet og tiltalt for å være i besittelse av «rundt 180 gram av et stoff som det luktet marihuana av». 

Dersom Titiev blir dømt for narkotikabesittelse risikerer han inntil 10 år i fengsel.

Memorial avdekker menneskerettighetsbrudd

I mer enn 25 år har Memorial dokumentert og avdekket menneskerettighetsbrudd i Tsjetsjenia, inkludert  tvungne forsvinninger, tortur og annen mishandling, ildspåsettelse og kollektive avstraffelser.

Oyub Titiev ble leder for Memorial i 2009, rett etter at hans kollega Natalia Estemirova ble bortført og drept. Estemirova er ikke den eneste menneskerettighetsforkjemperen som er blitt drept i Tsjetsjenia. Den som våger å avdekke brudd på menneskerettighetene i Nord-Kaukasus gjør dette med livet som innsats.

Trusler og svertekampanjer

Fengslingen av Oyub Titiev føyer seg inn i en rekke angrep mot Memorials ansatte i Nord-Kaukasus. 

​Memorial og andre menneskerettighetsgrupper har blitt utsatt for trusler og svertekampanjer i årevis. Tsjetsjenske myndigheter omtaler menneskerettighetsforkjempere som "vestens marionetter" og "Russlands fiender". Få dager etter pågripelsen av Titiev i Tsjetsjenia, satte ukjente gjerningsmenn fyr på Memorials kontor i naborepublikken Ingusjetia. 

Amnesty anser Oyub Titiev for å være en samvittighetsfange som er fengslet kun for sitt fredelige arbeid for menneskerettigheter.

Amnesty krever at:
 • Russiske  myndigheter umiddelbart løslater Oyub Titiev og dropper alle anklager mot ham.
 • Russiske  myndigheter setter i gang en uavhengig granskning av årsakene til Oyub Titievs vilkårlige fengsling, inkludert påstandene om at bevisene er fabrikkerte, og stiller gjerningspersonene til ansvar.
 • Russiske  myndigheter sørger for at det blir slutt på vilkårlig fengsling, tortur og andre brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia.
Dette kan DU gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter! ​
Signaturene sendes til president Vladimir Putin. Kopier sendes til den russiske ambassaden i Oslo. 

 
17525 har signert
Signer Aksjon

​Truet og trakassert til stillhet

Det er ikke trygt å kjempe mot urettferdighet. Myndigheter, bedrifter, militære grupper, og andre som sitter med makten, jobber systematisk med å holde all motstand nede.

Menneskene som tør å utfordre makten blir fremstilt som kriminelle, terrorister, upatriotiske, korrupte, og til og med som «utenlandske spioner». Og det blir verre. Fengsling, trakassering og tortur blir brukt som redskaper i å få dem til å holde munn.

Samtidig blir aviser og mediehus lagt ned. Sosiale medier blir ulovlig, og digital aktivitet blir overvåket.

Dette er noen av grunnene til at vi trenger menneskerettighetsforkjempere mer enn noen gang. De er modige nok til å stå opp for å ytre seg fritt. Utfordre rasisme og sexisme. Si nei til tortur og overgrep. Og ikke minst holde våre ledere ansvarlig for ulovlige handlinger.

Jeg tenker alltid på at jeg kan bli drept eller kidnappet. Men jeg nekter å gå i eksil.


- Berta Cáceres, menneskerettighetsforkjemper som ble skutt og drept i Honduras i 2016.

#Modig i bilder:

#Modig i tall:Last ned vår rapport (engelsk):


BLI AMNESTY-MEDLEM NÅ

Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
Som medlem mottar du Amnestys norske årsberetning og nyhetsbrev. Du vil også ha stemmerett på landsmøtet.