Share

Nødsignal på norsk FM-frekvens

Mandag morgen startet Amnesty International en redningsaksjon på det gamle FM-nettet i Norge for å redde en kvinne som sitter fengslet i El Salvador.
Publisert: 
4. desember 2017, kl. 8:36
Sist oppdatert: 
4. desember 2017, kl. 8:49
Aksjonen er et radiosignal som kringkastes uavbrutt fra organisasjonens hustak i Oslo, på den nedlagte frekvensen FM 91,9.

– Vi har forsøkt å fortelle om kvinners situasjon i El Salvador lenge, uten at verdenssamfunnet har etablert det nødvendige presset som må til for å påvirke salvadoranske myndigheter. Derfor går vi nå helt nye veier i et forsøk på å få verden til å lytte, ved å sende ut det første nødsignalet som er blitt kringkastet over det norske FM-nettet siden andre verdenskrig, forteller John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.

– Teodora del Carmen Vasquez sitter fengslet i El Salvador der hun soner en straff på 30 år etter en dødfødsel. Vårt krav er at abortlovgivningen i El Salvador må endres, slik at kvinner slipper umenneskelig og nedverdigende behandling ved svangerskapskomplikasjoner, sier han.

Nødsignalet fra El Salvador skal gå uavbrutt på den nedlagte FM-frekvensen 91,9 frem til 8. desember, da retten skal vurdere saken til Teodora på nytt. Målet er å skape så mye støy at El Salvadors myndigheter får et internasjonalt press på seg til å sette Teodora fri.

Hør signalet her.

Verden må lytte

«Please help, please listen». Slik starter det dramatiske nødsignalet som leses opp av Teodoras søster. Hun ber mennesker over hele verden om å fortelle El Salvador at de lytter ved å gå inn på nettsiden iamlistening.org, der FM-signalet kan deles videre i sosiale medier.

– Verden må lytte. Vi har én sjanse og noen få dager på oss til Teodoras videre skjebne forsegles. FM-signalet har begrenset rekkevidde. Derfor håper vi folk både i Norge og i resten av verden vil hjelpe oss ved å forsterke nødsignalet gjennom sosiale medier. Vi skal bruke hver eneste deling og hver eneste emneknagg til å fortelle salvadoranske myndigheter at verden lytter og følger med på Teodoras skjebne, forsikrer Egenæs.

Blant verdens strengeste abortlover

El Salvador har en av verdens strengeste abortlover. Abort er forbudt under alle omstendigheter, også når morens liv og helse er i fare, eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. Straffen er mellom to og åtte års fengsel.

–Totalforbudet mot abort fører til at fattige kvinner som oppsøker offentlige sykehus med svangerskapskomplikasjoner risikerer å bli dømt for brudd på abortloven. I flere slike saker er kvinner som Teodora i tillegg blitt dømt for drap på nærstående familiemedlem, noe som har en strafferamme på hele femti år, sier Egenæs.

–Vi krever at Teodora Vasquez og alle andre kvinner som er fengslet for svangerskapsrelaterte komplikasjoner slippes fri, og at myndighetene i El Salvador avkriminaliserer abort og sikrer kvinner tilgang til trygg og lovlig abort når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, når kvinnensliv eller helse er i fare, og ved alvorlige fosterskader, sier han.


BLI AMNESTY-MEDLEM NÅ

Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
Som medlem mottar du Amnestys norske årsberetning og nyhetsbrev. Du vil også ha stemmerett på landsmøtet.
Andre Nyheter